Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Regio's Soort rijbanen Perioden Weglengte (km)
Nederland Totale weglengte 2018 139.587
Nederland Totale weglengte 2019 140.444
Nederland Totale weglengte 2020 141.361
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 126.458
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 127.173
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 128.041
Nederland Provinciale wegen: totaal 2018 7.745
Nederland Provinciale wegen: totaal 2019 7.813
Nederland Provinciale wegen: totaal 2020 7.817
Nederland Rijkswegen: totaal 2018 5.384
Nederland Rijkswegen: totaal 2019 5.458
Nederland Rijkswegen: totaal 2020 5.504
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2018 13.501
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2019 13.610
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2020 13.697
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 12.202
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 12.252
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 12.329
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2018 646
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2019 690
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2020 692
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2018 654
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2019 668
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2020 676
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2018 4.639
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2019 4.753
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2020 4.778
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 4.118
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 4.211
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 4.234
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2018 203
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2019 208
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2020 208
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2018 319
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2019 334
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2020 336
Amsterdam Totale weglengte 2018 1.846
Amsterdam Totale weglengte 2019 1.843
Amsterdam Totale weglengte 2020 1.853
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 1.720
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 1.717
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.727
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2018 5
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2019 5
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2020 5
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2018 121
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2019 121
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2020 121
Eindhoven Totale weglengte 2018 1.004
Eindhoven Totale weglengte 2019 1.005
Eindhoven Totale weglengte 2020 1.020
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 930
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 931
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 946
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2018 0
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2019 0
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2020 0
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2018 73
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2019 73
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2020 74
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2018 1.133
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2019 1.131
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2020 1.134
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 1.089
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 1.087
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.090
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2018 0
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2019 0
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2020 0
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2018 44
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2019 44
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2020 44
Maastricht Totale weglengte 2018 567
Maastricht Totale weglengte 2019 572
Maastricht Totale weglengte 2020 571
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 540
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 544
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 543
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2018 2
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2019 2
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2020 2
Maastricht Rijkswegen: totaal 2018 26
Maastricht Rijkswegen: totaal 2019 26
Maastricht Rijkswegen: totaal 2020 26
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2018 1.194
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2019 1.189
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2020 1.191
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2018 1.071
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 1.065
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.067
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2018 6
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2019 6
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2020 6
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2018 118
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2019 118
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2020 118
Bron: DVS/CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de lengte van het Nederlandse wegennet onderscheiden naar beheerder, wegtype en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per december 2020: de cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten een verbeteringsslag aan het uitvoeren. Deze verbeteringen hebben nauwelijks effect op de cijfers, er is geen sprake van een trendbreuk.

Wijzigingen per augustus 2020:
De structuur van deze tabel is gewijzigd. De onderwerpen Gemeentelijke en waterschapswegen, Provinciale wegen en Rijkswegen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. Daarnaast zijn de cijfers van peiljaar 2019 toegevoegd en zijn de cijfers van peiljaar 2018 herzien.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018.

De nieuwe programmatuur rekent alle wegen ruimtelijk toe aan de gemeente waarin deze wegen gelegen zijn. De oude methode (toegepast voor de jaren 2017 en eerder) rekende wegen toe aan de gemeente zoals die administratief in het gebruikte bronbestand NWB was vastgelegd.

Daarnaast wordt in de nieuwe programmatuur een verbeterde methode toegepast voor het uitzonderen van fietspaden en voetpaden. Deze worden voortaan uitgezonderd op basis van een ruimtelijke selectie uit het bronbestand Top10NL (en niet langer op basis van een administratief koppelbestand afgeleid uit de Top10NL).

De gepresenteerde totalen zijn (voor alle peiljaren) de som der gepresenteerde delen. Deze totalen omvatten niet de ‘overige’ wegen zoals wegen in particulier beheer.

De gepresenteerde cijfers zijn (voor alle peiljaren) exclusief fietspaden en voetpaden.

Met ingang van peiljaar 2009 zijn de gepubliceerde cijfers voor de gemeente Baarle-Nassau (en de bovengemeentelijke regio’s die deze gemeente omvatten) inclusief de ingelegen wegen die deel uitmaken van de Belgische enclave Baarle-Hertog.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het vierde kwartaal van 2021 worden de cijfers over het jaar 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Weglengte
Lengte van een weg die wordt beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.