Hoeveel goederen worden er in Nederland vervoerd?

In 2020 werd bijna 1,7 miljard ton goederen vanuit, naar en binnen Nederland vervoerd. Dit was een daling van 3 procent in vergelijking met 2019. Alleen in het wegvervoer werd er meer vervoerd. Net als in 2019 had het grootste deel van de vervoerde goederen, 58 procent, een buitenlandse herkomst of bestemming.

Goederen naar modaliteit

Een derde van alle vervoerde goederen werd in 2020 per zeeschip vervoerd. Van de goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming was dit zelfs 57 procent. Dit internationale vervoer over zee nam in 2020 met 8 procent af vergeleken met een jaar eerder. Alleen het vervoer via de weg nam toe. Vrachtauto’s vervoerden vanuit, naar en binnen Nederland bijna 1 procent meer goederen dan in 2019.

Binnenlands vervoer wordt vooral door vrachtauto’s verzorgd. In 2020 vervoerden zij 82 procent van alle binnen Nederland getransporteerde goederen. Binnenvaartschepen vervoerden ruim 17 procent van de binnenlandse goederenstroom, het spoor was goed voor een half procent. Over de weg en via de binnenvaart nam het binnenlands vervoerd gewicht in 2020 toe in vergelijking met een jaar eerder.

Bronnen 

StatLine - Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland