Kerncijfers over jeugdzorg

Kerncijfers over jeugdzorg

Vormen van jeugdzorg Regio's Perioden Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (aantal) Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (relatief) (In % bepaalde leeftijdsklasse) Jeugdzorgtrajecten (aantal)
JZ Totaal jeugdzorg Nederland 1e halfjaar 2022** 382.590 8,7 .
JZ Totaal jeugdzorg in natura Nederland 1e halfjaar 2022** 377.050 8,5 527.785
JH 1 Totaal jeugdhulp Nederland 1e halfjaar 2022** 371.360 8,4 .
JH 11 Jeugdhulp PGB Nederland 1e halfjaar 2022** 14.340 0,3 .
JH 12 Totaal jeugdhulp in natura Nederland 1e halfjaar 2022** 365.760 8,3 483.645
JH 121 Totaal jeugdhulp zonder verblijf Nederland 1e halfjaar 2022** 347.345 7,9 443.455
JH 1211 Uitgevoerd door wijkteam Nederland 1e halfjaar 2022** 50.290 1,1 51.210
JH 1212 Niet uitgevoerd door wijkteam Nederland 1e halfjaar 2022** 314.605 7,1 392.245
JH 12121 Ambulante JH op loc. aanbieder Nederland 1e halfjaar 2022** 251.705 5,7 284.010
JH 12122 Daghulp op locatie aanbieder Nederland 1e halfjaar 2022** 25.945 0,6 27.145
JH 12123 JH in het netwerk v.d. jongere Nederland 1e halfjaar 2022** 76.215 1,7 81.090
JH 122 Totaal jeugdhulp met verblijf Nederland 1e halfjaar 2022** 35.795 0,8 40.185
JH 1221 Pleegzorg Nederland 1e halfjaar 2022** 17.395 0,4 17.925
JH 1222 Gezinsgericht Nederland 1e halfjaar 2022** 5.135 0,1 5.265
JH 1223 Gesloten plaatsing Nederland 1e halfjaar 2022** 1.205 0,0 1.335
JH 1224 Ander verblijf bij JH -aanbieder Nederland 1e halfjaar 2022** 14.450 0,3 15.660
JB 1 Totaal jeugdbescherming Nederland 1e halfjaar 2022** 35.320 1,1 36.470
JB 11 Totaal ondertoezichtstelling Nederland 1e halfjaar 2022** 25.415 0,8 26.095
JB 111 Ondertoezichtstelling Nederland 1e halfjaar 2022** 25.085 0,8 25.155
JB 112 Voorlopige ondertoezichtstelling Nederland 1e halfjaar 2022** 940 0,0 940
JB 12 Totaal voogdij Nederland 1e halfjaar 2022** 10.310 0,3 10.375
JB 121 Voogdij Nederland 1e halfjaar 2022** 9.975 0,3 9.975
JB 122 Voorlopige voogdij Nederland 1e halfjaar 2022** 220 0,0 225
JB 123 Tijdelijke voogdij Nederland 1e halfjaar 2022** 175 0,0 175
JR 1 Totaal jeugdreclassering Nederland 1e halfjaar 2022** 6.230 0,3 7.675
JR 11 Toezicht en begel. gedw. kader Nederland 1e halfjaar 2022** 5.740 0,3 6.075
JR 12 Toezicht en begeleiding vrijwillig Nederland 1e halfjaar 2022** 1.230 0,1 1.305
JR 13 Totaal indiv. trajectbeg., overig Nederland 1e halfjaar 2022** 285 0,0 290
JR 131 Indiv. trajectbeg. Harde Kern Nederland 1e halfjaar 2022** 200 0,0 200
JR 132 Indiv. Trajectbegeleiding CRIEM Nederland 1e halfjaar 2022** 75 0,0 80
JR 133 Totaal overig jeugdreclassering Nederland 1e halfjaar 2022** 10 0,0 10
JR 1332 Scholings-& trainingsprogramma's Nederland 1e halfjaar 2022** . . .
JR 1333 Gedragsbeïnvloedende maatregel Nederland 1e halfjaar 2022** . . .
JR 1334 Voorber. gedragsbeïnv. maatregel Nederland 1e halfjaar 2022** . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg en het aantal trajecten waarin de jeugdzorg in natura is verleend. De jongeren met jeugdzorg worden ook weergegeven als percentage van het totaal aantal jongeren. De aantallen jongeren en trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende vormen van jeugdzorg en naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Het totaal aantal jongeren waarmee het percentage is berekend is afhankelijk van de soort hulp:
jeugdzorg: 0 tot 23 jaar
jeugdhulp: 0 tot 23 jaar
jeugdbescherming: 0 tot 18 jaar
jeugdreclassering: 12 tot 23 jaar

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Uit nagekomen respons is gebleken dat lokaal de voorlopige cijfers over jeugdbescherming, zoals die op 31 oktober zijn gepubliceerd, veel te laag zijn. Daarom is besloten om al tussentijds nader voorlopige cijfers te publiceren en daarmee niet te wachten tot eind april 2023, het eerstvolgende reguliere publicatiemoment waarop de voorlopige cijfers zouden worden vervangen door nader voorlopige cijfers. In de nader voorlopige cijfers is ook de nagekomen respons over jeugdhulp en jeugdreclassering meegenomen, de effecten daarvan op de cijfers zijn echter zeer beperkt.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.
- Alle cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het tweede halfjaar van 2022 worden eind april 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg (relatief)
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jeugdzorg: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdhulp: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdbescherming: in % van alle jongeren tot 18 jaar
Jeugdreclassering: in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar
Jeugdzorgtrajecten
Een jeugdzorgtraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.