Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio


Deze tabel bevat cijfers over de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen. Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbaar net aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit die wordt ingezet voor eigen gebruik is dus niet in deze cijfers opgenomen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en regio.

De cijfers zijn berekend op basis van gegevens uit de aansluitingenregisters van de beheerders van de openbare netten van elektriciteit en aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen.

De levering van aardgas van de bedrijfstak D Energievoorziening is in overleg met belanghebbenden in 2015 en 2016 in zijn geheel beveiligd. Dit is om vervolguitval bij andere bedrijfstakken te voorkomen. Let op: bedrijfstak D is in 2015 en 2016 ook niet meegeteld in het totaal aardgas (A-U Alle economische activiteiten).

De levering van elektriciteit van de bedrijfstak D Energievoorziening is in 2015 en 2016 ook in zijn geheel beveiligd. Let op: bedrijfstak D is in 2015 niet meegeteld in het totaal elektriciteit (A-U Alle economische activiteiten). In 2016 is deze bedrijfstak wel meegeteld in het totaal elektriciteit.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2017 zijn definitief, de cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 september 2019:
Definitieve cijfers over 2017 en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers over 2018 en de voorlopige cijfers over 2019 gepubliceerd.

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Regio's Perioden Geleverd aardgas (1 000 m3) Geleverde elektriciteit (1 000 kWh)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2010 38.818.724 76.180.349
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2011 34.906.198 77.900.375
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2012 32.294.349 73.556.703
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2013 32.109.391 76.300.359
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2014 29.392.371 74.279.405
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2015 20.971.528 74.209.024
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2016 20.858.895 76.536.886
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2017 31.191.130 77.349.885
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2018* 30.835.933 78.422.039
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2010 1.214.551 3.692.881
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2011 1.016.492 3.621.440
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2012 932.871 3.541.703
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2013 960.737 3.419.035
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2014 758.943 3.220.338
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2015 432.081 3.316.546
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2016 448.131 3.344.280
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2017 953.155 3.406.587
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2018* 937.143 3.377.513
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2010 702.283 3.604.114
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2011 478.816 3.593.990
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2012 628.234 3.477.684
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2013 805.186 3.554.534
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2014 718.360 3.512.236
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2015 423.340 3.468.601
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2016 412.345 3.506.174
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2017 852.226 3.472.248
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam 2018* 923.227 3.695.704
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2010 329.848 1.448.696
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2011 281.195 1.383.980
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2012 283.319 1.342.993
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2013 272.766 1.299.893
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2014 235.638 1.246.546
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2015 123.113 1.263.766
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2016 122.738 1.293.227
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2017 256.205 1.295.285
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage 2018* 249.384 1.252.013
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2010 6.435.353 6.248.392
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2011 6.484.220 6.226.977
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2012 5.322.758 6.322.849
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2013 4.807.311 6.228.706
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2014 5.562.540 6.410.021
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2015 3.540.977 6.215.611
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2016 3.426.991 6.736.816
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2017 5.491.805 6.827.043
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam 2018* 6.108.446 6.547.041
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2010 23.095.996 71.297.081
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2011 21.284.716 72.977.537
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2012 21.668.628 68.885.335
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2013 22.403.840 71.598.407
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2014 19.750.315 69.786.709
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2015 20.653.224 71.008.630
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2016 20.528.236 71.838.652
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2017 21.188.921 72.877.255
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Nederland 2018* 20.776.642 73.692.067
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2010 . 3.301.930
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2011 . 3.242.025
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2012 . 3.200.333
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2013 . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2014 . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2015 . 3.057.643
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2016 . 3.041.290
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2017 . 5.068.618
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Utrecht (PV) 2018* . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2010 541.704 3.222.025
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2011 . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2012 . 3.120.998
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2013 . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2014 . 3.149.375
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2015 . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2016 . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2017 . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Amsterdam 2018* . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2010 . 1.279.676
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2011 . 1.227.159
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2012 . 1.205.925
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2013 132.308 1.164.379
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2014 101.555 1.122.914
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2015 118.198 1.153.460
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2016 117.426 1.163.697
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2017 113.859 1.143.814
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 's-Gravenhage 2018* 108.040 .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2010 2.775.896 5.758.203
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2011 . 5.640.516
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2012 . 5.778.294
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2013 3.185.038 5.751.472
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2014 . 6.005.708
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2015 . 6.054.613
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2016 . 6.410.944
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2017 . .
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Rotterdam 2018* . 6.155.146
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2010 5.209.128 4.376.945
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2011 4.617.969 4.274.886
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2012 4.614.790 4.610.188
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2013 4.503.502 4.914.692
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2014 3.840.004 5.160.204
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2015 4.003.571 5.513.834
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2016 3.980.930 5.667.704
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2017 4.028.587 5.994.416
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2018* 3.961.054 6.057.972
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2010 63.777 84.317
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2011 60.207 87.683
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2012 55.795 82.139
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2013 54.425 85.324
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2014 50.916 86.096
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2015 53.622 88.923
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2016 . 89.524
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2017 . 111.912
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2018* 53.794 100.754
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2010 2.271 669
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2011 1.329 865
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2012 465 608
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2013 . 731
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2014 926 871
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2015 1.166 847
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2016 1.195 1.054
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2017 . 15.789
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam 2018* . 8.676
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2010 892 1.292
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2011 1.496 1.832
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2012 1.250 1.471
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2013 1.179 1.411
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2014 1.020 1.373
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2015 1.042 1.348
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2016 889 1.556
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2017 1.208 10.446
A Landbouw, bosbouw en visserij 's-Gravenhage 2018* 713 6.378
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2010 39.335 15.804
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2011 36.557 14.732
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2012 34.399 14.003
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2013 31.196 15.411
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2014 . 15.779
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2015 31.487 16.265
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2016 32.880 17.117
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2017 31.434 24.377
A Landbouw, bosbouw en visserij Rotterdam 2018* 31.130 19.386
B Delfstoffenwinning Nederland 2010 68.456 1.741.629
B Delfstoffenwinning Nederland 2011 104.699 1.830.997
B Delfstoffenwinning Nederland 2012 153.155 1.919.546
B Delfstoffenwinning Nederland 2013 152.374 2.834.177
B Delfstoffenwinning Nederland 2014 245.994 2.745.940
B Delfstoffenwinning Nederland 2015 133.300 2.670.884
B Delfstoffenwinning Nederland 2016 88.681 2.790.362
B Delfstoffenwinning Nederland 2017 154.848 2.923.406
B Delfstoffenwinning Nederland 2018* 172.948 2.815.487
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2010 . 242
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2011 0 169
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2012 . 124
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2013 . 170
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2014 . 44
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2015 . 60
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2016 . 67
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2017 60 324
B Delfstoffenwinning Utrecht (PV) 2018* . 373
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2010 1.941 26.230
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2011 . 24.610
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2012 . 21.088
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2013 . .
