Verhuisbewegingen Heerlen, Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid, 2017-2022

© ANP / Peter Hilz
Dit dashboard toont de verhuisbewegingen van personen vanuit of naar de regio’s Heerlen-Noord, Heerlen-Zuid en de gemeente Heerlen voor de verslagjaren 2017-2022.

Dit dashboard toont de verhuizingen van personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2017 tot en met 2022 voor zowel de gebieden Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid als de gemeente Heerlen in zijn geheel. Er worden verhuisstromen tussen wijken, gemeentes, provincies en vanuit en naar het buitenland getoond.

Verder geeft dit dashboard inzicht in veranderingen in iemands levensloop, zoals samenwonen of uit huis gaan, in relatie tot verhuisbewegingen.

Dit dashboard levert een bijdrage aan de monitoringsopgave van het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Delen van dit dashboard worden ook getoond in het dashboard Heerlen-Noord.

Bekostigd door het Nationaal Programma Heerlen-Noord.