Zoekresultaten

218 resultaten voor keyword:woningmarkt
218 resultaten voor keyword:woningmarkt

Pagina 1 van 9

Artikelen

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Artikelen

Dynamiek op de woningmarkt

Dit rapport beschrijft de verhuisstromen tussen huur- en koopwoningen vóór (2006-2007) en tijdens de crisis in de woningmarkt (2009-2010).

Publicaties

Recordaantal Nederlanders verhuisd

Het aantal Nederlanders dat in 2016 verhuisde is in jaren niet zo groot geweest

Artikelen

Door schatting actueler beeld verhuizingen mogelijk

Cijfers over de woningmarkt staan op dit moment sterk in de belangstelling vanwege het tekort aan woningen in bepaalde regio’s. Het CBS registreert het aantal verhuizingen per maand, dit brengt de...

Overig

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Cijfers

Bijna de helft langdurige leegstaande woningen toch in gebruik

Nederland telde medio 2013 bijna 189 duizend woningen waar 1,5 jaar of langer geen personen stonden ingeschreven. Ongeveer 88 duizend van deze woningen zijn niet beschikbaar voor de woningmarkt omdat...

Artikelen
Artikelen

Koopwoningen 7,8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,8 procent duurder dan in mei 2016.

Artikelen

Opbrengst overdrachtsbelasting neemt weer toe

De overdrachtsbelasting heeft het Rijk in 2015 bijna 1,8 miljard euro opgeleverd.

Artikelen

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2018.

Artikelen

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018.

Cijfers

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2017.

Cijfers

Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2018

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Cijfers

Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2016 q4

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld en opkoopregeling 1995 - 2016

Cijfers

Uitzendbranche sluit 2013 positief af

In het vierde kwartaal van 2013 steeg het aantal uitzenduren in vergelijking met een kwartaal eerder. Ook het aantal gewerkte detacheringsuren nam toe.

Artikelen

Prijzen makelaars, taxateurs en notarissen flink lager

Onder invloed van de aanhoudende malaise op de woningmarkt blijven de prijzen van makelaars, taxateurs en notarisdiensten dalen.

Artikelen

Woonbranche veert op in tweede helft 2014

Sinds midden vorig jaar groeien de omzetten in de woonbranche weer. De omzetten daalden voortdurend sinds de start van de economische crisis in 2008. Het herstel van de woningmarkt draagt bij aan...

Artikelen

Unoccupied dwellings 2013: are they available for the housing market?

Report and tables on the availability of unoccupied dwellings in the Netherlands on 1 July 2013. The tables contain information on energy consumption, possible secondary functions and approved...

Artikelen

Nederland in 2013

In Nederland in 2013: een economisch overzicht wordt een beeld geschetst van de stand van de economie in 2013. Er is aandacht voor de doorwerking van de economische ontwikkelingen op huishoudens,...

Publicaties

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

Ontwikkeling van woningen en inwoners 2000-2015 binnen ruimtelijke begrenzingen.

Cijfers

Demografische ontwikkelingen op de woningmarkt

Maatwerktabellen over enkele demografische ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt in de periode 2001 tot en met 2012. Opdrachtgever: Ministerie van BZK.

Cijfers

Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020

Woningmarktdashboard Schagen en Noord-Holland

Cijfers