Personen 28 jaar en ouder wees geworden in diverse jaren

Personen die op 1 januari JJJJ plaats in het huishouden kind hadden, 28 jaar of ouder waren en van wie de laatste (juridische) ouder in het huishouden is overleden in JJJJ, naar diverse kenmerken op 1-1-JJJJ en de woonsituatie van de wees 6 maanden na het overlijden. JJJJ gelijk aan 2013, 2015, 2017,2019 en 2021.
De publicatie is bekostigd door het ministerie van BZK. Het is de onderbouwing van een kamervraag die gaat over personen die wees worden en in een corporatie woning wonen op het moment dat de laatst levende ouder overlijdt. Waar woont deze wees na 6 maanden en wat zijn zijn overige kenmerken?