Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m vierde kwartaal 2023

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste t/m vierde kwartaal van 2023 weer.
De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd zijn aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte, woondealregio en de vier grootste gemeenten (G4).

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).