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2014 . 25.420
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2015 . .
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2016 . .
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2017 . .
B Delfstoffenwinning Amsterdam 2018* . .
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2010 1 1.409
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2011 100 1.319
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2012 174 1.477
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2013 209 1.756
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2014 129 1.396
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2015 121 1.323
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2016 149 1.299
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2017 156 1.300
B Delfstoffenwinning 's-Gravenhage 2018* 159 .
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2010 0 101.995
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2011 . 100.623
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2012 . 77.659
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2013 0 90.046
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2014 . 116.533
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2015 0 81.981
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2016 0 82.501
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2017 47 .
B Delfstoffenwinning Rotterdam 2018* 37 64.909
C Industrie Nederland 2010 12.451.286 29.837.673
C Industrie Nederland 2011 12.319.131 31.565.177
C Industrie Nederland 2012 12.121.874 27.621.402
C Industrie Nederland 2013 12.970.574 28.990.119
C Industrie Nederland 2014 11.849.998 27.908.810
C Industrie Nederland 2015 12.400.678 28.230.555
C Industrie Nederland 2016 12.344.422 28.882.918
C Industrie Nederland 2017 12.904.774 29.069.976
C Industrie Nederland 2018* 12.644.017 29.372.258
C Industrie Utrecht (PV) 2010 92.694 526.101
C Industrie Utrecht (PV) 2011 83.581 523.875
C Industrie Utrecht (PV) 2012 80.669 526.463
C Industrie Utrecht (PV) 2013 85.436 520.494
C Industrie Utrecht (PV) 2014 83.672 489.109
C Industrie Utrecht (PV) 2015 93.948 510.542
C Industrie Utrecht (PV) 2016 91.760 520.982
C Industrie Utrecht (PV) 2017 91.182 499.795
C Industrie Utrecht (PV) 2018* . 504.329
C Industrie Amsterdam 2010 173.885 323.825
C Industrie Amsterdam 2011 149.805 351.864
C Industrie Amsterdam 2012 133.736 348.882
C Industrie Amsterdam 2013 143.378 343.007
C Industrie Amsterdam 2014 134.815 378.011
C Industrie Amsterdam 2015 137.167 .
C Industrie Amsterdam 2016 135.613 300.344
C Industrie Amsterdam 2017 131.035 287.210
C Industrie Amsterdam 2018* 136.641 309.018
C Industrie 's-Gravenhage 2010 6.728 37.798
C Industrie 's-Gravenhage 2011 6.630 43.516
C Industrie 's-Gravenhage 2012 6.373 40.704
C Industrie 's-Gravenhage 2013 7.055 40.238
C Industrie 's-Gravenhage 2014 3.103 38.263
C Industrie 's-Gravenhage 2015 3.378 36.063
C Industrie 's-Gravenhage 2016 3.384 35.044
C Industrie 's-Gravenhage 2017 3.403 34.074
C Industrie 's-Gravenhage 2018* 3.636 35.309
C Industrie Rotterdam 2010 2.567.138 3.495.677
C Industrie Rotterdam 2011 2.614.348 3.386.569
C Industrie Rotterdam 2012 2.280.938 3.498.769
C Industrie Rotterdam 2013 2.943.564 3.521.968
C Industrie Rotterdam 2014 2.876.561 3.802.908
C Industrie Rotterdam 2015 3.258.709 3.660.140
C Industrie Rotterdam 2016 3.141.127 4.008.260
C Industrie Rotterdam 2017 3.305.722 4.056.563
C Industrie Rotterdam 2018* 3.695.214 3.716.995
D Energievoorziening Nederland 2010 15.351.070 1.295.102
D Energievoorziening Nederland 2011 13.348.406 1.414.584
D Energievoorziening Nederland 2012 10.309.885 1.315.454
D Energievoorziening Nederland 2013 9.378.859 1.339.581
D Energievoorziening Nederland 2014 9.358.375 1.309.654
D Energievoorziening Nederland 2015 . .
D Energievoorziening Nederland 2016 . .
D Energievoorziening Nederland 2017 9.672.237 1.232.202
D Energievoorziening Nederland 2018* 9.709.127 1.506.385
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2010 654.019 47.746
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2011 566.751 50.647
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2012 472.668 41.145
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2013 . .
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2014 347.152 40.118
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2015 . .
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2016 . .
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2017 . 45.034
D Energievoorziening Utrecht (PV) 2018* . 45.475
D Energievoorziening Amsterdam 2010 131.727 55.215
D Energievoorziening Amsterdam 2011 48.291 .
D Energievoorziening Amsterdam 2012 166.445 56.705
D Energievoorziening Amsterdam 2013 344.331 69.310
D Energievoorziening Amsterdam 2014 325.855 70.100
D Energievoorziening Amsterdam 2015 . .
D Energievoorziening Amsterdam 2016 . .
D Energievoorziening Amsterdam 2017 . 78.221
D Energievoorziening Amsterdam 2018* . 88.192
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2010 148.369 27.203
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2011 136.584 25.627
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2012 132.662 21.459
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2013 135.389 22.072
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2014 130.114 15.995
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2015 . .
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2016 . .
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2017 133.983 24.521
D Energievoorziening 's-Gravenhage 2018* 133.153 .
D Energievoorziening Rotterdam 2010 3.632.065 316.760
D Energievoorziening Rotterdam 2011 3.638.046 409.240
D Energievoorziening Rotterdam 2012 2.752.811 349.970
D Energievoorziening Rotterdam 2013 1.561.868 307.139
D Energievoorziening Rotterdam 2014 2.358.410 245.321
D Energievoorziening Rotterdam 2015 . .
D Energievoorziening Rotterdam 2016 . .
D Energievoorziening Rotterdam 2017 1.906.051 168.638
D Energievoorziening Rotterdam 2018* 2.119.294 236.241
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2010 181.312 1.730.509
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2011 127.840 1.721.442
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2012 146.433 1.683.244
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2013 162.502 1.710.307
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2014 157.607 1.629.739
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2015 176.045 1.669.730
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2016 185.460 1.716.721
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2017 167.741 1.671.397
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2018* 184.743 1.704.420
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2010 1.871 105.083
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2011 1.416 109.587
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2012 1.680 108.292
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2013 1.559 104.502
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2014 1.382 77.485
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2015 1.368 97.272
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2016 1.321 98.521
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2017 1.504 .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2018* 1.516 90.634
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2010 7.628 72.917
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2011 6.297 59.297
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2012 6.666 65.296
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2013 6.729 76.189
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2014 . 73.071
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2015 6.294 75.759
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2016 6.511 78.219
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2017 4.421 57.745
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam 2018* 4.685 58.586
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2010 504 36.957
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2011 274 34.586
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2012 296 32.616
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2013 281 31.985
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2014 212 27.562
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2015 208 29.747
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2016 440 31.175
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2017 339 31.682
E Waterbedrijven en afvalbeheer 's-Gravenhage 2018* 341 27.666
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2010 23.466 45.769
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2011 12.823 40.515
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2012 47.178 63.549
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2013 56.787 56.128
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2014 45.967 49.365
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2015 . 50.146
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2016 . 49.714
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2017 43.211 54.129
E Waterbedrijven en afvalbeheer Rotterdam 2018* 44.965 59.670
F Bouwnijverheid Nederland 2010 174.321 1.009.025
F Bouwnijverheid Nederland 2011 141.214 941.168
F Bouwnijverheid Nederland 2012 158.756 899.791
F Bouwnijverheid Nederland 2013 159.700 943.657
F Bouwnijverheid Nederland 2014 128.705 867.178
F Bouwnijverheid Nederland 2015 135.034 878.150
F Bouwnijverheid Nederland 2016 129.753 889.575
F Bouwnijverheid Nederland 2017 151.652 954.258
F Bouwnijverheid Nederland 2018* 159.860 1.002.138
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2010 11.406 132.497
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2011 8.294 85.595
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2012 9.001 85.740
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2013 9.018 98.660
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2014 6.517 89.216
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2015 7.623 84.672
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2016 7.803 77.435
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2017 11.422 88.451
F Bouwnijverheid Utrecht (PV) 2018* 11.103 89.154
F Bouwnijverheid Amsterdam 2010 4.964 46.454
F Bouwnijverheid Amsterdam 2011 . 26.521
F Bouwnijverheid Amsterdam 2012 3.544 24.736
F Bouwnijverheid Amsterdam 2013 2.703 30.204
F Bouwnijverheid Amsterdam 2014 2.413 28.308
F Bouwnijverheid Amsterdam 2015 5.446 38.552
F Bouwnijverheid Amsterdam 2016 2.920 35.794
F Bouwnijverheid Amsterdam 2017 6.552 39.556
F Bouwnijverheid Amsterdam 2018* 6.564 38.997
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2010 3.061 22.060
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2011 2.508 20.339
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2012 2.080 23.036
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2013 3.024 17.946
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2014 2.140 18.419
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2015 4.524 17.726
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2016 5.004 19.219
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2017 3.931 22.154
F Bouwnijverheid 's-Gravenhage 2018* 4.125 22.568
F Bouwnijverheid Rotterdam 2010 3.767 25.002
F Bouwnijverheid Rotterdam 2011 . 21.141
F Bouwnijverheid Rotterdam 2012 2.691 22.983
F Bouwnijverheid Rotterdam 2013 2.845 22.838
F Bouwnijverheid Rotterdam 2014 2.194 18.582
F Bouwnijverheid Rotterdam 2015 2.198 23.053
F Bouwnijverheid Rotterdam 2016 . 22.456
F Bouwnijverheid Rotterdam 2017 2.643 29.024
F Bouwnijverheid Rotterdam 2018* 2.424 28.973
G Handel Nederland 2010 1.155.643 9.246.766
G Handel Nederland 2011 864.688 9.208.891
G Handel Nederland 2012 944.559 9.006.029
G Handel Nederland 2013 958.734 9.081.781
G Handel Nederland 2014 726.450 8.765.855
G Handel Nederland 2015 788.427 8.880.327
G Handel Nederland 2016 809.599 8.721.341
G Handel Nederland 2017 856.120 8.777.477
G Handel Nederland 2018* 830.219 8.636.975
G Handel Utrecht (PV) 2010 82.082 720.267
G Handel Utrecht (PV) 2011 62.220 705.898
G Handel Utrecht (PV) 2012 65.311 701.888
G Handel Utrecht (PV) 2013 66.694 685.053
G Handel Utrecht (PV) 2014 55.297 649.168
G Handel Utrecht (PV) 2015 . 682.836
G Handel Utrecht (PV) 2016 63.229 654.947
G Handel Utrecht (PV) 2017 65.819 660.063
G Handel Utrecht (PV) 2018* 64.002 .
