Verkenning Bevolking 2050 editie 2024 achtergrondcijfers

Cijfers over acht toekomstbeelden voor de Nederlandse bevolking in 2050 en de bevolkingsontwikkeling tot 2050, met uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, herkomst en opleidingsniveau. Achtergrondcijfers bij de publicatie Verkenning Bevolking 2050 editie 2024.
De publicatie bevat overzichtstabellen over geboorten, sterfgevallen en migratie tot 2050 en over de bevolkingsomvang en -samenstelling in 2050 voor de acht toekomstvarianten van de Verkenning Bevolking 2050 editie 2024. Per toekomstvariant is er daarnaast een gedetailleerde tabel voor de bevolking in 2050 naar geslacht, leeftijd, herkomst en geboorteland. Daarnaast zijn er twee tabellen met details naar opleidingsniveau. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.