Monitor Energiearmoede 2022

Indicatoren voor energiearmoede van huishoudens in Nederland, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2019-2022.

Energiearmoede gaat over huishoudens die die te maken hebben met een laag inkomen in combinatie met een te hoge energierekening en/of een woning van lage energetische kwaliteit.

In 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het CBS en TNO gevraagd om een Monitor Energiearmoede te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is een structurele Monitor Energiearmoede, die jaarlijks de gerealiseerde cijfers over twee jaar geleden uitbrengt, een jaarlijks geüpdatet microdatabestand ten behoeve van verdiepende analyses door onderzoekers van organisaties met een instellingsmachtiging op de Remote Access omgeving en een doorrekening (door TNO) met schattingen over het voorgaande jaar om zo een actueler beeld van de energiearmoede te geven.

Dit is de derde editie van de Monitor Energiearmoede. Na de monitor voor 2019-2020 en 2021 bevat de Monitor Energiearmoede 2019-2022 (deze tabellenset) de kernindicatoren over energiearmoede in Nederland in 2019-2022, uitgesplitst naar diverse kenmerken.

Omdat er diverse methodologische vernieuwingen hebben plaatsgevonden (o.a. vernieuwing van de methode voor de Laag Energetische Kwaliteit) zijn alle indicatoren voor de jaren 2019-2021 opnieuw berekend en is 2022 toegevoegd. Deze tabellenset vervangt daarmee de twee eerdere edities.

Naast deze tabellenset is ook het methodedocument Monitor Energiearmoede verschenen:

Bekostigd door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.