Bevolking

Aanvullend statistisch onderzoek

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 36 en ontvangen sterfteberichten voor week 37, 2020.

Bevolkingsvarianten 2020-2060

Bevolkingsvarianten 2020-2060 voor twee scenario’s op verzoek van het CPB.

Omgevingsadressendichtheid gemeenten en Eemsdelta, 2018

Omgevingsadressendichtheid, aantal inwoners en gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen per gemeente en Eemsdelta, 2018

Sterfte naar locatie van overlijden

gegevens over sterfte naar provincie en plaats van overlijden voor het overlijdensjaar 2019

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 35 en ontvangen sterfteberichten voor week 36, 2020.

Emigratie van Somaliërs naar Verenigd Koninkrijk, 2015-2019

Deze tabel bevat informatie over de emigratie van Somaliërs naar het Verenigd Koninkrijk naar geslacht en leeftijd in de periode 2015 t/m 2019

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 34 en ontvangen sterfteberichten voor week 35, 2020.

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2020

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 33 en ontvangen sterfteberichten voor week 34, 2020.

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2019 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 32 en ontvangen sterfteberichten voor week 33, 2020.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 31 en ontvangen sterfteberichten voor week 32, 2020.

Bevolkingsontwikkeling; migratie exclusief correcties per regio

Tabel over totaal vertrek, emigratie, vestigingsoverschot (allen exclusief correcties) totaal saldo correcties en saldo overige correcties naar totaal geslacht per regio; 1960-2019

AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019

Aantal kinderen en formele kinderopvanguren in dagopvang in kindcentrum en buitenschoolse opvang in kindcentrum, 2019

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 30 en ontvangen sterfteberichten voor week 31, 2020.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 29 en ontvangen sterfteberichten voor week 30, 2020.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 28 en ontvangen sterfteberichten voor week 29, 2020.

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 27 en ontvangen sterfteberichten voor week 28, 2020.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 26 en ontvangen sterfteberichten voor week 27, 2020.

Verkenning Bevolking 2050, achtergrondcijfers

Acht toekomstbeelden voor de Nederlandse bevolking in 2050 en de bevolkingsontwikkeling tot 2050, uitsplitsing naar leeftijd, migratieachtergrond en geslacht. Bij publicatie: Eindrapport Verkenning Bevolking 2050 (NIDI/CBS).

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 25 en ontvangen sterfteberichten voor week 26, 2020.

Zelfdodingen, 2019

Tabellen met cijfers over het aantal zelfdodingen, gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek.

Verdrinkingen, 2015-2019

Tabellen met cijfers over accidentele verdrinkingen per maand, seizoen en regio.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 24 en ontvangen sterfteberichten voor week 25, 2020.

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2020

Deze publicatie bevat gegevens van personen van 70 jaar en ouder per gemeente naar woonsituatie per kwartaal, 2018-2020. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Kernindicatoren Integratie 2020

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 23 en ontvangen sterfteberichten voor week 24, 2020.

Sterfte naar burgerlijke staat en postcode, 2006-2017

Het betreft tabellen met bevolkings- en sterftecijfers naar burgerlijke staat, postcode en uitkering voor de periode 2006-2017.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 22 en ontvangen sterfteberichten voor week 23, 2020.

Sterfte naar persoonskenmerken, 2006-2017

Het betreft tabellen met bevolkings- en sterftecijfers naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2006-2017.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 21 en ontvangen sterfteberichten voor week 22, 2020.

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen, week 1 t/m 20, 2018-2020

Het aantal huwelijkssluitingen was in de weken na invoering van corona-beperkende maatregelen lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 21, 2020.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 20 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 20, 2020.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 19 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Immigratie en emigratie, weekcijfers 2019 en 2020

Voorlopige cijfers over immigratie, emigratie en het migratiesaldo naar migratieachtergrond in 2020 in de weken voor en aan het begin van de coronacrisis. Ter vergelijking zijn ook voorlopige gegevens over 2019 voor dezelfde periodes in de tabel opgenomen.

Bevolkingsontwikkeling, COROP-gebied, weekcijfers 2020

Cijfers over het aantal overledenen, levend geborenen, immigranten, emigranten en verhuisde personen per COROP-gebied voor week 3 tot en met 11 en voor week 13 tot en met 16 van 2020.

Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019

Verhuizingen van en naar Almelo gedurende 2016, 2017 en 2018 naar soort woning en mate waarin bewoners van corporatiehuurwoningen binnen Almelo gebruikmaken van sociale voorzieningen op 1 januari 2019.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020 (vrijdag)

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 19, 2020.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 17 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 17 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2017

De tabel bevat het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland in US Dollar (in lopende prijzen), inclusief uitsplitsing naar eiland, voor de periode 2012-2017.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week in 2020.

Internationals: Clusteranalyse Eindhoven

Clusteranalyse op de internationale bevolking van de gemeente Eindhoven.

Arbeidsparticipatie statushouders, 2018

Arbeidsparticipatie van Syrische statushouders naar opleidingsniveau, 2018

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week in 2020.

Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Migrantenmonitor, 2018

Bij de Migrantenmonitor is ook een dashboard beschikbaar. Dit dashboard presenteert de uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2018.

Vooronderzoek inschrijvingen vakantieparken, 2018-2019

Vooronderzoek naar inschrijvingen van personen (ten minste één jaar) en vestigingen van bedrijven op vakantieparken in de provincies Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland en de regio Midden-Nederland, 2018-2019.

Overledenen, provincie, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week in 2020.

Huishoudens met kinderen

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In 1,3 miljoen van deze huishoudens was het jongste kind jonger dan 12 jaar, in 563 duizend huishoudens was het jongste kind 12 tot 18 jaar oud.

Driemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2019

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Driemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2019

Eenzaamheid

In de enquête Sociale samenhang & Welzijn [hyperlink Sociale samenhang & Welzijn ] zijn in 2019 vragen gesteld over eenzaamheid.

Aantal bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 2019

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus.

Voorlopige bevolkingsaantallen, 1-1-2020

Voorlopig aantal inwoners per gemeente op 1-1-2020 naar losse leeftijden

Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

Huishoud- en persoonskenmerken op 1 januari 2018 van schuldenaren bij uitvoeringsorganisaties belastingdienst, UWV, CJIB, CAK, DUO en SVB.

Jarigen en huwelijksjubilea 29 februari 2020

In deze tabel staan het aantal jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari 2020, schrikkeldag, naar respectievelijk geboortejaar of huwelijksjaar.

Grootste werkgevers in Noord-Brabant, 2010 en 2018

Omvang werkgelegenheid grootste werkgevers in de provincie Noord-Brabant, 2010 en 2018

Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Gouden Standaard 2018

Tabellen met populatiecijfers die de demografische en sociale status van Nederland weergeven in 2018.

Nog inburgeringsplichtige inburgeraars 2007-2012

Tabellen met personen die inburgeringsplichtig geworden zijn onder de oude Wet Inburgering naar persoonskenmerken.

Werknemers- en verhuisstromen Bergen op Zoom, 2014-2018

Bergen op Zoom werkt aan een overzicht van het profiel van Bergenaars met betrekking tot werknemers- en verhuisstromen.

Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

Kernprognose 2019-2060

Kernprognose 2019-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

AZW: Kinderopvang Nederland per gemeente, 2017 en 2018

Kinderopvang in Nederlandse gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017 en 2018.

Prognose levensverwachting op 65e en 67e verjaardag

Deze tabel bevat de prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e en 67e verjaardag over de periode 2018-2060.

Dashboard, de inwoners van Eindhoven 2017

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar of ouder.

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2025 en 2031 berekend voor SZW.

Kinderen van paren van gelijk geslacht, 1990-2018

Kinderen van paren van gelijk geslacht, 1990-2018 Deze tabel is gebaseerd op de bevolkingsstatistiek over levendgeborenen. De basisgegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Persoonsgegevens

Migrantenmonitor, 2017

Uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2017 van de Migrantenmonitor.

Kinderopvang naar gemeente, 2018

Kinderopvang in 63 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2018

Buurt, wijk en gemeente 2019 voor postcode huisnummer

Buurten 2019 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2019.

Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2019

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Primaire inkomens van homo- en heterostellen 2017

Van alle geregistreerd samenwonende en gehuwde stellen hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke primaire inkomen.

Migranten uit Turkije, Marokko en EU-landen, 2006-2013

Immigranten uit Turkije, Marokko en nieuwe EU-landen 5 jaar na aankomst in Nederland, 2006-2013

Gepensioneerden naar leeftijd, eind november

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron.

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2019

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Aanvulling op Inkomenspositie Anw-ontvangers

Aanvulling op onderzoek: Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden, 2013-2016

Verjaardagen in Nederland geborenen 2019

Gemiddeld zijn iedere dag ruim 47 duizend mensen jarig. Van die 47 duizend zijn bijna 41 duizend in Nederland geboren.

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2016-2018.

Huwelijkssluitingen en partnerschappen, 2010-2018

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht.

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2019

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland, 2019-2050

Prognosecijfers over de bevolking van Caribisch Nederland, 2019-2050. Inwonertallen en bevolkingsstromen, per eiland.

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Eigendomsmutaties koop en huurwoningen 2014-2017

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Kansrijk van Start in Heerlen, 2016

In hoeverre verschilt de startpositie van pas geboren kinderen in Heerlen en hun ouders?

Zelfdodingen, 2018

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Kernindicatoren Integratie 2019

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Scheidingskansen, 2003-2015

Scheidingskansen van samenwoners, naar leeftijd en leeftijdsverschil van de partners, en opleidingsniveau.

Verplaatsingen in de gemeente Veenendaal, 2011-2017

Mobiliteit en verplaatsingsgedrag van Nederlanders, van en naar gemeente Veenendaal naar vervoermiddelen 2011-2017.

Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2018

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Kiesgerechtigden Europese verkiezingen 2019

Hoeveel kiesgerechtigden telt ons land, wat is de leeftijdsverdeling en hoeveel daarvan hebben een niet-Nederlandse nationaliteit?

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Verkeersdoden in Nederland (aangepast)

Het aantal verkeersdoden in Nederland naar deelname, leeftijd en geslacht

Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector, 2017

Asiel en integratie 2019

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum, 2018

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum uitgesplitst naar wijk.

Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018

Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018

Bodemgebruik naar provincie, 1996 versus 2015

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst.

Sportparticipatie in Limburg

Gegevens over sportparticipatie in Limburg, waar onder Wekelijkse sportdeelname in Limburg en de rest van Nederland, 2016-2017.

VNG Risicomodel, 2017 - 2018

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2016

Beschrijving van de samenstelling van minimahuishoudens in gemeente Tilburg en het gebruik van gemeentelijke regelingen.

Verhuizingen en omzetontwikkeling Eersel, 2012-2016

Cijfers over de omzetontwikkeling en verhuisbewegingen in de gemeente Eersel voor de jaren 2012 tot en met 2016

Aantal VOW-ers, peilmoment 1 november 2011 t/m 2018

Deze tabellen geven het aantal personen weer dat volgens de BRP op peilmoment staan geregistreerd als vertrokken naar een onbekende bestemming en personen die op een briefadres staan geregistreerd, op de peilmomenten 1 november 2011 t/m 1 november 2018.

Verhuizingen en immigratie in Amsterdam, 2016 en 2017

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 2017 in kaart te brengen.

Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Monitor Statushouders Pijnacker-Nootdorp, 2014-2017

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Pijnacker-Nootdorp.

Monitor Statushouders Leidschendam-Voorburg, 2014-2017

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Leidschendam-Voorburg.

Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling en sociaaleconomische positie.

Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2016 en 2017

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

Inzicht in dakloosheid

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie over de voorgeschiedenis van de daklozen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden van het CBS.

Kernprognose 2018-2060

Kernprognose 2018-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Verkamering in Leiden, 2018

Verkamerde woningen in de gemeente Leiden met achtergrondkenmerken, 2018.

Bevolking en huishoudens; 4-cijferige postcode 1-1-2018

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, particuliere huishoudens en migratieachtergrond naar viercijferige postcode , 1 januari 2018

Kernindicatoren Integratie 2018

Kerncijfers over integratie van mensen met een migratieachtergrond. Aandacht voor gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Kinderen van tweede generatie ouders, 1 januari 2018

Kinderen tot 50 jaar van tweede generatie personen met een migratieachtergrond, 1 januari 2018

Transseksuelen in Nederland, 1995-2018

Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2018.

Indicatoren vastgoed, wonen en demografie Limburg, 2018

Tabellen geeft inzicht in Vastgoed, Woon en Demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg.

Bevolkingsaantallen, 1-1-2008 en 1-1-2018

Bevolking in 10 jaarsklassen naar geslacht en herkomst in NL, provincies en 50 grootste gemeenten, 1-1-2018 en 1-1-2008.

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Prognose geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2024 en 2030 berekend voor SZW

Vrouwen op de arbeidsmarkt, 2016

Arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en opleidingsniveau van vrouwen en mannen naar achtergrondkenmerken.

Datagestuurd werken in Schagen en Den Helder

Dit project gaat over datagestuurd werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder

Gezinssituatie jeugd en contact met (stief)ouders, 2017

Hoeveel mensen hebben als kind een scheiding meegemaakt, en hoe is het contact met de ouders en stiefouders nu.

Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2018

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Kinderopvang naar gemeente, 2017

Kinderopvang in 71 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2018

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten, naar wijk en soort opvang, 2018

Buurt, wijk en gemeente 2018 voor postcode huisnummer

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Kenmerken van werkend Gelderland 2015

Maatwerktabellen over werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland, Gelderland en zes Gelderse arbeidsmarktregio’s in 2015. De gegevens zijn gesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: IZI Solutions

Studie- en woonbeslissingen 2007-2016

Hoeveel studenten zijn direct na havo of vwo naar hbo of universiteit gegaan? Hoeveel studenten wonen in het eerste jaar niet meer thuis?

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2018

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Internationale kenniswerkers. Een verkennend onderzoek

Mogelijkheden om gegevens over internationale kenniswerkers samen te stellen op basis van de EU Labour Force Survey.

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Woonland personen met relatie met Nederlandse overheid

Deze tabellen beschrijven het woonland van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, op peilmoment 1 mei 2018.

Indicatoren Central Innovation District, 2018

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Maatwerk - Zelfdodingen

Registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Werkenden met een kleine beurs, 2014

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Bevolkingskenmerken Noord-Brabant, september 2017

Aantal personen in Nederland, Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant, uitgesplitst naar persoonskenmerken.

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2018

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Wijk gegevens voor hackaton’s, 2011-2016

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op wijk niveau.

Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2015

Tabellen met aantallen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2007-2015.

Bonaire, bevolkingscijfers per buurt

Bevolkingsgegevens en huishoudensgegevens per buurt op Bonaire, 2012 en 2017

Verhuizingen Venlo, 2013-2017

Deze tabellen verschaffen inzicht in het aantal verhuisde personen van, naar en binnen Venlo.

Migrantenmonitor, 2015-2016

Migranten uit de EU of een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen.

Uit de startblokken Cohortstudie asielmigranten

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014-juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Bevolking Caribisch Nederland,1 januari 2018

Statistics on age and sex of inhabitants of Bonaire, St Eustatius and Saba.

Sterftefracties naar opleidingsniveau, 2012-2014

Sterftefracties in de periode 2012-2014 van de werkzame bevolking uitgesplitst naar o.a. opleidingsniveau en GGD-regio.

Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau

Omgevingsadressendichtheid, huishoudens met lage inkomens en inwoners uit Midden- en Oost-Europa op postcodeniveau.

Projecties gezonde levensverwachting 2018-2040

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

De Staat van Limburg

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Postcode 4 gegevens voor hackaton’s, 2011-2016

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau.

