Hoeveel motorfietsen zijn er in Nederland?

Begin 2023 stonden er bijna 691 duizend motorfietsen geregistreerd in Nederland. Dat waren er 7 procent meer dan vier jaar eerder. Ruim 97 procent van de motorfietsen stond op naam van een particuliere eigenaar. Begin 2023 stond ruim de helft van de particuliere motoren op naam van een 50-plusser, 1 op de 10 motoreigenaren was jonger dan 30 jaar. Het aantal motorfietsen van 65-plussers groeide in 2022 met ruim 9 procent tot bijna 99 duizend motorfietsen op 1 januari 2023. Vergeleken met vier jaar geleden is dit bijna 41 procent meer.

Motorfietsen naar leeftijd voertuig

Niet alleen het aantal motorfietsen met een oudere eigenaar groeide, ook de motorfietsen waren ouder; begin 2023 was ruim 1 op de 3 motoren 25 jaar of ouder, 30 procent van de motoren was tussen de 15 en 25 jaar en 11 procent van de motoren was jonger dan 5 jaar.

Motorfietsen naar provincie

Begin 2023 waren er in Nederland 39 motorfietsen per duizend inwoners. In Drenthe was het motorbezit met 55 motorfietsen per duizend inwoners het hoogst. Fryslân stond op de tweede plaats, gevolgd door Zeeland, met respectievelijk 49 en 48 motorfietsen per duizend inwoners. In Zuid-Holland waren de minste motorfietsen: 31 per duizend inwoners.