Voorlopige leegstandscijfers van vastgoed, 1 januari 2024

© Hollandse Hoogte / ANP
Voorlopige, administratieve leegstandscijfers van woningen en niet-woningen op 1 januari 2024, naar gemeente.

Administratieve leegstand wordt bepaald op basis van gegevens uit verschillende registers. Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er op 1 januari geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en er geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Er wordt voor de huidige tabel gebruik gemaakt van voorlopige versies van de diverse registers. Het gaat dan ook om voorlopige cijfers en slechts een beperkte set aan cijfers over leegstand. De uitgebreide jaarmonitor leegstand met definitieve cijfers wordt rond eind november 2024 gepubliceerd.

Bekostigd door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).