Consumptie huishoudens groeit met ruim 1 procent in juni

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
716467703259747351374a554269345837794f624e773d3d
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
In juni 2023 hebben huishoudens 1,2 procent meer goederen en diensten aangeschaft dan in juni 2022, meldt het CBS. Ze kochten zowel meer diensten als meer goederen.

De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. Volgens de CBS Consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in juli minder ongunstig dan in juni.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd)
jaarmaand%-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
2019juli0,5
2019augustus0,5
2019september1,3
2019oktober1,4
2019november1,2
2019december2,4
2020januari0,4
2020februari2,6
2020maart-7,4
2020april-17,6
2020mei-11,8
2020juni-6,9
2020juli-3,6
2020augustus-0,5
2020september-3,9
2020oktober-4,5
2020november-7,1
2020december-11
2021januari-11,7
2021februari-11
2021maart0,4
2021april12,8
2021mei11,9
2021juni8,1
2021juli3,4
2021augustus4,1
2021september5,5
2021oktober9,4
2021november9,7
2021december5,3
2022januari12,5
2022februari14,7
2022maart12,3
2022april10,9
2022mei6,2
2022juni5,3
2022juli3,6
2022augustus2
2022september2
2022oktober0,9
2022november2,4
2022december9,5
2023januari5,4
2023februari2,6
2023maart1,6
2023april-0,2
2023mei0,5
2023juni1,2

Huishoudens kopen vooral meer goederen

In juni hebben huishoudens 2,0 procent meer duurzame goederen gekocht dan in juni 2022. Ze hebben vooral meer kleding, schoenen en auto’s gekocht. Verder hebben huishoudens in juni 5,9 procent meer overige goederen (waaronder motorbrandstoffen en energie) verbruikt. Ze hebben vooral meer getankt. Huishoudens hebben echter minder energie verbruikt. Aan voedings- en genotmiddelen, ten slotte, hebben ze 1,9 procent minder besteed.

Ruim twee weken geleden meldde het CBS dat het verkoopvolume van de detailhandel in juni 1,4 procent kleiner was dan in juni 2022. Het volume van de non-foodsector lag 0,3 procent lager, terwijl dat van de foodsector met 1,7 procent kromp. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Consumenten hebben in juni 0,9 procent meer diensten afgenomen, zoals verzekeringen, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant, evenementen of kapper, dan in juni 2022. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

Binnenlandse consumptie door huishoudens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd), juni 2023
 %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
Overige goederen5,9
Duurzame goederen2
Diensten0,9
Voedings- en genotmiddelen-1,9
Totaal1,2

Omstandigheden consumptie in juli minder ongunstig

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in juli minder ongunstig dan in juni. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarstijging van de aandelenkoersen groter was.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.