Vraagkant van de woningmarkt Schagen, 2023

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Cijfers over aantal woningen, leegstand en de WOZ-ontwikkelingen (per m2) in Schagen uitgesplitst naar wijk en verschillende woningkenmerken in 2023.

De gemeente Schagen wil zorgen dat er voldoende woningen zijn in Schagen. De komende jaren moet er nieuwbouw plaatsvinden om in de vraag naar woningen te voorzien. De gemeente Schagen wil inzicht krijgen aan welk type woning het meest behoefte is. Er is dus meer informatie nodig over de vraagzijde van de markt. Daarom heeft de gemeente aan het CBS/RDC Schagen gevraagd om cijfers over aantal woningen, leegstand en de WOZ-ontwikkelingen (per m2) op te leveren als indicatoren voor de vraagkant van de woningmarkt.

De publicatie bevat twee filtertabellen die de vraagkant van de woningmarkt in beeld brengen. Tabel 1 bevat informatie over alle woningen in Schagen, terwijl tabel 2 alleen informatie over huurwoningen bevat.