Transport en mobiliteit

In Transport en mobiliteit presenteert het CBS feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Thema’s die aan bod komen zijn: infrastructuur, vervoermiddelen, personenmobiliteit, verkeers- en vervoersbewegingen, verkeersongevallen, goederenvervoer, de economische betekenis van de transportsector, milieueffecten en energiegebruik.