G Handel Amsterdam 2010 43.506 427.137
G Handel Amsterdam 2011 28.796 397.148
G Handel Amsterdam 2012 34.890 400.400
G Handel Amsterdam 2013 31.584 393.962
G Handel Amsterdam 2014 22.169 361.733
G Handel Amsterdam 2015 . 376.638
G Handel Amsterdam 2016 . 380.511
G Handel Amsterdam 2017 29.353 399.138
G Handel Amsterdam 2018* 27.509 406.808
G Handel 's-Gravenhage 2010 19.766 212.776
G Handel 's-Gravenhage 2011 15.147 211.682
G Handel 's-Gravenhage 2012 17.674 209.594
G Handel 's-Gravenhage 2013 18.013 203.108
G Handel 's-Gravenhage 2014 12.034 194.070
G Handel 's-Gravenhage 2015 14.432 200.452
G Handel 's-Gravenhage 2016 16.334 205.197
G Handel 's-Gravenhage 2017 20.265 206.411
G Handel 's-Gravenhage 2018* 17.641 196.209
G Handel Rotterdam 2010 19.758 291.394
G Handel Rotterdam 2011 14.914 278.375
G Handel Rotterdam 2012 14.720 269.123
G Handel Rotterdam 2013 17.282 279.607
G Handel Rotterdam 2014 13.318 263.338
G Handel Rotterdam 2015 14.898 273.534
G Handel Rotterdam 2016 15.233 270.905
G Handel Rotterdam 2017 18.032 268.643
G Handel Rotterdam 2018* 16.925 268.092
H Vervoer en opslag Nederland 2010 321.275 4.922.642
H Vervoer en opslag Nederland 2011 314.999 4.825.813
H Vervoer en opslag Nederland 2012 345.737 4.867.813
H Vervoer en opslag Nederland 2013 357.971 4.933.579
H Vervoer en opslag Nederland 2014 312.490 4.851.058
H Vervoer en opslag Nederland 2015 326.231 4.952.827
H Vervoer en opslag Nederland 2016 317.516 5.054.752
H Vervoer en opslag Nederland 2017 323.492 5.341.268
H Vervoer en opslag Nederland 2018* 344.661 5.755.953
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2010 12.857 321.734
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2011 8.752 285.902
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2012 10.041 282.212
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2013 10.306 228.515
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2014 8.204 223.795
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2015 8.410 255.578
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2016 9.242 256.044
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2017 8.075 274.405
H Vervoer en opslag Utrecht (PV) 2018* 8.475 281.270
H Vervoer en opslag Amsterdam 2010 28.160 390.349
H Vervoer en opslag Amsterdam 2011 23.590 378.256
H Vervoer en opslag Amsterdam 2012 22.995 362.674
H Vervoer en opslag Amsterdam 2013 21.235 377.253
H Vervoer en opslag Amsterdam 2014 18.001 367.890
H Vervoer en opslag Amsterdam 2015 15.596 362.814
H Vervoer en opslag Amsterdam 2016 14.378 364.291
H Vervoer en opslag Amsterdam 2017 16.648 364.826
H Vervoer en opslag Amsterdam 2018* 16.592 391.382
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2010 9.069 149.403
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2011 9.496 131.823
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2012 10.422 143.187
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2013 12.078 123.076
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2014 10.470 121.522
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2015 10.122 130.490
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2016 10.452 133.014
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2017 9.817 134.587
H Vervoer en opslag 's-Gravenhage 2018* 9.980 131.145
H Vervoer en opslag Rotterdam 2010 54.226 879.780
H Vervoer en opslag Rotterdam 2011 86.989 897.797
H Vervoer en opslag Rotterdam 2012 98.685 971.414
H Vervoer en opslag Rotterdam 2013 100.080 926.805
H Vervoer en opslag Rotterdam 2014 94.570 924.739
H Vervoer en opslag Rotterdam 2015 99.827 1.069.411
H Vervoer en opslag Rotterdam 2016 94.809 1.063.622
H Vervoer en opslag Rotterdam 2017 . 1.084.538
H Vervoer en opslag Rotterdam 2018* . 1.106.274
I Horeca Nederland 2010 546.310 2.883.543
I Horeca Nederland 2011 438.759 2.919.255
I Horeca Nederland 2012 540.801 3.008.728
I Horeca Nederland 2013 560.712 3.074.217
I Horeca Nederland 2014 453.425 3.048.361
I Horeca Nederland 2015 498.101 3.121.319
I Horeca Nederland 2016 521.568 3.151.503
I Horeca Nederland 2017 511.640 3.109.360
I Horeca Nederland 2018* 502.190 3.194.736
I Horeca Utrecht (PV) 2010 28.882 183.896
I Horeca Utrecht (PV) 2011 22.997 189.612
I Horeca Utrecht (PV) 2012 26.230 184.376
I Horeca Utrecht (PV) 2013 26.403 178.042
I Horeca Utrecht (PV) 2014 22.571 184.009
I Horeca Utrecht (PV) 2015 25.281 190.335
I Horeca Utrecht (PV) 2016 26.163 191.545
I Horeca Utrecht (PV) 2017 25.482 191.032
I Horeca Utrecht (PV) 2018* 24.594 196.702
I Horeca Amsterdam 2010 39.830 259.086
I Horeca Amsterdam 2011 31.946 264.358
I Horeca Amsterdam 2012 38.034 283.159
I Horeca Amsterdam 2013 41.066 295.009
I Horeca Amsterdam 2014 33.456 304.625
I Horeca Amsterdam 2015 41.354 327.383
I Horeca Amsterdam 2016 41.731 335.769
I Horeca Amsterdam 2017 47.281 331.528
I Horeca Amsterdam 2018* 47.441 367.664
I Horeca 's-Gravenhage 2010 15.200 89.457
I Horeca 's-Gravenhage 2011 11.736 88.044
I Horeca 's-Gravenhage 2012 12.608 88.536
I Horeca 's-Gravenhage 2013 12.732 88.446
I Horeca 's-Gravenhage 2014 10.852 90.023
I Horeca 's-Gravenhage 2015 12.912 98.718
I Horeca 's-Gravenhage 2016 13.539 101.105
I Horeca 's-Gravenhage 2017 12.883 98.780
I Horeca 's-Gravenhage 2018* 12.991 98.571
I Horeca Rotterdam 2010 9.462 111.677
I Horeca Rotterdam 2011 8.103 112.374
I Horeca Rotterdam 2012 10.401 121.941
I Horeca Rotterdam 2013 9.894 114.256
I Horeca Rotterdam 2014 7.885 115.875
I Horeca Rotterdam 2015 9.883 130.011
I Horeca Rotterdam 2016 . 136.694
I Horeca Rotterdam 2017 10.345 142.803
I Horeca Rotterdam 2018* 10.452 143.201
J Informatie en communicatie Nederland 2010 130.754 2.709.024
J Informatie en communicatie Nederland 2011 98.406 2.779.172
J Informatie en communicatie Nederland 2012 103.396 2.710.936
J Informatie en communicatie Nederland 2013 85.791 2.681.481
J Informatie en communicatie Nederland 2014 71.152 2.699.615
J Informatie en communicatie Nederland 2015 80.806 2.735.812
J Informatie en communicatie Nederland 2016 76.927 2.757.700
J Informatie en communicatie Nederland 2017 51.370 2.829.223
J Informatie en communicatie Nederland 2018* 51.727 3.230.336
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2010 11.046 177.307
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2011 7.730 188.355
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2012 7.903 190.304
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2013 6.408 166.272
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2014 . 168.154
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2015 . 155.770
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2016 6.200 151.021
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2017 4.541 156.173
J Informatie en communicatie Utrecht (PV) 2018* 4.740 151.393
J Informatie en communicatie Amsterdam 2010 13.524 619.448
J Informatie en communicatie Amsterdam 2011 12.149 676.790
J Informatie en communicatie Amsterdam 2012 11.752 673.103
J Informatie en communicatie Amsterdam 2013 . 707.723
J Informatie en communicatie Amsterdam 2014 7.912 708.842
J Informatie en communicatie Amsterdam 2015 8.752 725.567
J Informatie en communicatie Amsterdam 2016 10.444 728.481
J Informatie en communicatie Amsterdam 2017 7.626 716.417
J Informatie en communicatie Amsterdam 2018* 7.683 795.842
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2010 4.159 112.949
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2011 3.572 95.675
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2012 2.556 90.154
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2013 2.342 86.196
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2014 1.595 79.383
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2015 2.382 75.085
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2016 1.881 71.377
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2017 1.479 71.576
J Informatie en communicatie 's-Gravenhage 2018* 1.525 70.849
J Informatie en communicatie Rotterdam 2010 2.668 100.236
J Informatie en communicatie Rotterdam 2011 1.890 95.397
J Informatie en communicatie Rotterdam 2012 2.240 95.534
J Informatie en communicatie Rotterdam 2013 2.046 85.494
J Informatie en communicatie Rotterdam 2014 1.847 86.105
J Informatie en communicatie Rotterdam 2015 2.006 83.833
J Informatie en communicatie Rotterdam 2016 2.333 83.606
J Informatie en communicatie Rotterdam 2017 1.123 82.544
J Informatie en communicatie Rotterdam 2018* 1.159 82.205
K Financiële dienstverlening Nederland 2010 190.345 1.857.657
K Financiële dienstverlening Nederland 2011 145.235 1.786.811
K Financiële dienstverlening Nederland 2012 169.403 1.672.671
K Financiële dienstverlening Nederland 2013 164.190 1.652.064
K Financiële dienstverlening Nederland 2014 126.074 1.553.304
K Financiële dienstverlening Nederland 2015 142.259 1.530.663
K Financiële dienstverlening Nederland 2016 145.199 1.524.903
K Financiële dienstverlening Nederland 2017 154.439 1.518.395
K Financiële dienstverlening Nederland 2018* 158.122 1.462.913
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2010 16.503 238.121
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2011 12.438 219.180
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2012 12.769 191.933
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2013 13.945 186.423
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2014 10.634 164.699
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2015 11.090 161.632
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2016 . 157.283
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2017 12.099 161.398
K Financiële dienstverlening Utrecht (PV) 2018* 11.687 161.460
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2010 21.223 253.957
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2011 15.263 234.350
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2012 19.945 234.685
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2013 16.294 238.885
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2014 12.968 219.691
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2015 15.716 221.939
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2016 12.065 208.606
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2017 13.485 201.798
K Financiële dienstverlening Amsterdam 2018* 13.632 198.498
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2010 5.879 104.860
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2011 4.571 96.608
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2012 4.454 82.994
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2013 4.788 81.456
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2014 3.758 80.075
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2015 4.706 80.559
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2016 4.872 75.263
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2017 5.391 78.556
K Financiële dienstverlening 's-Gravenhage 2018* 5.170 77.432
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2010 3.926 127.660
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2011 2.936 136.706
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2012 3.400 131.036
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2013 3.618 113.966
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2014 2.624 109.626
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2015 2.966 110.852
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2016 2.772 101.016
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2017 3.360 95.676
K Financiële dienstverlening Rotterdam 2018* 3.153 95.724
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2010 229.546 1.564.294
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2011 169.803 1.489.580
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2012 172.755 1.211.057
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2013 159.555 1.181.102
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2014 125.941 1.177.035
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2015 131.914 1.122.251
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2016 139.296 1.254.341
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2017 154.963 1.329.225
L Verhuur en handel van onroerend goed Nederland 2018* 150.244 1.278.419
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2010 18.171 149.044
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2011 13.304 140.326
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2012 12.370 122.681
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2013 12.601 119.801
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2014 9.332 112.949
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2015 10.080 103.537
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2016 10.710 122.518
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2017 11.229 126.817
L Verhuur en handel van onroerend goed Utrecht (PV) 2018* 11.222 .
