Kernindicatoren Integratie 2024

Het CBS stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren van het integratiebeleid samen.

De kernindicatoren hebben als doel de staat van de integratie in Nederland kernachtig weer te geven. In de tabellen is aandacht voor onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, criminaliteit, gezondheid, huwen, inkomen, onderwijs en sociale samenhang.

In de tabellen is steeds een uitsplitsing gemaakt naar Geboren in Nederland/buitenland en Herkomstland.

In de tabellen over onderwijs is een verdere detaillering naar geslacht aangebracht.