Hoeveel motorfietsen zijn er in Nederland?

Begin 2022 stonden er bijna 718 duizend motorfietsen geregistreerd in Nederland. Dat zijn er 11 procent meer dan tien jaar eerder. 98 procent van de motorfietsen staat op naam van een particuliere eigenaar. Motorbezitters zijn steeds vaker 50 jaar of ouder. Begin 2012 stond 41 procent van de motoren op naam van een 50-plusser, tien jaar later was dat 56 procent. In 2012 was bijna de helft (49 procent) van de motorfietsen in bezit van een 30- tot 50-jarige, in 2022 was dat 1 op de 3 (34 procent). Op 1 januari 2022 was 1 op de 10 motoreigenaren jonger dan 30 jaar. Dit aandeel bleef sinds begin 2012 stabiel. 

Motorfietsen naar leeftijd voertuig

Niet alleen de motoreigenaren, maar ook de motorfietsen worden gemiddeld steeds ouder. De afgelopen tien jaar nam het aandeel motorfietsen van 25 jaar of ouder toe van 23 naar 34 procent. Het aandeel motorfietsen van 15 jaar of jonger nam juist af, van 47 procent in 2011 naar 35 procent in 2021. 

Motorfietsen naar provincie

Begin 2021 waren er in Nederland 40 motorfietsen per duizend inwoners. In de provincie Drenthe is het motorbezit met 57 motorfietsen per duizend inwoners het hoogst. Fryslân staat op de tweede plaats, gevolgd door Zeeland, met respectievelijk 50 en 48 motorfietsen per duizend inwoners. In Zuid-Holland komen motorfietsen het minst voor: per duizend inwoners zijn er 32 motorfietsen.