Prijzen koopwoningen in januari bijna 2 procent hoger dan jaar eerder

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In januari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 1,8 procent hoger dan in januari 2023. Ten opzichte van december 2023 stegen de prijzen in januari met 1,2 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen
jaarmaand%-verandering (%-verandering prijsindex t.o.v. een jaar eerder)
2020februari6,9
2020maart7,3
2020april 7,6
2020mei 7,9
2020juni7,7
2020juli7,6
2020augustus8,3
2020september8,7
2020oktober9,1
2020november8,9
2020december8,3
2021januari9,3
2021februari10,2
2021maart11,1
2021april11,2
2021mei12,8
2021juni14,5
2021juli16,1
2021augustus17,6
2021september18,3
2021oktober18,2
2021november20
2021december20,2
2022januari20,9
2022februari20
2022maart19,4
2022april19,6
2022mei18,4
2022juni16,4
2022juli14,2
2022augustus11,6
2022september9,1
2022oktober7,5
2022november4,5
2022december2,2
2023januari0,7
2023februari-1,2
2023maart-2,6
2023april-4,7
2023mei-5,8
2023juni-5,7
2023juli-5,5
2023augustus-4,7
2023september-3,4
2023oktober-2,1
2023november-0,6
2023december1,9
2024januari1,8
Bron: CBS, Kadaster

Prijzen koopwoningen stijgen met 1,2 procent ten opzichte van december

Ten opzichte van december is de prijsindex bestaande koopwoningen in januari met 1,2 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 stegen de prijzen van koopwoningen echter weer.

Prijsindex bestaande koopwoningen
jaarmaand(2020=100) (2020=100)
2020februari96,7
2020maart97,5
2020april98,3
2020mei99,1
2020juni99,3
2020juli100,3
2020augustus101,1
2020september102,1
2020oktober103
2020november103,3
2020december102,9
2021januari105,4
2021februari106,6
2021maart108,3
2021april109,4
2021mei111,7
2021juni113,7
2021juli116,4
2021augustus118,9
2021september120,7
2021oktober121,8
2021november124
2021december123,7
2022januari127,4
2022februari127,9
2022maart129,3
2022april130,7
2022mei132,3
2022juni132,4
2022juli132,9
2022augustus132,7
2022september131,7
2022oktober130,9
2022november129,6
2022december126,5
2023januari128,2
2023februari126,4
2023maart125,9
2023april124,6
2023mei124,6
2023juni124,9
2023juli125,6
2023augustus126,4
2023september127,2
2023oktober128,1
2023november128,7
2023december129
2024januari130,5
Bron: CBS, Kadaster

Meer transacties bestaande koopwoningen in januari

Het Kadaster maakte bekend dat het in januari 14 452 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 10 procent meer dan een jaar eerder.

In januari was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 433 285 euro. Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt echter niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.

Transacties bestaande koopwoningen
jaarmaand%-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
2020februari-0,3
2020maart10,6
2020april 9
2020mei -6,9
2020juni14,4
2020juli7,3
2020augustus-2,8
2020september12,5
2020oktober17,8
2020november0,6
2020december16,1
2021januari39,9
2021februari9,4
2021maart35,5
2021april0,5
2021mei-12,1
2021juni-0,1
2021juli-15,6
2021augustus-9,3
2021september-14,7
2021oktober-26,9
2021november-13
2021december-21,6
2022januari-42,7
2022februari-16,8
2022maart-37,3
2022april-15,7
2022mei-2,3
2022juni-11,6
2022juli-13,8
2022augustus-4,9
2022september0,3
2022oktober-8,2
2022november-5,6
2022december3,8
2023januari-6,6
2023februari-15,5
2023maart-2,4
2023april-19,8
2023mei-4,1
2023juni5,9
2023juli-9,1
2023augustus-2,9
2023september-8,7
2023oktober5,7
2023november0,7
2023december-8,3
2024januari10,1
Bron: CBS, Kadaster

Vanaf verslagmaand januari 2024 is het basisjaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) aangepast van 2015 naar 2020. Verder zijn de wegingen voor de deelreeksen aangepast naar aanleiding van een door Europa opgelegde methodewijziging. Daarnaast zijn ook andere kleine aanpassingen aan de data doorgevoerd. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar zal niet meer worden geactualiseerd.

Het CBS en het Kadaster meten de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.