Hoeveel bestelauto's zijn er in Nederland?


In 2019 is het bestelautopark opnieuw gegroeid. Het aantal bestelauto’s nam met 2,7 procent toe tot bijna 940 duizend op 1 januari 2020. De stijgende lijn vanaf 2015 zet hiermee door. Van 2010 tot en met 2014 kromp het bestelautopark nog jaarlijks gemiddeld met 1,4 procent, terwijl het in 2015 gelijk bleef.

Brandstof

Verreweg de meeste bestelauto’s - 94 procent - rijden op diesel. Bestelauto’s op benzine zijn goed voor ruim 3 procent van de bestelauto’s, terwijl het aandeel LPG-bestelauto’s al jaren rond de 2 procent ligt. Elektrische bestelauto’s en CNG-bestelauto’s spelen met een gezamenlijk aandeel van 0,9 procent een zeer bescheiden rol. Hun aantal neemt de laatste jaren echter rap toe. Op 1 januari 2020 stonden 4,3 duizend elektrische bestelauto’s en 4,1 duizend CNG-bestelauto’s geregistreerd. Dat zijn er respectievelijk 40,1 en 5,1 procent meer dan begin 2019.

Leeftijd voertuig

Bijna een kwart van de 940 duizend bestelauto’s die Nederland begin 2020 telde, was nog geen 3 jaar oud. Dat aandeel is nagenoeg gelijk aan tien jaar geleden. Het aandeel bestelauto’s van 12 jaar of ouder nam toe van 15 procent in 2010 naar 27 procent in 2020.

Branche

Bedrijfsbestelauto’s worden het vaakst gebruikt in de bouw. Van alle bedrijfsbestelauto’s waren er 3 op de 10 eigendom van een bedrijf dat hierin actief was. Een andere branche waar veel bedrijfsbestelauto’s geregistreerd staan, is de handel (23 procent). Deze wordt op ruime afstand gevolgd door de verhuur (9 procent), industrie (8 procent) en landbouw (6 procent).