Hoeveel rijden zware vrachtvoertuigen en bussen?


Nederlandse zware vrachtvoertuigen reden in 2018 in binnen- en buitenland in totaal bijna 9,4 miljard kilometer. Dit is vrijwel evenveel als in 2017. Onder zware vrachtvoertuigen vallen vrachtauto’s (met een vaste laadruimte) en trekkers met oplegger (waarbij de laadruimte losgekoppeld kan worden van het voertuig). Bij de vrachtauto’s daalde het aantal afgelegde kilometers met 2,1 procent, terwijl er bij de trekkers met oplegger sprake was van een stijging van 0,8 procent.

Kilometers in binnen- en buitenland

Het aantal kilometers dat door zware vrachtvoertuigen op Nederlands grondgebied werd afgelegd, kromp in 2018 met 0,6 procent tot 7,4 miljard kilometer. De daling kwam geheel voor rekening van Nederlandse voertuigen. Deze legden 0,9 procent minder kilometers af binnen Nederland, terwijl buitenlandse zware vrachtvoertuigen hier juist meer reden (+1,8 procent). In 2018 waren de buitenlandse voertuigen inmiddels goed voor 12 procent van alle kilometers die door zware vrachtvoertuigen op Nederlandse wegen werden afgelegd. Nederlandse zware vrachtvoertuigen reden 2,9 miljard kilometer in het buitenland, 2,0 procent meer dan in 2017.

Kilometers bussen

Nederlandse bussen reden in 2018 gezamenlijk 699 miljoen kilometer. Dit is een stijging van 1,1 procent ten opzichte van 2017. Van elke 10 buskilometers werden er 7 afgelegd door lijndienstbussen en 3 door touringcarbussen.

Bij lijndienstbussen bedroeg de stijging van het aantal gereden kilometers 0,2 procent. Het aantal lijndienstbussen nam weliswaar af (-1,1 procent), maar er werden gemiddeld per bus meer kilometers gemaakt (+1,3 procent).

Touringcarbussen reden samen 207 miljoen kilometer in 2018. Dat is 3,2 procent meer dan in 2017. Niet alleen groeide het aantal touringcars (+1,8 procent), ze legden gemiddeld ook grotere afstanden af (+1,4 procent).

Een lijndienstbus rijdt gemiddeld 76 duizend kilometer per jaar, bij touringcars is dat 43 duizend kilometer.