Hoeveel vaarwegen zijn er in Nederland?

Nederland beschikt over ongeveer 7 duizend kilometer bevaarbare waterwegen voor beroeps- en recreatievaart. Deze zijn voornamelijk geconcentreerd in het westen en noorden. De provincies met de meeste vaarwegen is Fryslân, gevolgd door Noord- en Zuid-Holland en Groningen. In deze provincies ligt meer dan de helft van alle vaarwegen in Nederland (55 procent). De provincies met de minste vaarwegen zijn Drenthe en Limburg.

Het vaarwegennetwerk wordt voornamelijk gebruikt door binnenvaartschepen voor de doorvoer van goederen vanuit de havens van Amsterdam en Rotterdam naar het achterland en verder richting Duitsland en België.

Naast de rivieren en kanalen worden ook de vaarroutes in het IJsselmeer en de Ooster- en Westerschelde als vaarweg beschouwd. Op het IJsselmeer is dit een complex netwerk van vaarwegen.