Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2023

Erratum:

Bij het samenstellen van tabel 5 is helaas een fout geconstateerd bij het bepalen van het aantal minderjarige kinderen. Dit heeft er toe geleid dat het aantal minderjarige kinderen veel te hoog was. Daarvoor is inmiddels gecorrigeerd; een nieuwe tabel 5 is toegevoegd.

Zie Huishoudens Caribisch Nederland 1 januari 2023 met de niet gecorrigeerde tabellen.

Deze publicatie bevat tabelinformatie over (personen in) huishoudens in Caribisch Nederland per 1 januari 2023
Eenmaal per jaar publiceert het CBS tabelgegevens over de huishoudenssamenstelling op Caribisch Nederland.