Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Erratum:

In de oorspronkelijke tabellenset was in tabel 1 de aanduiding “Caribisch Nederland  gebruikt waar “Nederlandse Cariben” moest staan. In tabel 2 was voor het aantal in de Nederlandse Cariben geboren inwoners van Bonaire het cijfer van 2011 ten onrechte ook bij 2023 en 2050 geplaatst.

Zie Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland met de niet gecorrigeerde tabellen.
Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

In de Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland wordt beschreven hoe het inwonertal en de bevolkingssamenstelling in 2050 zouden zijn bij uiteenlopende ontwikkelingen van de internationale migratie. Deze tabellenset bevat de veronderstellingen en uitkomsten van deze analyse.

Deze tabel is een uitbreiding op de oorspronkelijke tabellenset (oktober 2023). De tabellen zijn uitgebreid met 3 extra gevoeligheidsvarianten die op verzoek van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen zijn doorgerekend.

Bekostigd door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.