© Hollandse Hoogte

Consumptie huishoudens

Dit bericht handelt over de binnenlandse consumptie door huishoudens inclusief de consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk zoals sportverenigingen, vakbonden en organisaties op religieuze grondslag.

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Jan 2019 Dec 2019 Jan 2020
Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd (%) 1.4 2.9 1

Overzichtspagina reeks: Consumptie huishoudens