Consumptie huishoudens groeit met ruim 6 procent in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Amaury Miller
In juli 2022 hebben huishoudens 6,2 procent meer besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in juli 2021. Ze gaven meer uit aan diensten, maar minder aan goederen, meldt het CBS. De groei is wat groter dan in de voorgaande maand.

De consumptiecijfers zijn niet alleen gecorrigeerd voor prijsveranderingen, maar ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Volgens de CBS Consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in september minder gunstig dan in juli.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd)
jaarmaand%-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
2018augustus2,6
2018september2
2018oktober2,1
2018november2,2
2018december1,7
2019januari0,8
2019februari0,5
2019maart1
2019april1
2019mei1,8
2019juni1
2019juli0,5
2019augustus0,5
2019september1,3
2019oktober1,4
2019november1,2
2019december2,4
2020januari1
2020februari2,1
2020maart-7,2
2020april-17
2020mei-11,9
2020juni-7,1
2020juli-2,4
2020augustus-2
2020september-3,7
2020oktober-5,8
2020november-6,2
2020december-11,2
2021januari-12,4
2021februari-11,6
2021maart-0,1
2021april12,1
2021mei11,2
2021juni6,9
2021juli2,6
2021augustus3,4
2021september4,7
2021oktober9,1
2021november9,2
2021december4,8
2022januari12,3
2022februari15,3
2022maart12,7
2022april11,7
2022mei6,8
2022juni5,1
2022juli6,2

Huishoudens besteden meer aan diensten

Consumenten hebben in juli, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, ruim 12 procent meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in juli 2021. In juli 2021 waren nog enkele coronamaatregelen van kracht in de horeca en bij evenementen, zoals afstandhouden, mondkapjes, coronatoegangsbewijzen en beperkte openingstijden. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

In juli hebben huishoudens 2 procent minder besteed aan duurzame goederen dan in juli 2021. Vooral aan personenauto’s en woninginrichtingsartikelen hebben ze minder uitgegeven. Aan kleding en schoenen hebben consumenten meer besteed.

Gecorrigeerd voor prijsveranderingen hebben consumenten bijna 1 procent minder uitgegeven aan voedingsmiddelen, dranken en tabak dan in juli 2021. Aan overige goederen, zoals aardgas, autobrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten, hebben ze een fractie minder besteed dan een jaar eerder. Consumenten verbruikten minder motorbrandstoffen en energie.

Circa drie weken geleden meldde het CBS dat het verkoopvolume van de detailhandel in juli 1,5 procent kleiner was dan in juli 2021. Het volume van de non-foodsector kromp met 2 procent, terwijl het volume van de foodsector kromp met bijna 1 procent. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd), juli 2022
 %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
Diensten12,2
Overige goederen-0,2
Voedings- en genotmiddelen-0,7
Duurzame goederen-2
Totaal6,2

Omstandigheden consumptie in september minder gunstig

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in september minder gunstig dan in juli. Dit komt vooral doordat de stijging jaar op jaar van de werkzame beroepsbevolking en de huizenprijzen minder groot was. Verder waren consumenten pessimistischer over hun financiële toekomst en minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid.