© Hollandse Hoogte

Consumptie huishoudens

Dit bericht handelt over de binnenlandse consumptie door huishoudens inclusief de consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk zoals sportverenigingen, vakbonden en organisaties op religieuze grondslag.

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Jan 2020 Dec 2020 Jan 2021
Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd (%) 1 -12 -14

Overzichtspagina reeks: Consumptie huishoudens