Tweedeling en behoud jeugd in gemeente Roermond

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2015

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2015.

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014 (gereviseerd)

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014.

Clusteranalyse Eindhoven, 2015

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Maatwerk - Kiesgerechtigde bevolking

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Bevolking Caribisch Nederland, 1 januari 2017

Tabelinformatie over geboorteland en nationaliteit van bewoners van Caribisch Nederland per 1 januari 2017

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2017

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Bevolkingsprognose 2017-2060

Bevolkingsprognose 2017-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Persoonskenmerken van Britse burgers in Nederland, 2016

Persoonskenmerken uitgesplitst naar verblijfsduur van Britse burgers in Nederland, 1 januari 2016.

Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2017

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Verhuizingen na geboorte eerste kind

Percentage gezinnen verhuisd naar een andere gemeente na de geboorte van hun eerste kind

Opleidingsniveau van paren

Maatwerktabel over samenwonende paren van wie beide partners hoogopgeleid zijn, 2006 en 2016

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2023 en 2029 berekend voor SZW

Pilot Kempengemeenten - monitor woonvisie, 2017 (herziene versie)

Een gedetailleerd beeld krijgen van de lokale woningmarkt en van de inwonerprofielen in de Kempengemeenten.

Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2017

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2017

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar 4cijferige postcode 1 januari 2017

Buurt, wijk en gemeente 2017 voor postcode huisnummer

Buurten 2017 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2017.

Type personen naar regio’s, 2016

Cijfers over uitwonende studenten, personen in institutionele huishoudens en inwoners vervoerregio's, 2016

Bevolking naar achtergrondkenmerken, 2016

Inwoners van Nederland uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etniciteit en stedelijkheid voor het jaar 2016.

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2017

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Migranten werkzaam in de bouw, 2011-2015

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandige in de bouwsector, 2011-2015

Huishoudens in koopwoningen in Zuid-Limburg, 2016

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

Adreskwaliteit, 2016

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2016 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Kernindicatoren Integratie 2017

Deze kernindicatoren geven informatie over integratie van de grote herkomstgroepen in Nederland.

NMI prognose doelgroep remigratieregeling

Doelgroep van het Nederlands Migratie Instituut 2013-2016 en potentiële groei van de doelgroep 2017 t/m 2025.

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Migratie naar achtergrond,1e helft 2016 en 2017

Migratiesaldo, immigranten en emigranten naar migratieachtergrond in het eerste half jaar van 2016 en 2017.

Huwelijken 2005 na 10 jaar naar geslacht partners

Aandeel van in 2005 gesloten huwelijken dat in navolgende jaren nog intact is, naar geslacht van de partners

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag t/m 2070 berekend voor het CPB.

Bijstand en bijstandsduur in gemeente Utrecht, 2015-2016

Bijstandspopulatie in de gemeente Utrecht met daarvan achtergrondkenmerken en de duur van de bijstandsuitkering.

Van opvang naar integratie

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Inkomens van huishoudens in diverse gemeenten, 2014

Inkomens van huishoudens in verschillende gemeenten uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken.

Factsheet fusiegemeente Heerlen en Landgraaf

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Kenmerken van transseksuelen, 1995-2015

Dit maatwerk toont de persoonskenmerken van transseksuelen. Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau.

Persoonskenmerken op postcode 4-digit niveau, 2014

Verschillende persoonskenmerken worden weergegeven op postcode 4-digit niveau voor het jaar 2014

Immi- en emigratie; regio 2000-2014

Bevolking naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, plaats in het gezin, nationaliteit en geboorteland per regio.

Kinderopvangtoeslag in Stadskanaal, 1 oktober 2015

Aantal huishoudens in Stadskanaal met recht op kinderopvangtoeslag en gebruik van kinderopvangtoeslag.

Huwen en ontbinding; grootstedelijke agglomeratie

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2013.

