Hoeveel rijden Nederlandse motorvoertuigen?

Nederlandse motorvoertuigen, exclusief motor- en bromfietsen, legden in 2021 ruim 133,6 miljard kilometer af in binnen- en buitenland. Dit is 4,7 procent meer dan in 2020, maar 11,0 procent minder dan in pre-corona jaar 2019.
De stijging was met 5,2 procent het sterkst bij de bestelauto’s. Personenauto’s reden de meeste kilometers: 104,5 miljard, 4,8 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal afgelegde kilometers door zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) steeg met 3,3 procent. De enige voertuigsoort die juist minder kilometers aflegde dan een jaar eerder waren bussen; zij legden 2,2 procent minder kilometers af.

Kilometers gereden door Nederlandse motorvoertuigen
 2021 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Bestelauto's5,2-2,9
Personenauto's4,8-17,8
Zware vrachtvoertuigen¹⁾3,3-2,8
Bussen-2,2-23,2
* Voorlopige cijfers 1)Zware vrachtvoertuigen inclusief speciale voertuigen

Kilometers in het buitenland

Van de totale afstand die Nederlandse voertuigen in 2021 aflegden, werd 11,6 procent gereden op buitenlandse wegen. Het ging om 15,4 miljard kilometer, 4,2 procent meer dan in 2020. Zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) reden naar verhouding het meest in het buitenland, 30,6 procent van hun kilometers werd daar afgelegd. Bij personenauto’s was dit 11,2 procent. In absolute zin legden personenauto’s beduidend meer kilometers af in het buitenland dan zware vrachtvoertuigen: 11,7 miljard kilometer tegenover 2,8 miljard kilometer. Bestelauto’s bleven relatief veel binnen Nederland, slechts 4,0 procent van hun kilometers reden ze buiten de landsgrenzen.

Kilometers afgelegd door Nederlandse motorvoertuigen, 2021*
 In Nederland (%)In het buitenland (%)
Bestelauto's96,04,0
Personenauto's88,811,2
Zware vrachtvoertuigen¹⁾69,430,6
* Voorlopige cijfers 1)Zware vrachtvoertuigen inclusief speciale voertuigen

Kilometers op Nederlands grondgebied

In 2021 legden motorvoertuigen ruim 123,1 miljard kilometer af op Nederlands grondgebied. Dat is 4,5 procent meer dan een jaar eerder. Van de afgelegde kilometers kwam 4,0 procent voor rekening van voertuigen met een buitenlands kenteken. Hiervan werd 63,5 procent gereden door buitenlandse personenauto’s.