Sterfte naar persoonskenmerken, 2008-2021

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de tabellenset is samengesteld, is gebleken dat in tabel 1Ca en 1Cb de aantallen over sextielgroepen niet correct waren. Dit is inmiddels gecorrigeerd.
Zie Sterftecijfers naar persoonskenmerken voor de niet gecorrigeerde tabellen.
Tabellenset met bevolkings- en sterftecijfers naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2008-2021.

Stichting Ahold Delhaize Pensioen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een update van de bevolkings- en sterftecijfers die eerder in opdracht van Willis Towers Watson zijn samengesteld.

De nieuwe tabellenset betreft de verslagperiode van 2008 tot en met 2021, waarbij de verschillende jaren bij elkaar opgeteld zijn tot een totaal. De tabellen tonen hoeveel personen er leven en sterven, uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

In opdracht van Ahold Delhaize Pensioen.