Auteur: Peteke Feijten, Coen van Duin, Lenny Stoeldraijer

Verkenning Bevolking 2050 - editie 2024

Zeven varianten van de demografische samenstelling van Nederland in 2050

Over deze publicatie

In 2050 wonen er volgens de Bevolkingsprognose 2023-2070 bijna 20 miljoen mensen in Nederland. Maar hoe zou dat zijn als er tot 2050 veel meer kinderen worden geboren dan we nu denken, of als de levensverwachting minder hard stijgt? Of als er meer of minder migranten komen dan verwacht? Zeven varianten op de Bevolkingsprognose maken inzichtelijk hoe de bevolking in 2050 er dan uit zou zien: hoeveel inwoners, uit welk geboorteland, met welke leeftijdsopbouw, en met welk opleidingsniveau.

In het kort:
• Als zowel migratie als het kindertal en de levensverwachting hoger zijn dan verwacht, kan de bevolking met 4 miljoen mensen toenemen tot bijna 22 miljoen in 2050.
• Als zowel migratie als het kindertal en de levensverwachting lager uitvallen dan blijft de bevolking ongeveer even groot als in 2023 (17,8 miljoen).
• Het aantal ouderen zal toenemen, vooral als de levensverwachting meer stijgt dan verwacht. In 2023 waren er 3,6 miljoen 65-plussers en dat kunnen er 5,4 miljoen in 2050 worden als de levensverwachting meer stijgt. Maar ook als de levensverwachting minder snel stijgt neemt hun aantal toe, tot rond de 4,2 miljoen in 2050.
• De grijze druk, die in 2023 gelijk was aan 34, neemt het hardste toe bij een combinatie van een hoge levensverwachting en een laag kindertal (een grijze druk van 50 in 2050), en ook bij lage migratie (48 in 2050).
• Het aantal mensen dat is geboren buiten Nederland zal groeien tot 2050, ook wanneer het migratiesaldo laag is.
• Het opleidingsniveau van de bevolking stijgt, en daarin komt weinig variatie, hoe de demografische ontwikkelingen ook zullen zijn. Waarschijnlijk zal rond de 45 procent van de bevolking van 20 jaar en ouder in 2050 een hbo- of universitair diploma hebben.