Kerncijfers over jeugdzorg

Kerncijfers over jeugdzorg

Vormen van jeugdzorg Regio's Perioden Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (aantal) Jongeren met jeugdzorg Jongeren met jeugdzorg (relatief) (In % bepaalde leeftijdsklasse) Jeugdzorgtrajecten (aantal)
JZ Totaal jeugdzorg Nederland 2022* 466.590 10,5 .
JZ Totaal jeugdzorg in natura Nederland 2022* 461.985 10,4 695.095
JH 1 Totaal jeugdhulp Nederland 2022* 456.605 10,3 .
JH 11 Jeugdhulp PGB Nederland 2022* 14.725 0,3 .
JH 12 Totaal jeugdhulp in natura Nederland 2022* 451.950 10,2 643.710
JH 121 Totaal jeugdhulp zonder verblijf Nederland 2022* 433.410 9,8 593.060
JH 1211 Uitgevoerd door wijkteam Nederland 2022* 69.950 1,6 72.735
JH 1212 Niet uitgevoerd door wijkteam Nederland 2022* 391.605 8,9 520.325
JH 12121 Ambulante JH op loc. aanbieder Nederland 2022* 318.090 7,2 374.975
JH 12122 Daghulp op locatie aanbieder Nederland 2022* 33.135 0,7 35.475
JH 12123 JH in het netwerk v.d. jongere Nederland 2022* 100.010 2,3 109.875
JH 122 Totaal jeugdhulp met verblijf Nederland 2022* 42.560 1,0 50.645
JH 1221 Pleegzorg Nederland 2022* 20.180 0,5 20.955
JH 1222 Gezinsgericht Nederland 2022* 6.275 0,1 6.525
JH 1223 Gesloten plaatsing Nederland 2022* 1.825 0,0 2.120
JH 1224 Ander verblijf bij JH -aanbieder Nederland 2022* 18.395 0,4 21.050
JB 1 Totaal jeugdbescherming Nederland 2022* 38.705 1,2 41.025
JB 11 Totaal ondertoezichtstelling Nederland 2022* 28.715 0,9 30.090
JB 111 Ondertoezichtstelling Nederland 2022* 28.195 0,9 28.390
JB 112 Voorlopige ondertoezichtstelling Nederland 2022* 1.695 0,1 1.700
JB 12 Totaal voogdij Nederland 2022* 10.795 0,3 10.935
JB 121 Voogdij Nederland 2022* 10.400 0,3 10.405
JB 122 Voorlopige voogdij Nederland 2022* 340 0,0 345
JB 123 Tijdelijke voogdij Nederland 2022* 180 0,0 180
JR 1 Totaal jeugdreclassering Nederland 2022* 7.440 0,3 10.365
JR 11 Toezicht en begel. gedw. kader Nederland 2022* 6.875 0,3 7.715
JR 12 Toezicht en begeleiding vrijwillig Nederland 2022* 1.930 0,1 2.175
JR 13 Totaal indiv. trajectbeg., overig Nederland 2022* 440 0,0 475
JR 131 Indiv. trajectbeg. Harde Kern Nederland 2022* 315 0,0 335
JR 132 Indiv. Trajectbegeleiding CRIEM Nederland 2022* 115 0,0 125
JR 133 Totaal overig jeugdreclassering Nederland 2022* 15 0,0 15
JR 1332 Scholings-& trainingsprogramma's Nederland 2022* . . .
JR 1333 Gedragsbeïnvloedende maatregel Nederland 2022* . . .
JR 1334 Voorber. gedragsbeïnv. maatregel Nederland 2022* 10 0,0 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg en het aantal trajecten waarin de jeugdzorg in natura is verleend. De jongeren met jeugdzorg worden ook weergegeven als percentage van het totaal aantal jongeren. De aantallen jongeren en trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende vormen van jeugdzorg en naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Het totaal aantal jongeren waarmee het percentage is berekend is afhankelijk van de soort hulp:
jeugdzorg: 0 tot 23 jaar
jeugdhulp: 0 tot 23 jaar
jeugdbescherming: 0 tot 18 jaar
jeugdreclassering: 12 tot 23 jaar

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2023:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 zijn toegevoegd.
- De nader voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn bijgesteld.
- Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbescherminsgtraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers over 2021 in deze tabel.
- Gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan zijn verwijderd uit de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het eerste halfjaar van 2023 worden eind oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdzorg (relatief)
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jeugdzorg: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdhulp: in % van alle jongeren tot 23 jaar
Jeugdbescherming: in % van alle jongeren tot 18 jaar
Jeugdreclassering: in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar
Jeugdzorgtrajecten
Een jeugdzorgtraject is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.