Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio

Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Verblijfsobjecten in de pijplijn Verblijfsobjecten in de pijplijn totaal (aantal) Verblijfsobjecten in de pijplijn Bouw gestart pijplijn (aantal) Verblijfsobjecten in de pijplijn Vergunningspijplijn (aantal) Verblijfsobjecten >2 jaar in de pijplijn Totaal in de pijplijn (>2 jaar) (aantal) Verblijfsobjecten >2 jaar in de pijplijn Bouw gestart pijplijn (>2 jaar) (aantal) Verblijfsobjecten >2 jaar in de pijplijn Vergunningspijplijn (>2 jaar) (aantal) Verblijfsobjecten >5 jaar in de pijplijn Totaal in de pijplijn (>5 jaar) (aantal) Verblijfsobjecten >5 jaar in de pijplijn Bouw gestart pijplijn (>5 jaar) (aantal) Verblijfsobjecten >5 jaar in de pijplijn Vergunningspijplijn (>5 jaar) (aantal)
Woning en niet-woning totaal Nederland 2015 139.558 51.833 87.725 43.035 7.506 30.877 12.354 2.144 8.996
Woning en niet-woning totaal Nederland 2016 144.397 58.407 85.990 40.587 7.062 25.458 17.174 2.798 12.569
Woning en niet-woning totaal Nederland 2017 162.196 62.501 99.695 38.132 5.865 24.171 16.480 2.159 12.245
Woning en niet-woning totaal Nederland 2018 181.400 73.543 107.857 34.883 5.384 20.266 13.367 1.917 10.061
Woning en niet-woning totaal Nederland 2019 175.397 79.511 95.886 37.799 5.766 18.702 10.659 1.610 7.436
Woning en niet-woning totaal Nederland 2020 183.526 76.824 106.702 48.633 8.909 23.757 8.939 1.303 6.399
Woning en niet-woning totaal Nederland 2021 205.833 88.118 117.715 45.518 9.727 21.719 8.573 1.172 6.206
Woning en niet-woning totaal Nederland 2022 214.652 96.430 118.222 47.691 8.074 21.697 7.265 1.176 4.318
Woning en niet-woning totaal Nederland 2023* 214.043 89.956 124.087 57.229 12.477 25.852 7.780 1.605 5.006
Woning en niet-woning totaal Nederland 2024 1e kwartaal* 222.280 89.125 133.155 60.330 11.896 27.388 7.466 1.662 4.364
Woning totaal Nederland 2015 119.775 46.323 73.452 33.941 6.043 23.874 9.563 1.793 6.880
Woning totaal Nederland 2016 123.516 52.319 71.197 31.433 5.581 18.584 13.352 2.275 9.485
Woning totaal Nederland 2017 139.048 55.998 83.050 28.747 4.387 17.032 11.817 1.581 8.412
Woning totaal Nederland 2018 155.538 65.662 89.876 25.986 3.957 13.674 9.005 1.327 6.600
Woning totaal Nederland 2019 149.612 69.954 79.658 29.177 4.309 12.973 6.815 1.075 4.447
Woning totaal Nederland 2020 155.733 67.985 87.748 39.732 7.228 17.868 5.110 757 3.345
Woning totaal Nederland 2021 172.578 77.314 95.264 36.688 8.055 15.898 5.035 676 3.439
Woning totaal Nederland 2022 177.729 83.153 94.576 38.457 6.447 16.100 4.078 667 2.107
Woning totaal Nederland 2023* 177.476 76.403 101.073 46.527 10.450 19.345 4.717 1.111 2.831
Woning totaal Nederland 2024 1e kwartaal* 184.147 76.217 107.930 49.122 9.813 20.446 4.564 1.158 2.333
Niet-woning totaal Nederland 2015 19.783 5.510 14.273 9.094 1.463 7.003 2.791 351 2.116
Niet-woning totaal Nederland 2016 20.881 6.088 14.793 9.154 1.481 6.874 3.822 523 3.084
Niet-woning totaal Nederland 2017 23.148 6.503 16.645 9.385 1.478 7.139 4.663 578 3.833
Niet-woning totaal Nederland 2018 25.862 7.881 17.981 8.897 1.427 6.592 4.362 590 3.461
Niet-woning totaal Nederland 2019 25.785 9.557 16.228 8.622 1.457 5.729 3.844 535 2.989
Niet-woning totaal Nederland 2020 27.793 8.839 18.954 8.901 1.681 5.889 3.829 546 3.054
Niet-woning totaal Nederland 2021 33.255 10.804 22.451 8.830 1.672 5.821 3.538 496 2.767
Niet-woning totaal Nederland 2022 36.923 13.277 23.646 9.234 1.627 5.597 3.187 509 2.211
Niet-woning totaal Nederland 2023* 36.567 13.553 23.014 10.702 2.027 6.507 3.063 494 2.175
Niet-woning totaal Nederland 2024 1e kwartaal* 38.133 12.908 25.225 11.208 2.083 6.942 2.902 504 2.031
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over woningen en niet-woningen in de pijplijn in Nederland. Voor elke maand is inzichtelijk gemaakt hoeveel verblijfsobjecten in de pijplijn zitten om gebouwd te worden: deze hebben ofwel een verleende bouwvergunning, of er is een melding gemaakt van bouw gestart. De pijplijn wordt afgeleid uit de statussen van verblijfsobjecten en panden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De tabel wordt met terugwerkende kracht gepubliceerd vanaf januari 2015.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten, en zijn beschikbaar op maand, kwartaal, en jaar niveau.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015 tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers vanaf begin 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per Mei 2024:
De gepubliceerde cijfers voor verslagmaand Maart 2024 bevatten een fout, de data voor deze maand zijn opnieuw gepubliceerd.
In de nieuwe cijfers zitten er meer VBO's in de pijplijn dan voorheen gepubliceerd aan het eind van Maart 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers elk kwartaal maximaal 1 maand na het verslagkwartaal gepubliceerd.
In juni worden de definitieve cijfers van het voorgaande verslagjaar gepubliceerd.


