Consumptie huishoudens bijna 3 procent hoger

Consumenten hebben in februari 2,6 procent meer besteed dan in februari 2017, meldt het CBS. De groei is hoger dan in de voorgaande maand. Dat komt vooral doordat consumenten in februari 2018 veel meer gas verbruikten dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in april even gunstig als in februari.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 Mutatie
2014 M-2,4
2014 A-0,2
2014 M0,1
2014 J0
2014 J0,3
2014 A1,5
2014 S-0,5
2014 O0,3
2014 N0,7
2014 D0,6
2015 J2
2015 F2
2015 M2,1
2015 A1,7
2015 M1,3
2015 J2,3
2015 J1,5
2015 A1,4
2015 S2,2
2015 O1,7
2015 N0,8
2015 D0,8
2016 J0,7
2016 F0,4
2016 M1,1
2016 A0,4
2016 M1,9
2016 J0,7
2016 J2,4
2016 A1,5
2016 S1,1
2016 O2,6
2016 N2,8
2016 D2,5
2017 J3,4
2017 F1,5
2017 M1,7
2017 A2,6
2017 M2,5
2017 J2,3
2017 J2,2
2017 A1,9
2017 S2,6
2017 O1,8
2017 N2,4
2017 D1,3
2018 J0,8
2018 F2,6

Consument verbruikt meer gas

Consumenten hebben in februari ruim 7 procent meer besteed aan overige goederen, zoals motorbrandstoffen en energie. Het gasverbruik was veel hoger doordat het in februari 2018 veel kouder was dan in februari 2017. In januari was het daarentegen veel minder koud dan een jaar eerder.

Aan duurzame goederen, zoals kleding, woninginrichtingsartikelen en personenauto’s, werd in februari ruim 4 procent meer uitgegeven dan in februari 2017. De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen waren bijna 1 procent hoger.

Ten slotte gaven consumenten aan diensten, zoals woninghuur, reizen met bus of trein, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen bijna 2 procent meer uit dan een jaar eerder. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Binnenlandse consumptie door huishoudens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd), februari 2018 (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 mutatie
Overige goederen (w.o. gas)7,4
Duurzame goederen4,1
Diensten1,7
Voedings- en genotmiddelen0,9
Totaal2,6

Omstandigheden voor consumptie in april even gunstig in februari

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in april per saldo even gunstig als in februari. Het oordeel van ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid is verbeterd en consumenten waren optimistischer over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Daarnaast waren de jaar-op-jaar-prijsstijging van koopwoningen en de groei van de werkzame beroepsbevolking groter. Hier staat tegenover dat de stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder een stuk minder groot was.

Relevante links