Hoeveel bestelauto's zijn er in Nederland?


In 2020 is het bestelautopark voor het zesde jaar op een rij gegroeid. Het aantal bestelauto’s nam met 2,2 procent toe tot ruim 960 duizend op 1 januari 2021. Van 2010 tot en met 2014 kromp het bestelautopark nog jaarlijks gemiddeld met 1,4 procent, in 2015 bleef het gelijk.

Brandstof

Verreweg de meeste bestelauto’s, 94,0 procent, rijden op diesel. Ruim 3 procent van de bestelauto’s rijdt op benzine, het aandeel LPG-bestelauto’s ligt al jaren rond de 2 procent. 1,1 procent van de bestelauto’s is elektrisch of een CNG-bestelauto. Het aantal elektrische auto’s neemt de laatste jaren toe. Op 1 januari 2021 stonden er 6,2 duizend elektrische bestelauto’s geregistreerd, dat zijn er 44,1 procent meer dan begin 2020. 

Leeftijd voertuig

Ruim een op de vijf van de 960 duizend bestelauto’s was begin 2021 nog geen 3 jaar oud. Dat aandeel is nagenoeg gelijk aan tien jaar geleden. Het aandeel bestelauto’s van 12 jaar of ouder nam toe van 17,1 procent in 2011 naar 28,6 procent in 2021. 

Branche

De branche waarin de meeste bestelauto’s geregistreerd zijn is de bouw, met 29,8 procent van alle bestelauto’s. Een andere branche waar veel bedrijfsbestelauto’s geregistreerd staan, is de handel (23,4 procent).