Consumptie huishoudens bijna 3 procent hoger in juli

Consumenten hebben in juli 2,6 procent meer besteed dan in juli 2017, meldt het CBS. De groei is even groot als in de voorgaande maand. In juli 2018 hebben consumenten vooral meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in september iets minder gunstig dan in juli.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 mutatie
2014 augustus1,5
2014 september-0,5
2014 oktober0,3
2014 november0,7
2014 december0,6
2015 januari2
2015 februari2
2015 maart2,1
2015 april1,7
2015 mei1,3
2015 juni2,3
2015 juli1,5
2015 augustus1,4
2015 september2,2
2015 oktober1,7
2015 november0,8
2015 december0,8
2016 januari0,7
2016 februari0,4
2016 maart1,1
2016 april0,4
2016 mei1,9
2016 juni0,7
2016 juli2,4
2016 augustus1,5
2016 september1,1
2016 oktober2,6
2016 november2,8
2016 december2,5
2017 januari3,4
2017 februari1,5
2017 maart1,7
2017 april2,6
2017 mei2,5
2017 juni2,3
2017 juli2,2
2017 augustus1,9
2017 september2,6
2017 oktober1,8
2017 november2,4
2017 december1,3
2018 januari1,7
2018 februari2,9
2018 maart3,0
2018 april3,1
2018 mei1,9
2018 juni2,6
2018 juli2,6

Consument geeft vooral meer uit aan voedings- en genotmiddelen

Consumenten hebben in juli bijna 5 procent meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen. De uitgaven aan duurzame goederen waren bijna 2 procent hoger dan in juli 2017. Er werd vooral meer aan auto’s besteed. Aan woninginrichtingsartikelen en huishoudelijke artikelen werd echter minder uitgegeven. Verder hebben consumenten bijna 3 procent meer besteed aan overige goederen, zoals benzine, energie en water.

Vorige week meldde het CBS dat de detailhandel in juli bijna 4 procent meer heeft omgezet dan in juli 2017. De verkopen (volume) waren ruim 3 procent hoger. Ook dit cijfer is gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Ten slotte waren de uitgaven aan diensten, zoals verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant of kapper, in juli 2018 ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Binnenlandse consumptie door huishoudens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd), juli 2018 (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 mutatie
Voedings- en genotmiddelen4,9
Overige goederen (w.o. gas)2,9
Diensten2,2
Duurzame goederen1,6
Totaal2,6

Omstandigheden voor consumptie in september minder gunstig dan in juli

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in september iets minder gunstig dan in juli. Dit komt vooral doordat de consumenten minder positief waren over hun toekomstige financiële situatie en doordat de ondernemers in de industrie minder positief waren over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links