Prijzen koopwoningen

Met dit bericht geeft het CBS in samenwerking met het Kadaster de prijsontwikkeling weer van de voorraad bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier. De prijsindex wordt berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen.

Overzichtspagina reeks: Prijzen koopwoningen