Hoe belangrijk is vervoer over water voor de Nederlandse economie?

De bijdrage van het vervoer over water, waar zowel zeevaart als binnenvaart toebehoren, aan de Nederlandse economie in 2020 was bijna 0,4 procent. De toegevoegde waarde van het vervoer over water was in 2020 3,6 procent hoger dan voor de kredietcrisis (in vergelijking met 2007). De werkgelegenheid is daarentegen gekrompen. In 2020 waren er in het vervoer over water 19 duizend vte’s actief, dat is gelijk aan in 2007.

Binnenvaart

In de binnenvaart waren eind 2020 4 100 bedrijven actief, die aan meer dan 19 duizend personen werkgelegenheid boden. De omzet van de binnenvaart daalde in 2020 met 10,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Door de lage waterstanden in vooral de tweede helft van 2018 was de omzet in 2018 bijna 14 procent hoger dan in het jaar ervoor, en de hoogste sinds begin deze eeuw. Omdat schepen door de lage waterstanden minder konden vervoeren, waren er meer schepen nodig om de vrachten op de plaats van bestemming te krijgen. De schippers hadden daardoor een betere onderhandelingspositie voor de vrachttarieven. Verder ontvingen zij in 2018 een laagwatertoeslag ter compensatie van de extra kosten.  

Zeevaart

Eind 2020 waren er 665 actieve bedrijven in de zeevaartsector. De omzet van de zeevaart daalde in 2020 met 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De zeevaart is afhankelijk van de wereldeconomie wat tot uitdrukking komt in de wisselende omzetcijfers de afgelopen 10 jaar.