Bevolking naar leeftijd en nationaliteit, 2024

Deze tabel bevat informatie over het aantal 18-plussers op Caribisch Nederland per eiland, naar (Nederlandse) nationaliteit op 1 januari 2024.
De cijfers zijn gebaseerd op tot en met medio januari 2024 bij het CBS ontvangen bevolkingsgegevens uit de PIVA.