Hoeveel vaarwegen zijn er in Nederland?

Nederland beschikt over 6,3 duizend kilometer aan vaarwegen. Deze zijn voornamelijk geconcentreerd in het westen en noorden van ons land. Vaak zijn ze ontstaan door de behoefte aan landbouwgrond of als gevolg van de ontwatering van laag- en hoogveengebieden ten behoeve van de turfproductie. Deze vaarten en kanalen werden, om overtollig water af te kunnen voeren, aangesloten op de bestaande rivieren en kanalen. Hierdoor is een heel netwerk ontstaan van waterwegen.

De hoofdtransportassen, de grote rivieren, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Rijn-Scheldeverbinding, worden voornamelijk gebruikt door binnenvaartschepen voor de doorvoer van goederen vanuit de havens van Amsterdam en Rotterdam naar Duitsland en België. De hoofdvaarwegen ontsluiten ons land verder voor vervoer over water.

Kaart van het hoofdvaarwegwegennet van Nederland, 2018Hoofdtransportas (552 km) Hoofdvaarweg (897 km) Overige vaarweg (4 353 km) Bron: Rijkswaterstaat, NWB. Lengte hoofdvaarwegwegennet, 2018HoofdvaarwegennetHoofdtransportas (552 km)Hoofdvaarweg (897 km)Overige vaarweg (4 353 km)Bron: Rijkswaterstaat, NWB.