Hoeveel mensen hebben een rijbewijs?

Op 1 januari 2023 waren er ruim 11,5 miljoen mensen met een Nederlands autorijbewijs. Het aantal autorijbewijshouders is 4 procent hoger dan 5 jaar eerder. Onder 75-plussers nam het autorijbewijsbezit het meest toe, hier steeg het aantal autorijbewijsbezitters vergeleken met 5 jaar eerder met 38 procent naar 995 duizend in 2023.

Begin 2023 waren er ruim 13 duizend 17-jarigen met een autorijbewijs, 28 procent minder dan op 1 januari 2020. In 2020 en 2021 haalden minder jongeren een rijbewijs. Door de coronacrisis waren er periodes waarin rijlessen en rijexamens niet door konden gaan. In 2022 werd een inhaalslag gemaakt, waardoor er begin 2023 31 procent meer 17-jarigen met een rijbewijs waren dan een jaar eerder. Sinds de start van het project ‘2toDrive’ in 2011 mogen jongeren beginnen met rijlessen als ze 16,5 jaar zijn en afrijden vanaf hun zeventiende verjaardag. Geslaagden mogen autorijden onder begeleiding van een ervaren automobilist. Zodra ze 18 zijn, mogen ze zelfstandig met de auto op pad.

Bromfiets- en motorrijbewijzen

Begin 2023 waren ruim 11,7 miljoen Nederlanders in het bezit van een bromfietsrijbewijs. Het hoge bromfietsrijbewijsbezit komt doordat iedereen die een autorijbewijs bezit, ook automatisch een bromfietsrijbewijs heeft. Daarnaast hadden ruim 1,5 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs. Van de 974 duizend motorrijbewijshouders van 50 jaar of ouder, waren er 133 duizend 75 jaar of ouder. De afgelopen 5 jaar nam het aandeel motorrijbewijsbezitters van 50 jaar of ouder toe van 58 naar 64 procent.

Afname vrachtauto- en busrijbewijzen

Op 1 januari 2023 beschikten 519 duizend personen over een Nederlands vrachtautorijbewijs. Dit zijn er 11 procent minder dan vijf jaar eerder. Het aantal personen met een busrijbewijs nam nog sneller af. Sinds begin 2018 nam dit af met 27 procent, tot 208 duizend.

Van de mensen met een vrachtautorijbewijs was 65 procent 50 jaar of ouder. Bij de busrijbewijshouders was dit 91 procent. Slechts 1 procent van de busrijbewijshouders en 7 procent van de vrachtautorijbewijshouders is jonger dan 30 jaar.