Icoontje lijn van A naar B, Verkeer en vervoer

Hoeveel rijden Nederlandse motorvoertuigen?

Nederlandse motorvoertuigen, exclusief motor- en bromfietsen, legden in 2019 in totaal ruim 151,8 miljard kilometer af. Dit is een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2018. De groei was met 2,6 procent het sterkst bij de bestelauto’s. Personenauto’s reden verreweg de meeste kilometers: 122,5 miljard. Dat zijn er 0,7 procent meer dan een jaar eerder. Bussen legden in 2019 minder kilometers af dan een jaar eerder (-3,1 procent). Ook de kilometers van zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) lieten een daling zien (-2,0 procent).

Kilometers in het buitenland

Van de totale afstand die Nederlandse voertuigen in 2019 aflegden, werd 14 procent gereden op buitenlandse wegen. Het ging om 21,6 miljoen kilometer, 4 procent meer dan in 2018. Zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) reden naar verhouding het meest in het buitenland, bijna een derde van de door deze voertuigen gereden kilometers werd daar afgelegd. Bij personenauto’s was dit aandeel met 14 procent een stuk lager. In absolute zin echter, legden personenauto’s beduidend meer kilometers af in het buitenland dan zware vrachtvoertuigen: 17,7 miljard kilometer tegenover 3,1 miljard kilometer. Bestelauto’s blijven relatief veel binnen Nederland, slechts 4 procent van hun kilometers reden ze buiten de landsgrenzen.

Kilometers op Nederlands grondgebied

In totaal werd er in 2019 ruim 137,5 miljard kilometer afgelegd door motorvoertuigen op Nederlands grondgebied. Dat is 0,2 procent meer dan een jaar eerder. Van de afgelegde kilometers komt 5,2 procent voor rekening van voertuigen met een buitenlands kenteken. Hiervan wordt drie kwart gereden door buitenlandse personenauto’s.

Bronnen:

StatLine - Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied