Hoeveel wegen zijn er in Nederland?

Nederland beschikte in 2018 over zo’n 140 duizend kilometer aan verharde wegen, 6,3 duizend kilometer aan vaarwegen, 3,2 duizend kilometer aan spoorwegen en 38 duizend kilometer aan fietspaden. Dat was in totaal ruim 186 duizend kilometer aan verkeersinfrastructuur, bijna 11 meter per inwoner. Gemiddeld woonde een Nederlander 1,8 kilometer van een oprit van een hoofdverkeersweg en 5,2 kilometer van een treinstation.

Fijnmazig wegverkeersnetwerk

Van de verharde wegen bestond 86 procent in 2019 uit gemeentewegen. Het gaat voornamelijk om straten en verbindingswegen tussen de verschillende wijken. De gemeentewegen waren samen ruim 120 duizend kilometer lang.

Daarnaast lag er in Nederland 5,5 duizend kilometer aan rijkswegen en 7,8 duizend kilometer aan provinciale wegen. De rijkswegen vormen de verbindingswegen tussen de regio’s en het achterland, terwijl de provinciale wegen de verschillende regio’s binnen de provincies verbinden. Samen vormen zij de hoofdverkeerswegen.

Waterschapswegen vormen een bijzondere categorie: deze zorgen voor de ontsluiting van belangrijke waterkeringen die door de waterschappen worden beheerd. Ze zijn voornamelijk in de westelijke provincies gelegen. De totale lengte van de Waterschapswegen was 7 duizend kilometer.

Kaart van het hoofdverkeerswegennnet in Nederland, 2019Rijkswegen (5 458 km) Provinciale wegen (7 813 km) Bron: Rijkswaterstaat, NWB.Lengte hoofdverkeerswegennet, 2019HoofdverkeerswegenRijkswegen (5 458 km)Provinciale wegen (7 813 km)Bron: Rijkswaterstaat, NWB.