Grootste prijsstijging koopwoningen in 8 jaar

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Bestaande koopwoningen waren in maart 4,3 procent duurder dan in maart 2015. Dit is de grootste prijsstijging in 8 jaar tijd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

 

Prijzen 8,5 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek is het prijsniveau 14,8 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen gemiddeld 8,5 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in maart 2016 ongeveer even hoog als in juli 2004.

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster bracht afgelopen maandag naar buiten dat het in maart 16.124 verkochte woningen registreerde. In het eerste kwartaal van 2016 zijn 42.897 woningen verkocht. Dat is ruim 24 procent meer dan in dezelfde periode van 2015.

CBS publiceert vandaag ook uitkomsten naar regio en woningtype en over de CBS-woningmarktbloem.

Naast de prijsindex bestaande koopwoningen publiceert CBS ook over de gemiddelde vraagprijzen van bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde vraagprijzen geeft vooral inzicht in het aanbod op de koopwoningmarkt. Ook geeft deze statistiek informatie over het aantal tekoopstaande woningen en de gemiddelde aanbodtijd.

De prijsindex bestaande koopwoningen is de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een integrale registratie van de transactieprijzen van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland.