Hoeveel goederen worden er in Nederland vervoerd?


In 2019 werd 1,73 miljard ton goederen vanuit, naar en in Nederland vervoerd. Dit was een stijging van 0,9 procent in vergelijking met 2018. Deze groei kwam vooral door de toename van binnenlands goederenvervoer. In 2019 was die 1,6 procent. Net als vorig jaar had het grootste deel van de vervoerde goederen, namelijk 60 procent, een buitenlandse herkomst of bestemming.

Goederen naar modaliteit

Ruim een derde van alle vervoerde goederen ging in 2019 per zeeschip. Van de goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming was dit zelfs ruim 58 procent. Dit internationale vervoer over zee nam in 2019 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent toe. Via de weg en door de lucht werd juist minder vervoerd dan in 2018.

Binnenlands vervoer wordt vooral door vrachtauto’s verzorgd. In 2019 vervoerden zij 82 procent van alle binnenlands getransporteerde goederen. Binnenvaartschepen vervoerden 17,4 procent van de binnenlandse goederenstroom, en over het spoor ging nog geen half procent. Over de weg en het spoor nam het binnenlands vervoerd gewicht in 2019 toe.

Bronnen 

StatLine - Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland