Hoe belangrijk is vervoer over water voor de Nederlandse economie?

De bijdrage van het vervoer over water aan de Nederlandse economie in 2022 was 0,3 procent. Dit is zowel zeevaart als binnenvaart, De toegevoegde waarde van het vervoer over water was in 2022 12,7 procentpunt lager dan in 2019, voor de coronacrisis.De werkgelegenheid is ook gekrompen. In 2022 waren er in het vervoer over water 19 duizend vte’s actief, net als in 2007.

Binnenvaart

In de binnenvaart waren eind 2022 4 170 bedrijven actief, die aan meer dan 19 duizend personen werkgelegenheid boden. De omzet van de binnenvaart steeg in 2022 met 42,9 procent vergeleken met een jaar eerder.

Zeevaart

Eind 2022 waren er 690 actieve bedrijven in de zeevaartsector. De omzet van de zeevaart steeg in 2022 met 25,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De zeevaart is afhankelijk van de wereldeconomie wat tot uitdrukking komt in de wisselende omzetcijfers de afgelopen 10 jaar.