Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Regio's Soort rijbanen Perioden Weglengte (km)
Nederland Totale weglengte 2018 139.587
Nederland Totale weglengte 2019 140.444
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 126.458
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 127.173
Nederland Provinciale wegen: totaal 2018 7.745
Nederland Provinciale wegen: totaal 2019 7.813
Nederland Rijkswegen: totaal 2018 5.384
Nederland Rijkswegen: totaal 2019 5.458
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2018 13.501
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2019 13.610
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 12.202
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 12.252
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2018 646
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2019 690
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2018 654
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2019 668
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2018 4.639
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2019 4.753
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 4.118
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 4.211
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2018 203
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2019 208
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2018 319
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2019 334
Amsterdam Totale weglengte 2018 1.846
Amsterdam Totale weglengte 2019 1.843
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 1.720
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 1.717
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2018 5
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2019 5
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2018 121
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2019 121
Bron: DVS/CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de lengte van het Nederlandse wegennet onderscheiden naar beheerder, wegtype en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per augustus 2020:
De structuur van deze tabel is gewijzigd. De onderwerpen Gemeentelijke en waterschapswegen, Provinciale wegen en Rijkswegen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. Daarnaast zijn de cijfers van peiljaar 2019 toegevoegd en zijn de cijfers van peiljaar 2018 herzien.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018.

De nieuwe programmatuur rekent alle wegen ruimtelijk toe aan de gemeente waarin deze wegen gelegen zijn. De oude methode (toegepast voor de jaren 2017 en eerder) rekende wegen toe aan de gemeente zoals die administratief in het gebruikte bronbestand NWB was vastgelegd.

Daarnaast wordt in de nieuwe programmatuur een verbeterde methode toegepast voor het uitzonderen van fietspaden en voetpaden. Deze worden voortaan uitgezonderd op basis van een ruimtelijke selectie uit het bronbestand Top10NL (en niet langer op basis van een administratief koppelbestand afgeleid uit de Top10NL).

De gepresenteerde totalen zijn (voor alle peiljaren) de som der gepresenteerde delen. Deze totalen omvatten niet de ‘overige’ wegen zoals wegen in particulier beheer.

De gepresenteerde cijfers zijn (voor alle peiljaren) exclusief fietspaden en voetpaden.

Met ingang van peiljaar 2009 zijn de gepubliceerde cijfers voor de gemeente Baarle-Nassau (en de bovengemeentelijke regio’s die deze gemeente omvatten) inclusief de ingelegen wegen die deel uitmaken van de Belgische enclave Baarle-Hertog.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het vierde kwartaal van 2020 worden de cijfers over het jaar 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Weglengte
Lengte van een weg die wordt beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.