Voorlopige stand bevolking 1-1-2017

Voorlopige stand bevolking 1 januari 2017, leeftijd en geslacht

Recht op kinderopvangtoeslag, Den Haag 2015

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag die woonachtig zijn in Den Haag.

Sterftefracties per GGD-regio, 2012-2014

Gegevens over sterftefracties van de werkzame bevolking uitgesplitst.

Aantal personen geboren op 27 april

Naar geboortejaar en geslacht. Peildatum 1 januari 2017. Het betreft voorlopige cijfers.

Emigratie boeren, 2010-2015

Onderzoek gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de BRP.

Tussen gemeenten verhuisde personen, 2011-2014

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar stadsgewest, 2011-2014.

Verhuizingen, grootstedelijke agglomeraties 2011-‘14

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar grootstedelijke agglomeratie, 2011-2014.

Indicatoren kindsituatie naar herkomst

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Kinderen in kinderopvang in gemeente Hardenberg, 2015

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Hardenberg in 2015.

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, 2015

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, uitgesplitst naar persoonskenmerken, inkomensgegevens en woonplaats.

Bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2016

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar postcode, 1 januari 2016

Bevolkingsprognose20162060

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Derde Generatie (tot 50 jaar), 1 januari 2016

Derde generatie (tot 50 jaar) naar leeftijd en de achtergrond van de ouders, 1 januari 2016

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2016

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Tabellenset Jaarrapport Integratie 2016

Tabellen met per hoofdstuk de achterliggende cijfers van de grafieken in het Jaarrapport Integratie 2016.

Beroepeninformatie per sector, 2014-2015

Maatwerktabellen over werknemers in 22 sectoren naar beroepsgroep in 2014-2015 (tweejaarsgemiddelde).

Geslachtsneutrale levensverwachting

De prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2022 en 2028. Opdrachtgever: SZW.

Bevolking; groepering naar stadsgewest, 1 januari

Maatwerk tabel over bevolking stadsgewest, 1 januari 2000-2015. De gegevens zijn uit te splitsen naar diverse kenmerken.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

Ontwikkeling van woningen en inwoners 2000-2015 binnen ruimtelijke begrenzingen.

Huishoudens in grootstedelijke agglomeraties

Maatwerk tabel over huishoudens naar grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2001-2014.

Huishoudens in stadsgewesten, 1 januari

Maatwerk tabel over huishoudens naar stadsgewest, 1 januari 2001-2014.

Bevolking en sterfte 2006-2015, naar leeftijd geslacht en buurt

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2006-2015, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en buurt.

Uitkeringen naar herkomst en geslacht, 2015

Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen.

Bevolkingsvariant 2016 - 2060

Aangepaste veronderstellingen met betrekking tot de asielmigratie (van CPB) op de Kernprognose 2015-2060

Kerncijfers wijken en buurten 2016

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Bevolkingsontwikkeling 2000-2014

Bevolkingsontwikkeling, levend geborenen, overledenen en migratie naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2014

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB)

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten.

Maatwerktabel over verhuisde personen binnen, en tussen de gemeenten in Nederland 2000-2015

Kernindicatoren Integratie 2016

CBS stelt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren samen

Levendgeborenen; huishoudenssamenstelling naar regio

Maatwerktabel over huishoudenssamenstelling van de levend geboren kinderen in 2010-2014.

Kinderopvang en inkomen, 2012-2014

Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden

Tijdsbesteding aan klussen en tuinieren, 2012/2014

Gemiddelde tijdsbesteding aan klussen en tuinieren uitgesplitst naar onder andere geslacht en oppervlakte van de woning.

Bevolking naar stadsgewest 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar stadsgewest, 2000-2015

Bevolking naar grootstedelijke agglomeratie 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Aantal inwoners in de nabijheid van voorzieningen naar regio, 2012 en 2013. (Herziene versie)

Maatwerktabel over het aantal personen in de nabijheid van verschillende voorzieningen per gemeente, wijk en buurt voor het jaar 2012 en 2013.

Overledenen op 31 december stadsgewest

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie of stadsgewest.

