Hoeveel mensen hebben een rijbewijs?


Autorijbewijzen

Op 1 januari 2021 waren er ruim 11,4 miljoen mensen met een Nederlands autorijbewijs. Het aantal autorijbewijshouders is 5 procent hoger dan 5 jaar eerder. In de leeftijdsgroep 70 tot 75 jaar nam het autorijbewijsbezit het meest toe, hier steeg het aantal autorijbewijsbezitters vergeleken met 5 jaar eerder met 42 procent naar 806 duizend in 2021.

Begin 2021 waren er ruim 12 duizend 17-jarigen met een autorijbewijs, 34 procent minder dan een jaar eerder. In 2020 haalden minder jongeren een rijbewijs, door de coronacrisis konden er een deel van het jaar geen rijlessen en rijexamens plaatsvinden. Sinds de start van het project ‘2toDrive’ in 2011 mogen jongeren beginnen met rijlessen als ze 16,5 jaar zijn en afrijden vanaf hun zeventiende verjaardag. Geslaagden mogen autorijden onder begeleiding van een ervaren automobilist die de rol heeft van coach. Zodra ze 18 zijn, mogen ze zelfstandig met de auto op pad.

Bromfiets- en motorrijbewijzen

Begin 2021 waren ruim 11,6 miljoen Nederlanders in het bezit van een bromfietsrijbewijs. Het hoge bromfietsrijbewijsbezit heeft te maken met de automatische verstrekking van het bromfietsrijbewijs aan iedereen die een autorijbewijs bezit.

Daarnaast hadden bijna 1,5 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs. Van de 934 duizend motorrijbewijshouders van 50 jaar of ouder, waren er 123 duizend 75 jaar of ouder. Tussen 2016 en 2021 nam het aandeel motorrijbewijsbezitters van 50 jaar of ouder toe van 55 naar 63 procent. In dezelfde periode nam het aantal mensen onder de 30 jaar met een motorrijbewijs met 3 procent af tot 92 duizend.
 

Afname vrachtauto- en busrijbewijzen

Op 1 januari 2021 beschikten 524 duizend personen over een Nederlands vrachtautorijbewijs. Dit zijn er 17 procent minder dan in 2016. Bij de personen met een busrijbewijs was de daling nog groter. Sinds begin 2016 nam hun aantal af met 33 procent, tot 224 duizend.

Van de mensen met een vrachtautorijbewijs was 63 procent 50 jaar of ouder. Bij de busrijbewijshouders was dit 91 procent. Slechts 1 procent van de busrijbewijsbezitters en 6 procent van de vrachtautorijbewijsbezitters is jonger dan 30 jaar.