Hoeveel rijden Nederlandse motorvoertuigen?


Nederlandse motorvoertuigen, exclusief motor- en bromfietsen, legden in 2018 in totaal ruim 150,6 miljard kilometer af. Dit is een stijging van 1,4 procent ten opzichte van 2017. De groei was met 4,2 procent het sterkst bij de bestelauto’s. Personenauto’s reden verreweg de meeste kilometers: 121,4 miljard. Dat zijn er 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Bij bussen bleef de toename beperkt tot 1,1 procent, terwijl de afgelegde afstand door zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) nagenoeg gelijk bleef. 

Kilometers in het buitenland

Van de totale  afstand die Nederlandse voertuigen in 2018 aflegden, werd 14 procent gereden  op buitenlandse wegen. Het ging om 20,7 miljoen kilometer, 1,2 procent meer dan in 2017. Zware vrachtvoertuigen reden naar verhouding het meest in het buitenland, bijna een derde van de door deze voertuigen gereden kilometers werd daar afgelegd. Bij personenauto’s was dit aandeel met 14 procent een stuk lager. In absolute zin echter, legden personenauto’s beduidend meer kilometers af in het buitenland dan bestelauto’s: 16,7 miljard kilometer tegenover 0,8 miljard kilometer. Bestelauto’s blijven relatief veel binnen Nederland, slechts 4 procent van hun kilometers reden ze buiten de landsgrenzen.

Kilometers op Nederlands grondgebied

In totaal werd er in 2018 ruim 137,1 miljard kilometer afgelegd door motorvoertuigen op Nederlands grondgebied. Dat is 1,4 procent meer dan een jaar eerder. Van de afgelegde kilometers komt 5,3 procent voor rekening van voertuigen met een buitenlands kenteken. Hiervan wordt drie kwart gereden door buitenlandse personenauto’s.