Hoe druk is het in de Nederlandse zeehavens?

In 2022 bezochten zeeschepen de Nederlandse havens 41,9 duizend keer om goederen te lossen of passagiers van boord te laten gaan. Het aantal zeeschepen dat de Nederlandse zeehavens in 2022 aandeed was 1,7 procent hoger dan in 2021. Verreweg de meeste schepen meren aan in het havengebied van Rotterdam, waartoe ook de havens van Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen behoren (27,1 duizend bezoeken).

Type zeeschepen

In 2022 steeg het aantal bezoeken van bijna alle soorten zeeschepen ten opzichte van 2021. De meeste schepen die Nederlandse zeehavens aandoen zijn zogenaamde conventionele vrachtschepen. In 2022 bezochten 16,8 duizend gevallen van dit type schepen de Nederlandse havens, 0,3 procent meer dan een jaar eerder. Conventionele vrachtschepen vervoeren verschillende soorten ladingen, zoals containers, stukgoederen, droge bulkgoederen of auto’s. Het aantal tankers dat Nederlandse havens aandeed steeg in deze periode met 1,4 procent tot 12,7 duizend bezoeken. Met ruim 2,5 duizend bezoeken kwamen in 2022 13,8 procent meer droge bulkcarriers naar Nederland dan een jaar eerder. Droge bulkcarriers worden gebruikt om bulkgoederen, zoals erts, graan en steenkool, te vervoeren. Het aantal containerschepen dat in een Nederlandse haven aanmeerde was 5,2 procent lager.

Bewegingen van en naar Nederlandse zeehavens, 2022
 Bewegingen (x 1 000)
Havengebied Rotterdam27
Havengebied Amsterdam6
North Sea Port5
Groningen Seaports2
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend1