Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Regio's Soort rijbanen Perioden Weglengte (km)
Nederland Totale weglengte 2019 140.444
Nederland Totale weglengte 2020 141.361
Nederland Totale weglengte 2021 141.242
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 127.173
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 128.041
Nederland Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 127.804
Nederland Provinciale wegen: totaal 2019 7.813
Nederland Provinciale wegen: totaal 2020 7.817
Nederland Provinciale wegen: totaal 2021 7.905
Nederland Rijkswegen: totaal 2019 5.458
Nederland Rijkswegen: totaal 2020 5.504
Nederland Rijkswegen: totaal 2021 5.534
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2019 13.610
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2020 13.697
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2021 13.810
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 12.252
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 12.329
Noord-Holland (PV) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 12.372
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2019 690
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2020 692
Noord-Holland (PV) Provinciale wegen: totaal 2021 755
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2019 668
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2020 676
Noord-Holland (PV) Rijkswegen: totaal 2021 682
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2019 4.753
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2020 4.778
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2021 4.874
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 4.211
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 4.234
Groot-Amsterdam (CR) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 4.281
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2019 208
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2020 208
Groot-Amsterdam (CR) Provinciale wegen: totaal 2021 254
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2019 334
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2020 336
Groot-Amsterdam (CR) Rijkswegen: totaal 2021 339
Amsterdam Totale weglengte 2019 1.843
Amsterdam Totale weglengte 2020 1.853
Amsterdam Totale weglengte 2021 1.903
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 1.717
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.727
Amsterdam Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 1.773
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2019 5
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2020 5
Amsterdam Provinciale wegen: totaal 2021 6
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2019 121
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2020 121
Amsterdam Rijkswegen: totaal 2021 124
Eindhoven Totale weglengte 2019 1.005
Eindhoven Totale weglengte 2020 1.020
Eindhoven Totale weglengte 2021 1.018
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 931
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 946
Eindhoven Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 944
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2019 0
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2020 0
Eindhoven Provinciale wegen: totaal 2021 0
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2019 73
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2020 74
Eindhoven Rijkswegen: totaal 2021 74
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2019 1.131
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2020 1.134
's-Gravenhage (gemeente) Totale weglengte 2021 1.144
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 1.087
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.090
's-Gravenhage (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 1.100
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2019 0
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2020 0
's-Gravenhage (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2021 0
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2019 44
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2020 44
's-Gravenhage (gemeente) Rijkswegen: totaal 2021 43
Maastricht Totale weglengte 2019 572
Maastricht Totale weglengte 2020 571
Maastricht Totale weglengte 2021 569
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 544
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 543
Maastricht Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 541
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2019 2
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2020 2
Maastricht Provinciale wegen: totaal 2021 2
Maastricht Rijkswegen: totaal 2019 26
Maastricht Rijkswegen: totaal 2020 26
Maastricht Rijkswegen: totaal 2021 26
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2019 1.189
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2020 1.191
Utrecht (gemeente) Totale weglengte 2021 1.193
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2019 1.065
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2020 1.067
Utrecht (gemeente) Gemeentelijke en waterschapswegen totaal 2021 1.070
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2019 6
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2020 6
Utrecht (gemeente) Provinciale wegen: totaal 2021 6
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2019 118
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2020 118
Utrecht (gemeente) Rijkswegen: totaal 2021 117
Bron: DVS/CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de lengte van het Nederlandse wegennet onderscheiden naar beheerder, wegtype en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per april 2022: de cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren. Het CBS vindt voor dit jaar verschillen met de voorgaande jaren in het NWB die ook tot uiting komen in de cijfers. Deze verschillen worden verklaard door de correctie van eerder niet geclassificeerde wegen naar fietspaden. De fietspaden worden niet meegenomen in de lengteberekening van de autowegen, daarom zien we dit jaar een afname in de lengte van de autowegen.

Wijzigingen per december 2020:
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten een verbeteringsslag aan het uitvoeren. Deze verbeteringen hebben nauwelijks effect op de cijfers, er is geen sprake van een trendbreuk.

Wijzigingen per augustus 2020:
De structuur van deze tabel is gewijzigd. De onderwerpen Gemeentelijke en waterschapswegen, Provinciale wegen en Rijkswegen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. Daarnaast zijn de cijfers van peiljaar 2019 toegevoegd en zijn de cijfers van peiljaar 2018 herzien.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018.

De nieuwe programmatuur rekent alle wegen ruimtelijk toe aan de gemeente waarin deze wegen gelegen zijn. De oude methode (toegepast voor de jaren 2017 en eerder) rekende wegen toe aan de gemeente zoals die administratief in het gebruikte bronbestand NWB was vastgelegd.

Daarnaast wordt in de nieuwe programmatuur een verbeterde methode toegepast voor het uitzonderen van fietspaden en voetpaden. Deze worden voortaan uitgezonderd op basis van een ruimtelijke selectie uit het bronbestand Top10NL (en niet langer op basis van een administratief koppelbestand afgeleid uit de Top10NL).

De gepresenteerde totalen zijn (voor alle peiljaren) de som der gepresenteerde delen. Deze totalen omvatten niet de ‘overige’ wegen zoals wegen in particulier beheer.

De gepresenteerde cijfers zijn (voor alle peiljaren) exclusief fietspaden en voetpaden.

Met ingang van peiljaar 2009 zijn de gepubliceerde cijfers voor de gemeente Baarle-Nassau (en de bovengemeentelijke regio’s die deze gemeente omvatten) inclusief de ingelegen wegen die deel uitmaken van de Belgische enclave Baarle-Hertog.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het vierde kwartaal van 2022 worden de cijfers over het jaar 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Weglengte
Lengte van een weg die wordt beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.