Hoeveel rijden Nederlandse motorvoertuigen?

Nederlandse motorvoertuigen, exclusief motor- en bromfietsen, legden in 2022 ruim 143,8 miljard kilometer af in binnen- en buitenland. Dit is 7,0 procent meer dan in 2021, maar 4,2 procent minder dan in 2019, voor corona.

De stijging van het aantal voertuigkilometers was met 8,6 procent het sterkst bij de bussen. Deze stijging komt doordat touringcars meer kilometers reden dan vorig jaar.
Personenauto’s reden de meeste kilometers: 114,3 miljard; 8,4 procent meer dan een jaar eerder. Ook bestelauto’s legden meer kilometers af; 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal afgelegde kilometers door zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) bleef vrijwel gelijk (-0,001 procent).

Kilometers gereden door Nederlandse motorvoertuigen
categorie2022* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2021* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Bussen8,6-1,4
Personenauto's8,45,8
Bestelauto's2,74,1
Zware vrachtvoertuigen¹⁾0,03,6
* Voorlopige cijfers 1)Zware vrachtvoertuigen inclusief speciale voertuigen
 

Kilometers in het buitenland

Van de totale afstand die Nederlandse voertuigen in 2022 aflegden, werd 14,2 procent gereden op buitenlandse wegen. Het ging om 20,4 miljard kilometer, 31,6 procent meer dan in 2021. Zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) reden naar verhouding het meest in het buitenland, 28,2 procent van hun kilometers werd daar afgelegd. Bij personenauto’s was dit 14,7 procent. In absolute zin legden personenauto’s juist meer kilometers af in het buitenland dan zware vrachtvoertuigen: 16,8 miljard kilometer tegenover 2,8 miljard kilometer. Bestelauto’s bleven relatief veel binnen Nederland, ze reden 4,0 procent van hun kilometers buiten de landsgrenzen.

Kilometers afgelegd door Nederlandse motorvoertuigen, 2022*
categorieIn Nederland (%)In het buitenland (%)
Bestelauto's96,04,0
Personenauto's88,811,2
Zware vrachtvoertuigen¹⁾69,430,6
* Voorlopige cijfers 1)Zware vrachtvoertuigen inclusief speciale voertuigen
 

Kilometers op Nederlands grondgebied

In 2022 legden motorvoertuigen ruim 130,2 miljard kilometer af op Nederlands grondgebied. Dat is 5,0 procent meer dan een jaar eerder. Van de afgelegde kilometers werd 5,2 procent afgelegd door voertuigen met een buitenlands kenteken. Hiervan werd 73,1 procent gereden door buitenlandse personenauto’s.