Prijzen koopwoningen in februari ruim 4 procent hoger dan jaar eerder

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
© ANP
In februari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,3 procent hoger dan in februari 2023. Ten opzichte van januari 2024 stegen de prijzen in februari met 1,0 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen
jaarmaand%-verandering (%-verandering prijsindex t.o.v. een jaar eerder)
2020maart7,3
2020april 7,6
2020mei 7,9
2020juni7,7
2020juli7,6
2020augustus8,3
2020september8,7
2020oktober9,1
2020november8,9
2020december8,3
2021januari9,3
2021februari10,2
2021maart11,1
2021april11,2
2021mei12,8
2021juni14,5
2021juli16,1
2021augustus17,6
2021september18,3
2021oktober18,2
2021november20
2021december20,2
2022januari20,9
2022februari20
2022maart19,4
2022april19,6
2022mei18,4
2022juni16,4
2022juli14,2
2022augustus11,6
2022september9,1
2022oktober7,5
2022november4,5
2022december2,2
2023januari0,7
2023februari-1,2
2023maart-2,6
2023april-4,7
2023mei-5,8
2023juni-5,7
2023juli-5,5
2023augustus-4,7
2023september-3,4
2023oktober-2,1
2023november-0,6
2023december1,9
2024januari1,8
2024februari4,3
Bron: CBS, Kadaster

Prijzen koopwoningen stijgen met 1,0 procent ten opzichte van januari

Ten opzichte van januari is de prijsindex bestaande koopwoningen in februari met 1,0 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 stijgen de prijzen van koopwoningen echter weer. 

Prijsindex bestaande koopwoningen
jaarmaand(2020=100) (2020=100)
2020maart97,5
2020april98,3
2020mei99,1
2020juni99,3
2020juli100,3
2020augustus101,1
2020september102,1
2020oktober103
2020november103,3
2020december102,9
2021januari105,4
2021februari106,6
2021maart108,3
2021april109,4
2021mei111,7
2021juni113,7
2021juli116,4
2021augustus118,9
2021september120,7
2021oktober121,8
2021november124
2021december123,7
2022januari127,4
2022februari127,9
2022maart129,3
2022april130,7
2022mei132,3
2022juni132,4
2022juli132,9
2022augustus132,7
2022september131,7
2022oktober130,9
2022november129,6
2022december126,5
2023januari128,2
2023februari126,4
2023maart125,9
2023april124,6
2023mei124,6
2023juni124,9
2023juli125,6
2023augustus126,4
2023september127,2
2023oktober128,1
2023november128,7
2023december129
2024januari130,5
2024februari131,8
Bron: CBS, Kadaster

Meer transacties bestaande koopwoningen in februari

Het Kadaster maakte bekend dat het in februari 13 810 woningtransacties registreerde. Dat is 16,5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden zijn 28 262 woningen verkocht, ruim 13 procent meer dan een jaar eerder.

In februari was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 427 279 euro. Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt echter niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie. 

Transacties bestaande koopwoningen
jaarmaand%-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
2020maart10,6
2020april 9
2020mei -6,9
2020juni14,4
2020juli7,3
2020augustus-2,8
2020september12,5
2020oktober17,8
2020november0,6
2020december16,1
2021januari39,9
2021februari9,4
2021maart35,5
2021april0,5
2021mei-12,1
2021juni-0,1
2021juli-15,6
2021augustus-9,3
2021september-14,7
2021oktober-26,9
2021november-13
2021december-21,6
2022januari-42,7
2022februari-16,8
2022maart-37,3
2022april-15,7
2022mei-2,3
2022juni-11,6
2022juli-13,8
2022augustus-4,9
2022september0,3
2022oktober-8,2
2022november-5,6
2022december3,8
2023januari-6,6
2023februari-15,5
2023maart-2,4
2023april-19,8
2023mei-4,1
2023juni5,9
2023juli-9,1
2023augustus-2,9
2023september-8,7
2023oktober5,7
2023november0,7
2023december-8,3
2024januari10,1
2024februari16,5
Bron: CBS, Kadaster

Vanaf verslagmaand januari 2024 is het basisjaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) aangepast van 2015 naar 2020. Verder zijn de wegingen voor de deelreeksen aangepast naar aanleiding van een door Europa opgelegde methodewijziging. Daarnaast zijn ook andere kleine aanpassingen aan de data doorgevoerd. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar wordt niet meer geactualiseerd.

Het CBS en het Kadaster meten de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.