Hoe belangrijk is vervoer over water voor de Nederlandse economie?


De bijdrage van het vervoer over water, waar zowel zeevaart als binnenvaart toebehoren, aan de Nederlandse economie in 2019 was bijna een half procent. De toegevoegde waarde van het vervoer over water lag in 2019 2,6 procent hoger dan het niveau van voor de crisis (in vergelijking met 2007). De werkgelegenheid is daarentegen gekrompen. In 2019 waren er in het vervoer over water 18 duizend vte’s actief, duizend minder dan in 2007.

Binnenvaart

In de binnenvaart waren eind 2019 ruim 4 duizend bedrijven operationeel, die aan meer dan 18 duizend personen werkgelegenheid bieden. De omzet van de binnenvaart daalde in 2019 vergeleken met een jaar eerder met 5,1 procent. Door de lage waterstanden in vooral de tweede helft van 2018 was de omzet in 2018 bijna 14 procent hoger dan in het jaar ervoor en de hoogste sinds begin deze eeuw. Omdat schepen door de lage waterstanden minder konden vervoeren, waren er meer schepen nodig om de vrachten op de plaats van bestemming te krijgen. De schippers hadden daardoor een betere onderhandelingspositie voor de vrachttarieven. Verder ontvingen zij in 2018 een laagwatertoeslag ter compensatie van de extra kosten.

 

Zeevaart

Eind 2019 was de zeevaart een sector met 705 actieve bedrijven. De omzet van de zeevaart daalde in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met 1,7 procent. De zeevaart is afhankelijk van de wereldeconomie wat tot uitdrukking komt in de wisselende omzetcijfers de afgelopen 10 jaar.