Grootste prijsstijging koopwoningen in bijna 8 jaar

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Bestaande koopwoningen waren in januari 4,1 procent duurder dan in januari 2015. Dat is de grootste prijsstijging in bijna 8 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen van bestaande koopwoningen

Prijzen 7,9 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 15,3 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 7,9 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in januari 2016 even hoog als in juni 2004.

Prijsindex bestaande koopwoningen

Meer bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster bracht afgelopen woensdag naar buiten dat het in januari 11.907 verkochte woningen registreerde. Dat is ruim 26 procent meer dan in januari 2015.

CBS publiceert een keer per kwartaal ook uitkomsten naar regio en woningtype. De eerstvolgende keer is 21 april.

De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen per kwartaal en transacties van bestaande koopwoningen.

Naast de prijsindex bestaande koopwoningen publiceert CBS ook over de gemiddelde vraagprijzen van bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde vraagprijzen geeft vooral inzicht in het aanbod op de koopwoningmarkt. Ook geeft deze statistiek informatie over het aantal tekoopstaande woningen en de gemiddelde aanbodtijd. 
De prijsindex bestaande koopwoningen is de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een integrale registratie van de transactieprijzen van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland.