Consumptie huishoudens bijna 3 procent hoger in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Consumenten hebben in juli 2,6 procent meer besteed dan in juli 2017, meldt het CBS. De groei is even groot als in de voorgaande maand. In juli 2018 hebben consumenten vooral meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in september iets minder gunstig dan in juli.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd)
jaarmaandmutatie (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2014augustus1,5
2014september-0,5
2014oktober0,3
2014november0,7
2014december0,6
2015januari2
2015februari2
2015maart2,1
2015april1,7
2015mei1,3
2015juni2,3
2015juli1,5
2015augustus1,4
2015september2,2
2015oktober1,7
2015november0,8
2015december0,8
2016januari0,7
2016februari0,4
2016maart1,1
2016april0,4
2016mei1,9
2016juni0,7
2016juli2,4
2016augustus1,5
2016september1,1
2016oktober2,6
2016november2,8
2016december2,5
2017januari3,4
2017februari1,5
2017maart1,7
2017april2,6
2017mei2,5
2017juni2,3
2017juli2,2
2017augustus1,9
2017september2,6
2017oktober1,8
2017november2,4
2017december1,3
2018januari1,7
2018februari2,9
2018maart3,0
2018april3,1
2018mei1,9
2018juni2,6
2018juli2,6

Consument geeft vooral meer uit aan voedings- en genotmiddelen

Consumenten hebben in juli bijna 5 procent meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen. De uitgaven aan duurzame goederen waren bijna 2 procent hoger dan in juli 2017. Er werd vooral meer aan auto’s besteed. Aan woninginrichtingsartikelen en huishoudelijke artikelen werd echter minder uitgegeven. Verder hebben consumenten bijna 3 procent meer besteed aan overige goederen, zoals benzine, energie en water.

Vorige week meldde het CBS dat de detailhandel in juli bijna 4 procent meer heeft omgezet dan in juli 2017. De verkopen (volume) waren ruim 3 procent hoger. Ook dit cijfer is gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Ten slotte waren de uitgaven aan diensten, zoals verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant of kapper, in juli 2018 ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Binnenlandse consumptie door huishoudens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd), juli 2018
 mutatie (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
Voedings- en genotmiddelen4,9
Overige goederen (w.o. gas)2,9
Diensten2,2
Duurzame goederen1,6
Totaal2,6

Omstandigheden voor consumptie in september minder gunstig dan in juli

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in september iets minder gunstig dan in juli. Dit komt vooral doordat de consumenten minder positief waren over hun toekomstige financiële situatie en doordat de ondernemers in de industrie minder positief waren over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.