Kerncijfers over jeugdzorg

Kerncijfers over jeugdzorg

Vormen van jeugdzorg Regio's Perioden Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (aantal) Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (relatief) (In % bepaalde leeftijdsklasse) Jeugdzorgtrajecten (aantal)
JZ Totaal jeugdzorg Nederland 2021* 460.740 10,4 .
JZ Totaal jeugdzorg in natura Nederland 2021* 454.745 10,3 680.710
JH 1 Totaal jeugdhulp Nederland 2021* 449.685 10,2 .
JH 11 Jeugdhulp PGB Nederland 2021* 18.225 0,4 .
JH 12 Totaal jeugdhulp in natura Nederland 2021* 443.620 10,0 625.545
JH 121 Totaal jeugdhulp zonder verblijf Nederland 2021* 424.300 9,6 573.205
JH 1211 Uitgevoerd door wijkteam Nederland 2021* 74.925 1,7 77.480
JH 1212 Niet uitgevoerd door wijkteam Nederland 2021* 377.545 8,5 495.725
JH 12121 Ambulante JH op loc. aanbieder Nederland 2021* 308.035 7,0 360.140
JH 12122 Daghulp op locatie aanbieder Nederland 2021* 32.080 0,7 34.270
JH 12123 JH in het netwerk v.d. jongere Nederland 2021* 92.575 2,1 101.315
JH 122 Totaal jeugdhulp met verblijf Nederland 2021* 43.900 1,0 52.340
JH 1221 Pleegzorg Nederland 2021* 21.525 0,5 22.505
JH 1222 Gezinsgericht Nederland 2021* 6.515 0,1 6.760
JH 1223 Gesloten plaatsing Nederland 2021* 1.815 0,0 2.115
JH 1224 Ander verblijf bij JH -aanbieder Nederland 2021* 18.435 0,4 20.960
JB 1 Totaal jeugdbescherming Nederland 2021* 41.290 1,2 44.115
JB 11 Totaal ondertoezichtstelling Nederland 2021* 30.930 0,9 32.595
JB 111 Ondertoezichtstelling Nederland 2021* 30.435 0,9 30.660
JB 112 Voorlopige ondertoezichtstelling Nederland 2021* 1.930 0,1 1.935
JB 12 Totaal voogdij Nederland 2021* 11.365 0,3 11.525
JB 121 Voogdij Nederland 2021* 10.925 0,3 10.930
JB 122 Voorlopige voogdij Nederland 2021* 380 0,0 385
JB 123 Tijdelijke voogdij Nederland 2021* 210 0,0 210
JR 1 Totaal jeugdreclassering Nederland 2021* 7.955 0,3 11.045
JR 11 Toezicht en begel. gedw. kader Nederland 2021* 7.410 0,3 8.275
JR 12 Toezicht en begeleiding vrijwillig Nederland 2021* 1.990 0,1 2.270
JR 13 Totaal indiv. trajectbeg., overig Nederland 2021* 430 0,0 505
JR 131 Indiv. trajectbeg. Harde Kern Nederland 2021* 310 0,0 360
JR 132 Indiv. Trajectbegeleiding CRIEM Nederland 2021* 115 0,0 120
JR 133 Totaal overig jeugdreclassering Nederland 2021* 20 0,0 25
JR 1332 Scholings-& trainingsprogramma's Nederland 2021* . . .
JR 1333 Gedragsbeïnvloedende maatregel Nederland 2021* 10 0,0 15
JR 1334 Voorber. gedragsbeïnv. maatregel Nederland 2021* 10 0,0 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg en het aantal trajecten waarin de jeugdzorg in natura is verleend. De jongeren met jeugdzorg worden ook weergegeven als percentage van het totaal aantal jongeren. De aantallen jongeren en trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende vormen van jeugdzorg en naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Het totaal aantal jongeren waarmee het percentage is berekend is afhankelijk van de soort hulp:
jeugdzorg: 0 tot 23 jaar
jeugdhulp: 0 tot 23 jaar
jeugdbescherming: 0 tot 18 jaar
jeugdreclassering: 12 tot 23 jaar

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2021 zijn nader voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2022 worden alle cijfers over 2021 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 april 2021:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het eerste half jaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg (relatief)
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jeugdzorg: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdhulp: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdbescherming: in % van alle jongeren tot 18 jaar
Jeugdreclassering: in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar
Jeugdzorgtrajecten
Een jeugdzorgtraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.