Groepen voor lokale aanpak NIP in Bronckhorst en Schagen, 2021

© ANP / Stijn Rademaker
Deze publicatie beschrijft groepen van woningen die op grond van hun kenmerken (waarschijnlijk) in aanmerking komen voor de lokale aanpak Nationaal Isolatie Programma van BZK, voor de gemeenten Schagen en Bronckhorst.

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) gepresenteerd. Een belangrijke actielijn van het programma is de isolatie van 750 000 slecht geïsoleerde koopwoningen via gemeenten.

Gemeenten Schagen en Bronkhorst willen graag NIP-geld gebruiken om slecht geïsoleerde woningen te isoleren. Daarbij is het van belang dat de gemeente weet om welke woningen het gaat. Alleen slecht geïsoleerde koopwoningen met een relatief lage WOZ-waarde komen in aanmerking voor NIP-budget. Om vast te stellen welke woningen daaraan voldoen, hebben de twee pilot-gemeenten Schagen en Bronckhorst de beschikking over energielabeldata, WOZ-data en data over het eigendom van woningen. Echter, voor woningen met een onbekend label weten ze niet in hoeverre deze slecht geïsoleerd zijn.

Voor de Monitor Energiearmoede heeft het CBS onder meer de indicator Lage Energetische Kwaliteit (LEK) ontwikkeld, die hiervoor gebruikt kan worden. Vanuit privacyoverwegingen kan het CBS deze gegevens echter niet op adresniveau delen. Daarom heeft het CBS voor de gemeenten Schagen en Bronckhorst onderzocht welke combinaties van woningkenmerken samenhangen met woningen die in aanmerking komen voor NIP, waarbij zowel woningen mét als zonder energielabel zijn meegenomen. Hiervoor is een beslisboom gebruikt, die drie groepen oplevert met een relatie hoge kans op het in aanmerking komen voor NIP-budget.

Deze publicatie is het resultaat van een pilot binnen het project Pro-actieve Dienstverlening van het ministerie van BZK, waarin een vergelijkbare methode is gebruikt om voor alle gemeenten in beeld te brengen welke woningen een hoge kans hebben op energiearmoede.