Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

In 2022 stootte de Nederlandse luchtvaartsector 9,5 miljard kilo CO2 uit. De uitstoot die plaatsvond in het buitenlandse luchtruim is hierin meegeteld. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, is juist niet meegeteld. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in 2022 5,6 procent. De CO2-uitstoot door de luchtvaart hangt sterk samen met het aantal vliegbewegingen. De CO2-emissies in de luchtvaart daalden sterk in 2020, met name vanwege de coronapandemie.

 

Stikstofoxiden

De luchtvaart stootte 37,1 miljoen kilo stikstofoxiden uit in 2022. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie was in 2022 rond de 10 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van verzurende stoffen in zogeheten zuurequivalenten, was rond de 6 procent.