Overledenen; grootstedelijke agglomeratie

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie

Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag; o.b.v. Kernprognose 2015-2060

Deze tabel bevat de prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2027. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op basis van dit cijfer bepaalt SZW haar beleid ten aanzien van de AOW en pensioenrichtleeftijd.

Huishoudens in Caribisch Nederland, 2014

Statistiek van aantal huishoudens, type en samenstelling op 1 januari 2014. Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Migrantenmonitor 2012-2013

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland, 2012

Een tabel met eerste uitkomsten van Caribisch Nederland over geboorte, sterfte en immi- en emigratie in 2012.

Personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW), Caribisch Nederland

Deze tabellen geven informatie over de aantallen personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen, ofwel VOW'ers, in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA), de PIVA is vergelijkbaar met de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

Bijlage bij De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen (Bevolkingstrends, februari 2013)

Bijlage bij het Bevolkingstrends-artikel De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen. Inhoud: Tabel 1: Opbouw analysebestand; Tabel 2: In welke mate vindt men zichzelf een gelukkig mens; Tabel 3: Geluk en geboorte van eerste kind naar geslacht ouder, geslacht kind en leeftijd ouder bij geboorte (abs.); Tabel 4: Geluk en geboorte van eerste kind naar geslacht ouder, geslacht kind en leeftijd ouder bij geboorte (%).

Kinderen naar stedelijkheid, wel/niet G4 en wel/niet VINEX

Deze tabellen geven informatie over kinderen naar stedelijkheid van hun woonadres, in/buiten de vier grote steden en in/buiten VINEX-wijken.

Personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Deze tabellen geven informatie over de aantallen personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen, ofwel VOW'ers, in de GBA. Dit zijn personen die na onderzoek van de gemeente niet meer blijken te wonen op het adres dat bij de gemeente bekend is.

Bijlage bij Regionale verschillen in sterfte verklaard (Bevolkingstrends, februari 2013)

Bijlage bij het Bevolkingstrends-artikel Regionale verschillen in sterfte verklaard. Inhoud: Staat 1: Multivariaat regressiemodel voor de verklaring van de 'gefilterde' gemeentelijke levensverwachting bij geboorte van mannen in 2009; Staat 2: Multivariaat regressiemodel voor de verklaring van de 'gefilterde' gemeentelijke levensverwachting bij geboorte van vrouwen in 2009

Bijlage bij Waardenverandering in Nederland: resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011

Deze bijlage hoort bij het artikel Waardenverandering in Nederland: resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011 (Bevolkingstrends, november 2012). Inhoud: Tabel 1. Meetinstrument waardenoriëntaties; Tabel 2. Waardenoriëntaties, 1980-2011.

Bijlage bij BT-artikel Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen met verschillend opleidingsniveau

Bijlage bij het BT-artikel Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen met verschillend opleidingsniveau. Inhoud tabellen: Tabel 1: Aandeel mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 2: Aandeel kinderloze mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 3: Gemiddelde leeftijd bij het eerste kind, vanmannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 4: Gemiddeld kindertal van mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 5: Gemiddeld kindertal van vaders en moeders naar geboortecohort en kindertal; Tabel 6: Pariteitsverhogingskansen van mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau.

Bijlage bij Kernprognose 2011-2060: iets lagere bevolkingsgroei op korte termijn

Deze bijlage hoort bij het artikel Kernprognose 2011-2060: iets lagere bevolkingsgroei op korte termijn (Bevolkingstrends, augustus 2012). Inhoud: Tabel 1. Bevolkingsontwikkeling in 2010 en 2011.

Bijlage bij Hulp en steun van familie, vrienden en kennisen

Deze bijlage hoort bij: Bevolkingstrends: Hulp en steun van familie, vrienden en kennissen. Tabel 1. Aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat toegang heeft tot hulpbronnen op praktisch, persoonlijk en politiek terrein naar persoonskenmerken, 2010.

