Hoeveel mensen hebben een rijbewijs?


Autorijbewijzen

Op 1 januari 2022 waren er ruim 11 miljoen mensen met een Nederlands autorijbewijs. Het aantal autorijbewijshouders is 4 procent hoger dan 5 jaar eerder. Onder 75-plussers nam het autorijbewijsbezit het meest toe, hier steeg het aantal autorijbewijsbezitters vergeleken met 5 jaar eerder met 38 procent naar 940 duizend in 2022.

Begin 2022 waren er ruim 10 duizend 17-jarigen met een autorijbewijs, 45 procent minder dan op 1 januari 2020, voor het begin van de coronacrisis. In 2020 en 2021 haalden minder jongeren een rijbewijs. Door de coronacrisis waren er periodes dat rijlessen en rijexamens niet door konden gaan. Sinds de start van het project ‘2toDrive’ in 2011 mogen jongeren beginnen met rijlessen als ze 16,5 jaar zijn en afrijden vanaf hun zeventiende verjaardag. Geslaagden mogen autorijden onder begeleiding van een ervaren automobilist. Zodra ze 18 zijn, mogen ze zelfstandig met de auto op pad.

Bromfiets- en motorrijbewijzen

Begin 2022 waren ruim 11,6 miljoen Nederlanders in het bezit van een bromfietsrijbewijs. Het hoge bromfietsrijbewijsbezit heeft te maken met de automatische verstrekking van het bromfietsrijbewijs aan iedereen die een autorijbewijs bezit.
Daarnaast hadden ruim 1,5 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs. Van de 955 duizend motorrijbewijshouders van 50 jaar of ouder, waren er 128 duizend 75 jaar of ouder. De afgelopen 5 jaar nam het aandeel motorrijbewijsbezitters van 50 jaar of ouder toe van 57 naar 63 procent. In dezelfde periode nam het aantal mensen onder de 30 jaar met een motorrijbewijs met 2 procent af tot 93 duizend. 

Afname vrachtauto- en busrijbewijzen

Op 1 januari 2022 beschikten 518 duizend personen over een Nederlands vrachtautorijbewijs. Dit zijn er 15 procent minder dan vijf jaar eerder. Bij de personen met een busrijbewijs was de daling nog groter. Sinds begin 2017 nam hun aantal af met 32 procent, tot 214 duizend.

Van de mensen met een vrachtautorijbewijs was 64 procent 50 jaar of ouder. Bij de busrijbewijshouders was dit 91 procent. Slechts 1 procent van de busrijbewijshouders en 6 procent van de vrachtautorijbewijshouders is jonger dan 30 jaar