Dashboard verhuisbewegingen, 2017 t/m 2022

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen alle Nederlandse gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2017 tot en met 2022. Waar komen de mensen vandaan die in uw gemeente komen wonen?
Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeenten of zelfs het buitenland? Wat is de invloed van de coronacrisis? Dit dashboard geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

Het dashboard bestaat uit verschillende onderdelen. Op de overzichtspagina's voor gemeenten en wijken krijgt u een algemeen beeld van de verhuizingen vanuit, naar en binnen uw gemeente of wijk. Naast de verhuisstromen tussen gemeenten, kunt u ook de verhuisstromen tussen wijken binnen een gemeente zien en de verhuisstromen van en naar de provincies en het buitenland voor uw gemeente. Als laatste geeft het dashboard informatie over specifieke veranderingen in iemands levensloop (bijvoorbeeld samenwonen of uit huis gaan) in relatie tot verhuizingen.

Dit is de zesde versie van het verhuizingendashboard. Nieuw is dat de verhuizingen over 2022 zijn toegevoegd en dat er nu cijfers in zitten voor alle Nederlandse gemeenten.

Het dashboard is ontwikkeld door het CBS in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).