Hoeveel bestelauto's zijn er in Nederland?


In 2021 is het bestelautopark voor het zevende jaar op een rij gegroeid. Het aantal bestelauto’s nam met 3,2 procent toe tot bijna 991 duizend op 1 januari 2022. Van 2010 tot en met 2014 kromp het bestelautopark nog jaarlijks gemiddeld met 1,4 procent, in 2015 bleef het gelijk.

Brandstof

Verreweg de meeste bestelauto’s, 93,0 procent, rijden op diesel. Bijna 3,5 procent van de bestelauto’s rijdt op benzine, het aandeel LPG-bestelauto’s ligt al jaren rond de 2 procent. 1,4 procent van de bestelauto’s is elektrisch of een CNG-bestelauto. Het aantal elektrische bestelauto’s neemt de laatste jaren toe. Op 1 januari 2022 stonden er 9,9 duizend elektrische bestelauto’s geregistreerd, dat zijn er 58,4 procent meer dan begin 2021.

Leeftijd voertuig

Ruim een op de vijf van de 991 duizend bestelauto’s was begin 2022 minder dan 3 jaar oud. Dat aandeel is nagenoeg gelijk aan tien jaar geleden. Het aandeel bestelauto’s van 12 jaar of ouder nam toe van 19,6 procent in 2012 naar 27,9 procent in 2022.

Branche

De branche waarin de meeste bestelauto’s geregistreerd zijn is de bouw, met 30,3 procent van alle bestelauto’s. Een andere branche waar veel bedrijfsbestelauto’s geregistreerd staan, is de handel (23,0 procent).