Icoontje lijn van A naar B, Verkeer en vervoer

Hoeveel rijden Nederlandse motorvoertuigen?

Nederlandse motorvoertuigen, exclusief motor- en bromfietsen, legden in 2020 in totaal bijna 129,0 miljard kilometer af. Dit is een daling van 15,1 procent ten opzichte van 2019. De daling was met 23,6 procent het sterkst bij de bussen. Personenauto’s reden verreweg de meeste kilometers: 100,6 miljard, 17,9 procent minder dan een jaar eerder. Ook het aantal afgelegde kilometers door bestelauto’s en zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) daalde (beide -3,1 procent).

Kilometers in het buitenland

Van de totale afstand die Nederlandse voertuigen in 2020 aflegden, werd 11,6 procent gereden op buitenlandse wegen. Het ging om 14,9 miljoen kilometer, 31 procent minder dan in 2019. Zware vrachtvoertuigen (inclusief speciale voertuigen) reden naar verhouding het meest in het buitenland, 29,6 procent van de door deze voertuigen gereden kilometers werd daar afgelegd. Bij personenauto’s was dit aandeel met 11,2 procent lager. In absolute zin legden personenauto’s beduidend meer kilometers af in het buitenland dan zware vrachtvoertuigen: 11,3 miljard kilometer tegenover 2,9 miljard kilometer. Bestelauto’s bleven relatief veel binnen Nederland, slechts 4,1 procent van hun kilometers reden ze buiten de landsgrenzen.  

Kilometers op Nederlands grondgebied

In totaal werd er in 2020 ruim 119,1 miljard kilometer afgelegd door motorvoertuigen op Nederlands grondgebied. Dat is 13,4 procent minder dan een jaar eerder. Van de afgelegde kilometers kwam 4,3 procent voor rekening van voertuigen met een buitenlands kenteken. Hiervan werd 65,4 procent gereden door buitenlandse personenauto’s.