Hoeveel mensen hebben een rijbewijs?


Autorijbewijzen

Op 1 januari 2020 waren er 11,3 miljoen mensen met een Nederlands autorijbewijs. Het aantal autorijbewijshouders is 5 procent hoger dan 5 jaar eerder. In de leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar nam het autorijbewijsbezit het meest toe, hier steeg het aantal autorijbewijsbezitters met 42 procent naar bijna 773 duizend in 2020.
Begin 2020 waren er ruim 18 duizend 17-jarigen met een autorijbewijs, 23 procent meer dan 5 jaar eerder. Sinds de start van het project ‘2toDrive’ in 2011 mogen jongeren beginnen met rijlessen als ze 16,5 jaar zijn en afrijden vanaf hun zeventiende verjaardag. Geslaagden mogen autorijden onder begeleiding van een ervaren automobilist die de rol heeft van coach. Zodra ze 18 zijn, mogen ze zelfstandig met de auto op pad.

Bromfiets- en motorrijbewijzen

Begin 2020 waren 11,5 miljoen Nederlanders in het bezit van een bromfietsrijbewijs. Het hoge bromfietsrijbewijsbezit heeft te maken met de automatische verstrekking van het bromfietsrijbewijs aan iedereen die een autorijbewijs bezit.

Daarnaast hadden 1,5 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs. Van de 899 duizend motorrijbewijshouders van 50 jaar of ouder, waren er 114 duizend 75 jaar of ouder. Tussen 2015 en 2020 nam het aandeel motorrijbewijsbezitters van 50 jaar of ouder toe van 53 naar 61 procent. In dezelfde periode nam het aantal mensen onder de 30 jaar met een motorrijbewijs met 3 procent af tot 94 duizend.

Afname vrachtauto- en busrijbewijzen

Op 1 januari 2020 beschikten 537 duizend personen over een Nederlands vrachtautorijbewijs. Dit zijn er 16 procent minder dan in 2015. Bij de personen met een busrijbewijs was de daling nog groter. Sinds begin 2015 nam hun aantal af met 31 procent, tot 239 duizend.

Van de mensen met een vrachtautorijbewijs was 62 procent 50 jaar of ouder. Bij de busrijbewijshouders was dit 92 procent. Minder dan 1 procent van de busrijbewijsbezitters en minder dan 6 procent van de vrachtautorijbewijsbezitters is jonger dan 30 jaar.