Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2016, 2017 en 2018 zijn nader voorlopig en de 2019 cijfers zijn voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 juni 2020.
Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nader voorlopige cijfers over 2019 worden in december 2020 gepubliceerd.

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Perioden Regiokenmerken Gemeentelijk afval (in 1000 ton)Totaal gemeentelijk afval (x 1 000 ton) Afval van huishoudensTotaalTotaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Afval van huishoudensHaalmethodeTotaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Afval van huishoudensBrengmethodeTotaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton)Reinigingsdiensten- en overig afvalTotaal reinigingsdiensten en overig afv. (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)Totaal gemeentelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)Afval van huishoudensTotaal huishoudelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)Reinigingsdiensten- en overig afvalTotaal reinigingsdiensten en overig afv. (kg per inwoner) Afval van huishoudens naar soort afvalFijn huishoudelijk afval (%) Afval van huishoudens naar soort afvalGrof huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzamelingTotaal huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzamelingFijn huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzamelingGrof huishoudelijk afval (%) VerwerkingTotaal gemeentelijk afvalNuttige toepassing (%) VerwerkingTotaal gemeentelijk afvalComposteren (%) VerwerkingTotaal gemeentelijk afvalScheiden achteraf (%) VerwerkingTotaal gemeentelijk afvalVerbranden (%) VerwerkingTotaal gemeentelijk afvalStorten (%)
1993 Nederland 8.907 7.274 6.081 1.193 1.634 585 478 107 82 18 32 33 27 . . . . .
1994 Nederland 8.983 7.331 6.162 1.169 1.652 586 478 108 81 19 38 39 33 . . . . .
1995 Nederland 8.811 7.443 6.209 1.233 1.368 571 482 89 80 20 42 42 42 . . . . .
1996 Nederland 9.082 7.710 6.303 1.406 1.373 586 498 89 80 20 45 43 49 . . . . .
1997 Nederland 9.542 8.139 6.597 1.542 1.403 613 523 90 79 21 46 44 54 . . . . .
1998 Nederland 9.692 8.346 6.625 1.721 1.346 619 533 86 78 22 47 44 56 . . . . .
1999 Nederland 9.913 8.697 6.435 2.263 1.216 629 552 77 77 23 47 43 58 23 22 16 32 7
2000 Nederland 10.262 8.986 6.560 2.426 1.276 647 566 80 76 24 46 42 59 23 22 15 29 9
2001 Nederland 10.286 8.990 6.496 2.494 1.296 643 562 81 75 25 46 42 60 23 22 16 31 8
2002 Nederland 10.372 9.043 6.461 2.582 1.329 644 562 83 75 25 47 42 63 24 23 15 30 8
2003 Nederland 10.151 8.891 6.293 2.598 1.260 627 549 78 75 25 47 41 64 24 23 19 32 3
2004 Nederland 10.382 9.120 6.401 2.719 1.263 639 561 78 74 26 48 42 65 25 23 18 32 2
2005 Nederland 10.408 9.158 6.403 2.755 1.250 638 562 77 74 26 48 42 65 25 23 18 32 2
2006 Nederland 10.388 9.166 6.379 2.788 1.222 636 561 75 74 26 48 42 66 26 22 18 31 3
2007 Nederland 10.550 9.301 6.406 2.895 1.249 645 569 76 73 27 49 42 68 26 23 17 31 2
2008 Nederland 10.453 9.211 6.373 2.838 1.242 637 561 76 74 26 49 42 67 27 22 18 31 1
2009 Nederland 10.323 9.059 6.273 2.785 1.265 626 549 77 74 26 49 42 69 26 23 18 31 1
2010 Nederland 10.061 8.860 6.134 2.726 1.200 607 535 72 74 26 50 43 69 27 23 18 32 0
2011 Nederland 10.163 8.915 6.141 2.774 1.248 610 535 75 74 26 51 44 70 27 23 17 32 1
2012 Nederland 9.816 8.656 5.982 2.674 1.161 587 517 69 75 25 51 44 72 27 24 15 34 1
2013 Nederland 9.446 8.299 5.706 2.594 1.147 563 495 68 75 25 51 44 74 27 24 14 34 1
2014 Nederland 9.517 8.385 5.736 2.649 1.132 565 498 67 75 25 52 45 74 27 25 14 32 1
2015 Nederland 9.513 8.376 5.661 2.715 1.137 563 496 67 75 25 53 46 76 29 25 13 32 1
2016 Nederland 9.520 8.423 5.608 2.815 1.097 561 496 65 74 26 55 48 75 29 26 12 31 1
2017 Nederland 9.462 8.425 5.511 2.914 1.037 554 493 61 73 27 57 50 75 30 26 11 31 1
2018 Nederland 9.520 8.469 5.431 3.038 1.051 554 493 61 72 28 58 51 75 31 27 16 25 1
2019* Nederland 9.546 8.512 5.400 3.112 1.034 552 493 60 71 29 60 53 76 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens