Bevolking

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2021
 2. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 3. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 4. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2021
 5. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 6. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2021
 7. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2013-2021
 8. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2021
 9. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021
 10. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 11. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 12. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 13. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 14. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4
 15. Gescheiden Statushouders
 16. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4, PC6, Buurt en gemeente
 17. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 18. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 19. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 20. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 21. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 22. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 23. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 24. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050
 25. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 27. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020
 28. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019
 29. De mensen van Groningen
 30. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 31. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 32. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 33. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 34. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 35. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 36. Kernindicatoren Integratie 2021
 37. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 38. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 39. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 40. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 41. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 42. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 43. Verkamering Oegstgeest
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 45. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 46. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 47. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 48. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 49. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 50. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 51. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 52. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 53. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 54. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 55. Zelfdodingen, 2020*
 56. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 57. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 58. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2019
 59. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 60. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 61. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 62. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 63. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 64. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 65. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 66. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 67. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 68. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 69. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 70. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 71. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 72. Kiesgerechtigden 2021
 73. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 74. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 75. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 76. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 77. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 78. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 79. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 80. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 81. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 82. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 83. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 84. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 85. Overledenen, 2020
 86. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 87. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 88. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 89. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 90. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020