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2010 31.568 218.584
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2011 19.879 204.899
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2012 25.188 150.775
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2013 18.336 144.860
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2014 13.391 148.699
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2015 12.805 145.440
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2016 14.115 159.311
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2017 16.362 164.176
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam 2018* . 160.981
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2010 9.383 78.928
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2011 6.185 71.500
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2012 . 62.195
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2013 5.351 50.625
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2014 3.820 50.887
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2015 4.027 40.330
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2016 4.637 53.659
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2017 4.453 50.933
L Verhuur en handel van onroerend goed 's-Gravenhage 2018* 4.958 46.747
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2010 8.000 122.178
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2011 6.849 107.272
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2012 5.411 78.965
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2013 5.207 71.403
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2014 6.083 92.733
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2015 . 77.781
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2016 5.052 79.089
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2017 7.027 90.069
L Verhuur en handel van onroerend goed Rotterdam 2018* 6.676 85.325
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2010 221.523 1.272.156
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2011 166.251 1.254.843
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2012 180.243 1.216.047
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2013 168.468 1.199.144
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2014 130.486 1.137.745
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2015 148.862 1.163.233
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2016 153.824 1.191.406
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2017 170.329 1.288.845
M Specialistische zakelijke diensten Nederland 2018* 159.057 1.268.954
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2010 . 129.289
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2011 13.230 129.527
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2012 14.073 122.347
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2013 . 114.398
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2014 11.958 106.381
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2015 13.761 97.822
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2016 13.850 125.622
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2017 15.481 135.732
M Specialistische zakelijke diensten Utrecht (PV) 2018* 14.420 132.126
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2010 15.278 103.782
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2011 9.999 97.777
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2012 . 86.934
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2013 9.947 87.571
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2014 8.767 87.214
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2015 9.281 88.556
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2016 9.471 92.993
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2017 11.541 94.251
M Specialistische zakelijke diensten Amsterdam 2018* 10.822 105.280
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2010 32.008 44.674
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2011 27.105 48.606
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2012 27.425 51.625
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2013 7.009 48.838
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2014 5.057 35.947
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2015 6.360 43.936
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2016 5.612 45.288
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2017 6.676 50.139
M Specialistische zakelijke diensten 's-Gravenhage 2018* 5.986 46.710
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2010 4.990 46.933
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2011 3.517 50.477
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2012 4.663 57.758
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2013 4.364 54.965
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2014 3.436 56.666
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2015 4.218 64.212
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2016 4.336 68.570
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2017 5.154 .
M Specialistische zakelijke diensten Rotterdam 2018* 5.016 72.259
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2010 109.330 794.301
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2011 80.998 758.378
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2012 89.877 722.053
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2013 98.078 730.463
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2014 76.134 696.377
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2015 80.090 677.603
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2016 85.863 713.517
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2017 86.010 735.760
N Verhuur en overige zakelijke diensten Nederland 2018* 87.402 735.848
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2010 6.697 56.838
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2011 . 55.855
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2012 . 50.195
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2013 6.058 53.366
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2014 . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2015 4.711 52.623
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2016 5.572 53.657
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2017 5.910 57.493
N Verhuur en overige zakelijke diensten Utrecht (PV) 2018* 5.883 57.703
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2010 8.592 86.190
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2011 6.042 81.362
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2012 5.656 75.674
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2013 6.748 71.304
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2014 5.256 69.343
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2015 5.220 69.662
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2016 2.894 70.592
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2017 3.440 .
N Verhuur en overige zakelijke diensten Amsterdam 2018* . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2010 5.511 19.663
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2011 . 23.301
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2012 3.570 21.974
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2013 4.108 25.547
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2014 3.116 26.629
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2015 2.140 25.625
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2016 1.972 25.314
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2017 1.954 25.930
N Verhuur en overige zakelijke diensten 's-Gravenhage 2018* 1.905 26.805
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2010 1.806 24.716
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2011 1.330 19.912
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2012 . 14.718
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2013 1.402 15.227
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2014 1.046 14.885
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2015 1.472 23.319
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2016 1.543 20.124
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2017 1.548 24.488
N Verhuur en overige zakelijke diensten Rotterdam 2018* 1.552 22.822
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2010 558.595 4.036.913
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2011 423.423 4.003.010
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2012 470.299 3.937.254
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2013 372.479 3.592.185
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2014 302.023 3.517.799
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2015 333.971 3.694.303
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2016 304.795 3.472.013
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2017 325.335 3.473.059
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2018* 274.250 3.290.595
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2010 46.364 326.984
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2011 39.148 333.589
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2012 30.503 326.825
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2013 26.434 277.462
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2014 23.199 272.779
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2015 23.741 295.050
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2016 21.197 271.351
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2017 24.488 288.564
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Utrecht (PV) 2018* 20.527 283.686
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2010 31.911 220.898
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2011 22.218 190.182
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2012 29.147 172.578
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2013 19.831 175.460
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2014 16.036 171.531
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2015 18.351 174.868
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2016 17.521 169.299
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2017 10.276 169.620
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Amsterdam 2018* 6.708 146.135
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2010 18.084 258.024
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2011 11.102 245.222
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2012 12.407 231.118
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2013 9.772 215.396
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2014 7.641 208.463
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2015 10.996 204.799
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2016 9.755 199.347
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2017 12.356 202.042
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 's-Gravenhage 2018* 9.264 188.806
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2010 6.623 148.855
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2011 8.482 174.648
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2012 8.488 172.052
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2013 6.924 158.047
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2014 5.155 138.550
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2015 6.945 154.781
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2016 7.848 154.844
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2017 8.821 164.988
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Rotterdam 2018* 7.849 156.104
P Onderwijs Nederland 2010 438.743 1.619.944
P Onderwijs Nederland 2011 333.829 1.676.051
P Onderwijs Nederland 2012 370.789 1.619.709
P Onderwijs Nederland 2013 380.683 1.664.363
P Onderwijs Nederland 2014 290.918 1.610.786
P Onderwijs Nederland 2015 300.766 1.589.601
P Onderwijs Nederland 2016 324.344 1.649.034
P Onderwijs Nederland 2017 287.848 1.530.659
P Onderwijs Nederland 2018* 282.359 1.498.842
P Onderwijs Utrecht (PV) 2010 52.679 123.676
P Onderwijs Utrecht (PV) 2011 42.679 127.992
P Onderwijs Utrecht (PV) 2012 . 124.368
P Onderwijs Utrecht (PV) 2013 40.071 128.734
P Onderwijs Utrecht (PV) 2014 35.526 100.464
P Onderwijs Utrecht (PV) 2015 26.594 120.368
P Onderwijs Utrecht (PV) 2016 37.189 101.929
P Onderwijs Utrecht (PV) 2017 36.356 110.511
P Onderwijs Utrecht (PV) 2018* 35.146 111.228
P Onderwijs Amsterdam 2010 33.080 111.894
P Onderwijs Amsterdam 2011 21.762 116.449
P Onderwijs Amsterdam 2012 28.859 111.235
P Onderwijs Amsterdam 2013 22.541 121.614
P Onderwijs Amsterdam 2014 15.239 118.127
P Onderwijs Amsterdam 2015 16.800 112.187
P Onderwijs Amsterdam 2016 35.643 151.853
P Onderwijs Amsterdam 2017 16.356 111.478
P Onderwijs Amsterdam 2018* 15.480 116.053
P Onderwijs 's-Gravenhage 2010 . 49.143
P Onderwijs 's-Gravenhage 2011 9.485 49.482
P Onderwijs 's-Gravenhage 2012 9.033 48.424
P Onderwijs 's-Gravenhage 2013 9.568 50.367
P Onderwijs 's-Gravenhage 2014 7.152 50.552
P Onderwijs 's-Gravenhage 2015 8.580 55.491
P Onderwijs 's-Gravenhage 2016 8.012 51.823
P Onderwijs 's-Gravenhage 2017 7.072 50.678
P Onderwijs 's-Gravenhage 2018* 7.131 50.891
P Onderwijs Rotterdam 2010 14.712 89.018
P Onderwijs Rotterdam 2011 12.150 93.523
P Onderwijs Rotterdam 2012 12.757 88.224
P Onderwijs Rotterdam 2013 14.216 92.632
P Onderwijs Rotterdam 2014 10.059 88.212
P Onderwijs Rotterdam 2015 11.634 88.799
P Onderwijs Rotterdam 2016 11.578 94.250
P Onderwijs Rotterdam 2017 10.428 87.304
P Onderwijs Rotterdam 2018* 10.211 86.394
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2010 904.126 3.072.049
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2011 744.805 3.265.064
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2012 900.080 3.362.289
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2013 938.322 3.504.067
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2014 769.111 3.405.495
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2015 818.600 3.465.612
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2016 778.543 3.360.921
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2017 748.606 3.362.243
Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2018* 731.362 3.402.916
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2010 59.001 212.186
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2011 40.246 235.456
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2012 59.498 244.928
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2013 60.474 268.744
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2014 54.464 256.419
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2015 56.763 253.824
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2016 56.551 255.536
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2017 51.708 244.520
Q Gezondheids- en welzijnszorg Utrecht (PV) 2018* 51.609 247.950
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2010 84.119 238.078
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2011 53.871 259.622
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2012 64.253 246.571
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2013 81.925 227.456
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2014 73.005 210.868
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2015 77.765 219.689
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2016 56.821 170.253
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2017 77.224 192.783
Q Gezondheids- en welzijnszorg Amsterdam 2018* 73.695 218.303
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2010 23.980 103.595
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2011 17.699 101.481
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2012 21.308 103.232
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2013 23.249 111.458
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2014 20.162 106.959
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2015 21.424 107.910
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2016 20.606 105.025
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2017 18.322 99.239
Q Gezondheids- en welzijnszorg 's-Gravenhage 2018* 18.057 98.335
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2010 27.468 188.893
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2011 21.906 192.367
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2012 28.937 197.304
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2013 30.013 202.304
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2014 27.366 169.634
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2015 31.084 203.478
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2016 29.694 203.204
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2017 26.485 197.010
Q Gezondheids- en welzijnszorg Rotterdam 2018* 26.302 198.916
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2010 306.213 1.520.428
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2011 246.239 1.494.027
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2012 264.892 1.484.684
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2013 295.840 1.585.265
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2014 233.528 1.529.687
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2015 257.737 1.603.240
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2016 254.243 1.583.027
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2017 235.545 1.505.286
R Cultuur, sport en recreatie Nederland 2018* 228.476 1.511.460
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2010 . 101.842
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2011 . 98.295
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2012 15.157 101.272
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2013 17.982 106.568
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2014 15.217 100.765
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2015 16.272 106.368
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2016 16.412 107.055
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2017 14.610 101.196
R Cultuur, sport en recreatie Utrecht (PV) 2018* 13.654 99.007
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2010 19.159 119.331
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2011 15.276 117.586
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2012 15.647 117.192
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2013 16.860 127.331
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2014 11.809 125.097
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2015 13.425 124.199
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2016 11.550 118.075
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2017 11.206 113.250
R Cultuur, sport en recreatie Amsterdam 2018* 11.144 128.202
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2010 6.944 64.704
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2011 5.202 60.973
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2012 5.450 58.385
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2013 7.483 63.063
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2014 5.970 62.040
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2015 6.744 67.681
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2016 5.730 70.204
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2017 4.933 64.946
R Cultuur, sport en recreatie 's-Gravenhage 2018* 4.805 64.307
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2010 10.715 95.962
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2011 5.913 74.171
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2012 7.144 74.236
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2013 8.917 76.769
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2014 8.179 79.122
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2015 8.650 76.956
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2016 8.309 80.822
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2017 6.667 78.155
R Cultuur, sport en recreatie Rotterdam 2018* 6.585 77.569
S Overige dienstverlening Nederland 2010 263.695 663.514
S Overige dienstverlening Nederland 2011 213.931 666.201
S Overige dienstverlening Nederland 2012 230.557 660.940
S Overige dienstverlening Nederland 2013 232.445 636.053
S Overige dienstverlening Nederland 2014 188.087 614.457
S Overige dienstverlening Nederland 2015 206.896 657.150
S Overige dienstverlening Nederland 2016 209.653 646.319
S Overige dienstverlening Nederland 2017 197.801 652.793
S Overige dienstverlening Nederland 2018* 196.817 639.178
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2010 17.377 55.652
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2011 13.414 53.818
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2012 13.936 54.466
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2013 14.729 .
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2014 12.601 .
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2015 14.607 59.335
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2016 14.584 62.056
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2017 14.770 59.904
S Overige dienstverlening Utrecht (PV) 2018* . .
S Overige dienstverlening Amsterdam 2010 9.773 29.089
S Overige dienstverlening Amsterdam 2011 8.058 30.081
S Overige dienstverlening Amsterdam 2012 10.506 45.073
S Overige dienstverlening Amsterdam 2013 10.349 41.088
S Overige dienstverlening Amsterdam 2014 8.062 42.279
S Overige dienstverlening Amsterdam 2015 9.454 43.035
S Overige dienstverlening Amsterdam 2016 10.404 45.258
S Overige dienstverlening Amsterdam 2017 8.807 42.270
S Overige dienstverlening Amsterdam 2018* 8.721 41.754
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2010 6.850 25.558
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2011 5.837 24.789
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2012 6.090 23.418
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2013 5.902 22.102
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2014 4.630 22.101
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2015 5.767 28.059
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2016 6.370 26.806
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2017 4.951 20.577
S Overige dienstverlening 's-Gravenhage 2018* 5.165 20.391
S Overige dienstverlening Rotterdam 2010 5.227 19.867
S Overige dienstverlening Rotterdam 2011 4.755 20.915
S Overige dienstverlening Rotterdam 2012 6.234 23.368
S Overige dienstverlening Rotterdam 2013 7.066 23.415
S Overige dienstverlening Rotterdam 2014 5.476 21.821
S Overige dienstverlening Rotterdam 2015 6.352 26.739
S Overige dienstverlening Rotterdam 2016 6.157 24.580
S Overige dienstverlening Rotterdam 2017 5.148 25.765
S Overige dienstverlening Rotterdam 2018* 5.131 25.722
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2010 7.053 26.233
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2011 5.573 25.026
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2012 6.067 26.867
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2013 8.611 52.063
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2014 5.870 50.305
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2015 8.241 51.927
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2016 8.278 52.220
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2017 7.791 50.635
U Extraterritoriale organisaties Nederland 2018* 7.298 56.253
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2010 19 58
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2011 . 78
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2012 5
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2013 .
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2014 .
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2015
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2016
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2017 . .
U Extraterritoriale organisaties Utrecht (PV) 2018* . .
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2010 140 982
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2011 . .
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2012 116 316
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2013 227 .
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2014 169 515
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2015 103 465
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2016 . 639
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2017 182 563
U Extraterritoriale organisaties Amsterdam 2018* 164 582
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2010 . 8.241
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2011 . 7.575
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2012 . 7.395
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2013 3.234 14.805
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2014 2.664 14.887
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2015 3.246 18.423
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2016 3.099 18.419
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2017 2.634 16.712
U Extraterritoriale organisaties 's-Gravenhage 2018* 2.681 15.544
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2010 2 215
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2011 5 223
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2012 11 243
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2013 22 285
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2014 21 228
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2015 56 319
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2016 . 300
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2017 . .
U Extraterritoriale organisaties Rotterdam 2018* . 260
Bron: CBS.
Verklaring van tekens