Bevolking

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Statistisch Bulletin 2023-06
 2. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022
 3. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2023
 4. Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2023
 5. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2023
 6. Zelfdodingen, 1970-2022*
 7. Overleden voor het pensioen en hun partners, 2021
 8. Statistisch Bulletin 2023-05
 9. Moeders naar kindertal, leeftijd en gemeente, 1 januari 2023
 10. Werkzame beroepsbevolking naar herkomst 2020, 2021 en 2022
 11. De groeiende groep jongvolwassen thuiswonenden
 12. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2022-2021-2020-2019
 13. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022
 14. Doodsoorzaken, 2020 - december 2022
 15. COVID-19; plaats overlijden, Wlz, leeftijd, 2020-2022*
 16. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2023
 17. Emigratie vanuit Gelderland naar Duitsland, 2010-2022
 18. Verkeersdoden, 2022
 19. Statistisch Bulletin 2023-04
 20. Voorsorteren op gezinsleven?
 21. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2023
 22. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 23. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 24. Kerncijfers wijken en buurten 2020
 25. Toeleveringsketen farmaceutische industrie, 2019
 26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2023
 27. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 28. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2023
 29. Doodsoorzaken, 2020 - november 2022
 30. Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start
 31. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2023
 32. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021
 33. Nederlanders in het buitenland, 1 juli 2022
 34. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2023
 35. Statistisch Bulletin 2023-03
 36. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2021
 37. Woningen en inwoners binnen contouren MoNOVI, 2000-2021
 38. Werknemers uit de EU-27 en EU-11 naar werksector, 2021
 39. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2023
 40. Kiesgerechtigde bevolking, 1 januari 2023
 41. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2023
 42. Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2022
 43. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2022
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2023
 45. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2022
 46. Kiesgerechtigden in Caribisch Nederland, 2019
 47. Sociaaleconomische kenmerken van Chinezen in Nederland, 1 januari 2022
 48. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2023
 49. Bevolking op Caribisch Nederland naar geslacht, 1-1-2023
 50. Chinezen in Nederland, 1 januari 2022
 51. Inwonertal per provincie, 1 september 2022
 52. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2022
 53. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2023
 54. Statistisch Bulletin 2023-02
 55. Sterfte aan COVID-19 per maand en leeftijdsgroep
 56. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2023
 57. Verhuizingen Parkstad 1995-2021
 58. Levensloopbestendig wonen, 2022
 59. Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, 1995-2021
 60. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2022
 61. Migratie Caribisch Nederland naar leeftijd, geslacht en geboorteland, 2021
 62. Statushouders met bijstandsuitkering, 2014-2021
 63. Monitor Energiearmoede 2020
 64. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2023
 65. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2022
 66. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2023
 67. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 68. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 69. Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021
 70. Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag
 71. Vergrijzing in Schagen, 2013-2022
 72. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2023
 73. Statistisch Bulletin 2023-01
 74. Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven
 75. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2022
 76. Ingeschreven vanuit Oekraïne, naar woongemeente