© Hollandse Hoogte

Consumptie huishoudens

Dit bericht handelt over de binnenlandse consumptie door huishoudens inclusief de consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk zoals sportverenigingen, vakbonden en organisaties op religieuze grondslag.

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

May 2019 Apr 2020 May 2020
Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd (%) 2.5 -17.3 -12.8

Overzichtspagina reeks: Consumptie huishoudens