Hoeveel kilometer rijden zware vrachtvoertuigen en bussen?

Nederlandse zware vrachtvoertuigen reden in 2020 in binnen- en buitenland in totaal ruim 9,1 miljard kilometer. Dit is 2,7 procent minder dan in 2019. Onder zware vrachtvoertuigen vallen vrachtauto’s (met een vaste laadruimte) en trekkers met oplegger (waarbij de laadruimte losgekoppeld kan worden van het voertuig). Het aantal afgelegde kilometers door vrachtauto’s daalde met 4,6 procent, bij de trekkers met oplegger daalde dit met 2,0 procent.

Kilometers in binnen- en buitenland

Het aantal kilometers dat door zware vrachtvoertuigen op Nederlands grondgebied werd afgelegd, nam in 2020 met 0,9 procent af naar 7,4 miljard kilometer. Nederlandse voertuigen legden 1,6 procent minder kilometers af binnen Nederland, terwijl buitenlandse zware vrachtvoertuigen hier juist meer reden (+4,3 procent). In 2020 redende buitenlandse voertuigen 12,7 procent van alle kilometers die door zware vrachtvoertuigen op Nederlandse wegen werden afgelegd. Nederlandse zware vrachtvoertuigen reden 2,7 miljard kilometer in het buitenland, 5,2 procent minder dan in 2019. 

Kilometers bussen

Nederlandse bussen reden in 2020 gezamenlijk 523,2 miljoen kilometer. Dit is een daling van 23,6 procent ten opzichte van 2019. Van elke 10 buskilometers werden er 8,5 afgelegd door lijndienstbussen en 1,5 door touringcarbussen.

Het aantal door lijndienstbussen gereden kilometers daalde met 7,9 procent ten opzichte van 2019. Het aantal lijndienstbussen nam af (-1,7 procent) en er werden gemiddeld per bus minder kilometers gemaakt (-6,3 procent). Touringcarbussen reden samen 76,9 miljoen kilometer in 2020. Dat is 61,6 procent minder dan in 2019. Niet alleen daalde het aantal touringcars (-5,6 procent), ze legden gemiddeld ook minder kilometers af (-59,3 procent).

Een lijndienstbus reed in 2020 gemiddeld 68 duizend kilometer per jaar, bij touringcars is dat 17 duizend kilometer. In 2019 was dat nog respectievelijk 73 duizend kilometer voor een lijndienstbus en 42 duizend kilometer voor een touringcar.