Hoeveel motorfietsen zijn er in Nederland?


Begin 2020 stonden er bijna 680 duizend motorfietsen geregistreerd in Nederland. Dat zijn er 9 procent meer dan tien jaar eerder. Motorbezitters zijn steeds vaker 50 jaar of ouder. Begin 2010 stond 36 procent van de motoren op naam van een 50-plusser, tien jaar later was dat 55 procent. Het aandeel 30- tot 50-jarigen met een motorfiets nam in deze periode af van 54 naar 35 procent. Op 1 januari 2020 was 1 op de 10 motoreigenaren jonger dan 30 jaar. Dit aandeel bleef sinds begin 2010 stabiel.

Motorfietsen naar leeftijd voertuig

Niet alleen de motoreigenaren, maar ook de motorfietsen worden gemiddeld steeds ouder. De afgelopen tien jaar nam het aandeel motorfietsen van 25 jaar of ouder toe van 21 naar 34 procent. Het aandeel motorfietsen van 15 jaar of jonger nam juist af, van 48 procent in 2010 naar 36 procent in 2020.

Motorfietsen naar provincie

Begin 2019 waren er in Nederland 39 motorfietsen per duizend inwoners. In de provincie Drenthe is het motorbezit met 54 motorfietsen per duizend inwoners het hoogst. Friesland staat op de tweede plaats, gevolgd door Zeeland, met respectievelijk 48 en 46 motorfietsen per duizend inwoners. In Zuid-Holland komen motorfietsen het minst vaak voor: per duizend inwoners zijn er 31 motorfietsen.