Bijlage bij Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen

Deze bijlage hoort bij het artikel Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Staat 1. Percentages per herkomstgroep van personen uit niet-intacte gezinnen, personen met een hoge opleiding, en personen met veelverdienende ouders; Tabel 1. Logistische regressie op de kans op het behalen van een hoge opleiding, apart voor autochtonen en niet-westerse allochtonen.

Bijlage bij De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Deze bijlage hoort bij het artikel De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Tabel 1. Subjectief welzijn en burgerlijke staat naar geslacht en leeftijd, 20 jaar of ouder; Tabel 2. Subjectief welzijn en arbeidsmarktpositie naar geslacht en leeftijd, 20 jaar of ouder

Bijlage bij Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)

Deze bijlage hoort bij het artikel Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999–2008) (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud:Tabel 1. Gemiddeld schoolniveau kind naar gezinssituatie en hulpbronnen ouders (random kind; gem. waarden 2003-2008); Tabel 2. Schattingsresultaten multivariaat model (lineaire regressie): Schoolniveau kind (random kind; 2003-2008); Tabel 3. Schattingsresultaten multivariaat model (lineaire regressie): Schoolniveau kind (random kind; 2003-2008); Figuur 1. Gemiddelde bruto inkomsten in euro’s naar percentielen, inkomstenverdeling in Nederland (september 2008)

Kerncijfers wijken en buurten 2012

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2011

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2010

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2009

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2008

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2007

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2006

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2005

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2004

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Abortussen bij in Nederland wonende vrouwen naar leeftijd, 1990-2009

Deze tabel toont het aantal abortussen bij in Nederland wonende vrouwen in de periode 1990-2009, uitgesplitst naar leeftijd.

Duitsers van de eerste generatie in Nederland naar deelstaat, 1 januari 2009

Deze tabel toont het aantal Duitsers van de eerste generatie in Nederland op 1 januari 2009, uitgesplitst naar deelstaat van herkomst.

Personen met emigratieplannen

In deze tabellen, afkomstig uit het Onderzoek Gezinsvorming 2008, zijn gegevens te vinden over personen met emigratieplannen, uitgesplitst naar herkomst, geslacht en leeftijd.

Aantal geboorten onder meisjes van 15-19 jaar naar herkomstgroepering, 2001-2007

In deze tabel is het aantal geboorten van 2001 tot en met 2007 onder meisjes van 15 tot en met 19 jaar opgenomen, verdeeld over autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die laatste herkomstgroep is uitgesplitst naar land van herkomst: Turkije, Marokko, Suriname, Antillen/Aruba of een ander land.

Aantal gezinnen naar kindertal en herkomst, 2007

In deze tabel is het aantal gezinnen met kinderen te vinden, uitgesplitst naar kindertal en herkomstgroep. Er is onderscheid gemaakt tussen autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die laatste herkomstgroep is weer onderverdeeld naar allochtonen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en overige herkomst.

Emigratie naar land van bestemming, 2006 en 2007*

In deze tabel is per land van bestemming het aantal Nederlanders te vinden dat in 2006 en 2007 is geëmigreerd.

Leeftijd ouders bij geboorte kind, 1996 en 2000-2006

Deze tabellen bevatten informatie over de leeftijd van vaders bij de geboorte van kinderen in 1996 en 2006. Daarnaast zijn gegevens opgenomen over de leeftijden van zowel vaders als moeders bij de geboorte van kinderen van 2000 tot en met 2006.

Bevolking van Nederland van 100 jaar en ouder naar geslacht, 1950-2007

Deze tabel bevat het aantal Nederlanders van 100 jaar en ouder, uitgesplitst naar geslacht, van 1950 tot en met 2007.

Immigratie van Bulgaren en Roemenen, januari 2005 - april 2007

Deze tabel bevat de aantallen Bulgaren en Roemenen die zich in Nederland hebben gevestigd van januari 2005 tot en met april 2007.

Tabellen Onderzoek Gezinsvorming 2003

Deze tien tabellen bevatten gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003. Er is informatie te vinden over onder meer de reden van uit huis gaan, de ontmoetingsplaats van partners en redenen voor relatie-ontbinding.