Vergunde tijdelijke woningen, 2019 – 2023

logo maatwerk
Deze tabel maakt inzichtelijk voor hoeveel tijdelijke woningen er een bouwvergunning is verleend door gemeenten in de periode 2019 tot en met 2023. De gegevens zijn uitgesplitst naar opdrachtgeverschap en doelgroep en zijn beschikbaar voor Nederland totaal en op provincieniveau.

Onder tijdelijke woningen worden woningen verstaan die voor een bepaalde tijd op een tijdelijke locatie (met toegelaten functie wonen of tijdelijke afwijking Omgevingsplan) mogen worden gebouwd. Dit zijn woningen die voldoen aan de eisen die gelden voor nieuwbouw óf die getoetst zijn aan tijdelijke woningen zoals gedefinieerd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (termijn van ten hoogste 15 jaar).

Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.