Hoe druk is het in de Nederlandse zeehavens?

De Nederlandse havens werden in 2019 ruim 36 duizend keer door zeeschepen bezocht om goederen te lossen of passagiers van boord te laten gaan. Het aantal zeeschepen dat de Nederlandse zeehavens in 2019 aandeed is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2012 (daling van 0,9 procent). Verreweg de meeste schepen meren aan in het havengebied van Rotterdam, waartoe ook de havens van Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen behoren (22,2 duizend bezoeken).

Type zeeschepen

De meeste schepen die Nederlandse zeehavens bezoeken zijn zogenaamde conventionele vrachtschepen. In 2019 werden de havens in bijna 14 duizend gevallen door dit type schepen bezocht, 6,6 procent minder dan een jaar eerder. Conventionele vrachtschepen vervoeren verschillende soorten ladingen zoals containers, stukgoederen, droge bulkgoederen of auto’s. Het aantal tankers dat Nederlandse havens aandeed steeg in deze periode (1 procent). Tegelijkertijd daalde het aantal containerschepen dat ons land bezocht met 6,6 procent. Met bijna 2 100 bezoeken kwamen in 2019 bijna even veel droge bulkcarriers naar Nederland dan een jaar eerder. Droge bulkcarriers worden gebruikt om bulkgoederen, zoals erts, graan en steenkool, te vervoeren.