Bevolking

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2022
 2. Statistisch Bulletin 2022-12
 3. Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2021
 4. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2022
 5. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
 6. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021
 7. Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022
 8. AZW: Gebruik van kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021
 9. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2022
 10. Doodsoorzaken, 2020 - juli 2022
 11. Verhuiswensen, 2012-2021
 12. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2022
 13. Vanuit Oekraïne ingeschreven personen naar woongemeente vanaf 1 april 2022
 14. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2022
 15. Statistisch Bulletin 2022-11
 16. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 17. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2022
 18. Kerncijfers wijken en buurten 2019
 19. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2022
 20. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober
 21. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2022
 22. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2022
 23. Inwonersprofielen, de senioren van Leiden, 2019
 24. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 25. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021
 26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2022
 27. Statistisch Bulletin 2022-10
 28. Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021
 29. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2022
 30. Verjaardagen in Nederland, 2022
 31. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2022
 32. Demografische kenmerken Oekraïners, 1 juli 2022
 33. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050
 34. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2022
 35. Doodsoorzaken, 2020 - mei 2022
 36. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2021
 37. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2022
 38. De mensen van Heerlen, 2020
 39. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2022
 40. Statistisch Bulletin 2022-09
 41. Huwelijken en partnerschappen gevolgd door kind of verhuizing
 42. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne tot 5 september
 43. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2022
 45. Adreskwaliteit 2021
 46. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2022
 47. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2014-2022
 48. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2022
 49. Doodsoorzaken, 2020 - april 2022
 50. Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021
 51. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2022
 52. Kernindicatoren Integratie 2022
 53. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022
 54. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2022
 55. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
 56. Doodsoorzaken maart 2022
 57. Verdrinkingen, 2021
 58. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021
 59. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2015-2021
 60. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022
 61. Kansrijk van Start in Heerlen, 2020
 62. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2022
 63. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 64. Trends in (echt)scheidingen
 65. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2022
 66. Afstanden van postcodes tot de grens, 2021
 67. Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998
 68. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 69. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 70. Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021
 71. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 72. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 73. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 74. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 75. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 76. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 77. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 78. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 79. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 80. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 81. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
 82. Statistisch Bulletin 2022-06
 83. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 84. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
 85. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 86. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 87. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
 88. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
 89. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 90. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 91. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 92. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 93. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 94. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 95. Migrantenouderen in Nederland
 96. Migrantenmonitor 2020
 97. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 98. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 99. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 100. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 101. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 102. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 103. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 104. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 105. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 106. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 107. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 108. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 109. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 110. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 111. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 112. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 113. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 114. Peuters in Leiden, 2019-2021
 115. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 116. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 117. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 118. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 119. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 120. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 121. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 122. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 123. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 124. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 125. Statistisch Bulletin 2022-03
 126. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 127. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 128. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 129. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 130. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 131. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 132. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 133. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 134. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 135. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 136. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 137. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 138. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 139. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 140. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 141. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 142. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 143. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 144. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 145. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 146. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 147. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 148. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021