Toelichting onderwerpen

Verblijfsobjecten in de pijplijn
Verblijfsobjecten in de pijplijn totaal
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvoor een omgevingsvergunning met activiteit 'bouwen' is verleend of de bouw is gemeld én die nog niet zijn gerealiseerd als nieuwbouw. Dit is dus de totale pijplijn van aan te komen nieuwbouwproductie en geeft een indicatie voor de op te leveren nieuwbouw in de nabije toekomst.
Bouw gestart pijplijn
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvan bouw gestart in de BAG is geregistreerd en die op de laatste dag van de verslagperiode nog niet in voorraad zijn gekomen.
Vergunningspijplijn
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvan alleen de vergunningverlening in de BAG is geregistreerd en de bouw op de laatste dag van de verslagperiode nog niet is waargenomen.
Verblijfsobjecten >2 jaar in de pijplijn
Totaal in de pijplijn (>2 jaar)
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvoor minstens twee jaar geleden een omgevingsvergunning met activiteit 'bouwen' is verleend of de bouw is gemeld én die nog niet zijn gerealiseerd als nieuwbouw.
Bouw gestart pijplijn (>2 jaar)
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvan minstens twee jaar geleden bouw gestart in de BAG is geregistreerd en die op de laatste dag van de verslagperiode nog niet in voorraad zijn gekomen.
Vergunningspijplijn (>2 jaar)
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvan minstens twee jaar geleden alleen de vergunningverlening in de BAG is geregistreerd en de bouw op de laatste dag van de verslagperiode nog niet is waargenomen.
Verblijfsobjecten >5 jaar in de pijplijn
Totaal in de pijplijn (>5 jaar)
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvoor minstens vijf jaar geleden een omgevingsvergunning met activiteit 'bouwen' is verleend of de bouw is gemeld én die nog niet zijn gerealiseerd als nieuwbouw.
Bouw gestart pijplijn (>5 jaar)
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvan minstens vijf jaar geleden bouw gestart in de BAG is geregistreerd en die op de laatste dag van de verslagperiode nog niet in voorraad zijn gekomen.
Vergunningspijplijn (>5 jaar)
Totaal aantal verblijfsobjecten waarvan minstens vijf jaar geleden alleen de vergunningverlening in de BAG is geregistreerd en de bouw op de laatste dag van de verslagperiode nog niet is waargenomen.