Hoe druk is het in de Nederlandse zeehavens?

De Nederlandse havens werden in 2020 bijna 33 duizend keer door zeeschepen bezocht om goederen te lossen of passagiers van boord te laten gaan. Het aantal zeeschepen dat de Nederlandse zeehavens in 2020 aandeed is met 9,5 procent gedaald ten opzichte van 2019. Verreweg de meeste schepen meren aan in het havengebied van Rotterdam, waartoe ook de havens van Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen behoren (20,4 duizend bezoeken).

Type zeeschepen

In 2020 daalden de bezoeken van alle soorten zeeschepen ten opzichte van 2019. De meeste schepen die Nederlandse zeehavens aandoen zijn zogenaamde conventionele vrachtschepen. In 2020 bezochten ruim 12 duizend van dit type schepen bezocht de Nederlandse havens, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Conventionele vrachtschepen vervoeren verschillende soorten ladingen zoals containers, stukgoederen, droge bulkgoederen of auto’s. Het aantal tankers dat Nederlandse havens aandeed daalde in deze periode met 5,1 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal containerschepen dat ons land bezocht met 9,6 procent. Met bijna 1 900 bezoeken kwamen in 2020 10,4 procent minder droge bulkcarriers naar Nederland dan een jaar eerder. Droge bulkcarriers worden gebruikt om bulkgoederen, zoals erts, graan en steenkool, te vervoeren.