Hoeveel goederen worden er in Nederland vervoerd?

In 2022 werd 1,7 miljard ton goederen vanuit, naar en binnen Nederland vervoerd. Dit was een daling van 8,2 procent in vergelijking met 2021. Via de binnenvaart en over de weg werd er minder vervoerd. Net als in 2021 had het grootste deel van de vervoerde goederen, 59 procent, een buitenlandse herkomst of bestemming.

Goederen naar modaliteit

Een derde van alle vervoerde goederen werd in 2022 per zeeschip vervoerd. Van de goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming was dit zelfs 59 procent. Dit internationale vervoer over zee nam in 2022 met 1 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Via de weg en binnenvaart werd respectievelijk 18 en 19 procent van de goederen van en naar Nederland vervoerd.

Binnenlands vervoer wordt vooral door vrachtauto’s verzorgd. In 2022 vervoerden zij 83 procent van alle binnen Nederland getransporteerde goederen. Binnenvaartschepen vervoerden ruim 16 procent van de binnenlandse goederenstroom, het spoor was goed voor een half procent. Over de weg en via de binnenvaart nam het binnenlands vervoerd gewicht in 2022 af in vergelijking met een jaar eerder.

Bronnen 

StatLine - Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland