CBS: Consumptie huish.koopdaggecorr., sep. 2018, 2,2%(y/y)

FLASH 21 november 2018 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMPTIE HUISHOUDENS BINNENLANDS)/DUTCH FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS (DOMESTIC)(Y/Y-CHANGES) 2018 2018 2017 VOLUMEMUTATIES KOOPDAGGECORR. Sep Aug Sep Voeding en genot 3,8 1,0 -0,7 Duurzame goederen 1,2 5,0 7,8 Ov.goederen 0,7 0,8 6,0 Diensten 2,3 2,1 1,5 Consumptie huish. binnenland 2,2 2,3 2,6 More information in Conjunctuurbericht on www.cbs.nl