Hoeveel kilometer rijden zware vrachtvoertuigen en bussen?

Nederlandse zware vrachtvoertuigen reden in 2019 in binnen- en buitenland in totaal ruim 9,3 miljard kilometer. Dit is 1,8 procent minder dan in 2018. Onder zware vrachtvoertuigen vallen vrachtauto’s (met een vaste laadruimte) en trekkers met oplegger (waarbij de laadruimte losgekoppeld kan worden van het voertuig). Bij de vrachtauto’s daalde het aantal afgelegde kilometers met 2,9 procent, bij de trekkers met oplegger was sprake van een daling van 1,4 procent.

Kilometers in binnen- en buitenland

Het aantal kilometers dat door zware vrachtvoertuigen op Nederlands grondgebied werd afgelegd, bleef in 2019 stabiel op 7,5 miljard kilometer. Nederlandse voertuigen legden 0,4 procent minder kilometers af binnen Nederland, terwijl buitenlandse zware vrachtvoertuigen hier juist meer reden (+2,1 procent). In 2019 waren de buitenlandse voertuigen inmiddels goed voor 12 procent van alle kilometers die door zware vrachtvoertuigen op Nederlandse wegen werden afgelegd. Nederlandse zware vrachtvoertuigen reden 2,8 miljard kilometer in het buitenland, 5 procent minder dan in 2018.

Kilometers bussen

Nederlandse bussen reden in 2019 gezamenlijk 684 miljoen kilometer. Dit is een daling van 3,1 procent ten opzichte van 2018. Van elke 10 buskilometers werden er 7 afgelegd door lijndienstbussen en 3 door touringcarbussen.

Bij lijndienstbussen bedroeg de daling van het aantal gereden kilometers 3 procent. Het aantal lijndienstbussen nam weliswaar toe (+2,5 procent), maar er werden gemiddeld per bus minder kilometers gemaakt (-5,3 procent). Touringcarbussen reden samen 200 miljoen kilometer in 2019. Dat is 3,5 procent minder dan in 2018. Niet alleen daalde het aantal touringcars (-1,4 procent), ze legden gemiddeld ook minder kilometers af (-2,1 procent).

Een lijndienstbus rijdt gemiddeld 73 duizend kilometer per jaar, bij touringcars is dat 42 duizend kilometer.

Bronnen:

StatLine - Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht
StatLine - Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied