Consumptie huishoudens groeit met bijna 3 procent in februari

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
716467703259747351374a554269345837794f624e773d3d
© ANP
In februari 2023 hebben huishoudens 2,6 procent meer besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in februari 2022. Ze hebben vooral meer besteed aan diensten, meldt het CBS.

De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. Volgens de CBS Consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in maart ongeveer even gunstig als in februari.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd)
jaarmaand%-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
2019maart1
2019april1
2019mei1,8
2019juni1
2019juli0,5
2019augustus0,5
2019september1,3
2019oktober1,4
2019november1,2
2019december2,4
2020januari1
2020februari2,1
2020maart-7,2
2020april-17
2020mei-11,9
2020juni-7,1
2020juli-2,4
2020augustus-2
2020september-3,7
2020oktober-5,8
2020november-6,2
2020december-11,2
2021januari-12,4
2021februari-11,6
2021maart-0,1
2021april12,1
2021mei11,2
2021juni6,9
2021juli2,6
2021augustus3,4
2021september4,7
2021oktober9,1
2021november9,2
2021december4,8
2022januari12,3
2022februari15,3
2022maart12,7
2022april11,7
2022mei6,8
2022juni5,1
2022juli4,1
2022augustus2,2
2022september2,4
2022oktober0,9
2022november2,3
2022december9,9
2023januari6,1
2023februari2,6

Huishoudens besteden meer aan diensten

Consumenten hebben in februari, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 7,4 procent meer besteed aan diensten dan in februari 2022. Vorig jaar februari was er geen harde lockdown meer, maar hadden bijvoorbeeld horeca, recreatie en cultuur nog wel te maken met een aantal coronamaatregelen zoals coronatoegangsbewijzen. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

In februari hebben consumenten 3,8 procent minder voedingsmiddelen, dranken en tabak gekocht. Ze hebben ook 2,0 procent minder besteed aan duurzame goederen dan in februari 2022. Huishoudens hebben vooral minder spullen voor woninginrichting en kleding aangeschaft. Ze hebben in februari 5,2 procent minder overige goederen, zoals aardgas, verbruikt. Huishoudens bezuinigden vooral op het verbruik van energie. Ze hebben echter meer motorbrandstoffen getankt.

Ruim een week geleden meldde het CBS dat het verkoopvolume van de detailhandel in februari 2,9 procent kleiner was dan in februari 2022. Het volume van de non-foodsector lag 3,3 procent lager, terwijl dat van de foodsector met 4,2 procent kromp. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd), februari 2023
 %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
Diensten7,4
Duurzame goederen-2
Voedings- en genotmiddelen-3,8
Overige goederen-5,2
Totaal2,6

Omstandigheden consumptie in maart even gunstig

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in maart ongeveer even gunstig als in februari. De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter. Verder waren consumenten minder negatief over hun financiële toekomst en positiever over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. Daarentegen sloeg de prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen om in een prijsdaling. De stijging van de werkzame beroepsbevolking was iets kleiner dan in de voorgaande maand en ondernemers in de industrie waren wat minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.