Notitie haalbaarheidsonderzoek cijfers kinderopvang

© Hollandse Hoogte
In dit haalbaarheidsonderzoek is door het CBS gekeken of het mogelijk is onderzoeksvragen over kinderopvang van het ministerie van SZW te beantwoorden met behulp van data beschikbaar bij het CBS. Deze notitie beschrijft de belangrijkste uitkomsten en conclusies van dit haalbaarheidsonderzoek.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag meer cijfermatig inzicht in de kinderopvang. Inzicht in de cijfers draagt bij aan het neerzetten van een objectief en feitelijk beeld van de kinderopvang.