Hoeveel motorfietsen zijn er in Nederland?

Begin 2022 stonden er bijna 678 duizend motorfietsen geregistreerd in Nederland. Dat zijn er 5 procent meer dan drie jaar eerder. Ruim 97 procent van de motorfietsen stond op naam van een particuliere eigenaar. Begin 2022 stond ruim de helft van de motoren op naam van een 50-plusser, 1 op de 10 motoreigenaren was jonger dan 30 jaar. Het aantal motorfietsen van 65-plussers groeide in 2021 het sterkst, met 8,8 procent, tot ruim 90 duizend motorfietsen op 1 januari 2022. 

Motorfietsen naar leeftijd voertuig

Niet alleen het aantal motorfietsen met een ‘oudere’ eigenaar groeide sterk, ook bij de motorfietsen vormen de ‘oudere’ motoren de grootste groep; begin 2022 was 1 op de 3 motoren 25 jaar of ouder. 30 procent van de motoren was tussen de 15 en 25 jaar. 11 procent van de motoren was jonger dan 5 jaar.

Motorfietsen naar provincie

Begin 2022 waren er in Nederland 39 motorfietsen per duizend inwoners. In de provincie Drenthe was het motorbezit met 55 motorfietsen per duizend inwoners het hoogst. Fryslân stond op de tweede plaats, gevolgd door Zeeland, met respectievelijk 48 en 47 motorfietsen per duizend inwoners. In Zuid-Hollandwaren de minste motorfietsen: 31 per duizend inwoners.