Hoeveel wegen zijn er in Nederland?

Nederland beschikte in 2023 over ongeveer 142 duizend kilometer aan openbare verharde wegen. Hiervan was een kwart, 38 duizend kilometer, fietspad. De openbare wegen in Nederland worden beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De 142 duizend kilometer openbare verharde wegen betekent ongeveer 8 meter weg per inwoner van Nederland.

De provincies met de meeste wegen zijn Noord-Brabant en Gelderland, samen bijna een derde van het totale wegennetwerk. De provincie met de minste wegen is Flevoland, met nog geen 3 procent van het totaal.

Lengte wegen per provincie, 2023
Provincieskm weg (kilometer)
Groningen (PV)6833
Friesland (PV)9065
Drenthe (PV)7736
Overijssel (PV)13712
Flevoland (PV)3938
Gelderland (PV)21034
Utrecht (PV)7416
Noord-Holland (PV)13879
Zuid-Holland (PV)16421
Zeeland (PV)6968
Noord-Brabant (PV)23298
Limburg (PV)11744
Bron: CBS, RWS

Per inwoner heeft de provincie Zeeland de meeste wegen (bijna 18 meter) terwijl Zuid-Holland de minste wegen per inwoner heeft (ruim 4 meter).

Lengte wegen per inwoner per provincie, 2023
Provinciesm per inwoner (meter)
Groningen (PV)11,5
Friesland (PV)13,7
Drenthe (PV)15,4
Overijssel (PV)11,6
Flevoland (PV)8,9
Gelderland (PV)9,9
Utrecht (PV)5,3
Noord-Holland (PV)4,7
Zuid-Holland (PV)4,3
Zeeland (PV)17,8
Noord-Brabant (PV)8,9
Limburg (PV)10,4
Bron: CBS, RWS

Van de verharde wegen bestond 86 procent in 2023 uit gemeentewegen. Het gaat voornamelijk om straten en verbindingswegen tussen de verschillende wijken. De gemeentewegen waren samen ruim 122 duizend kilometer lang.

Daarnaast ligt er in Nederland bijna 6 duizend kilometer aan rijkswegen en 8 duizend kilometer aan provinciale wegen. De rijkswegen vormen de verbindingswegen tussen de regio’s en het achterland, terwijl de provinciale wegen de verschillende regio’s binnen de provincies verbinden. Minder bekend zijn de wegen die door de waterschappen worden beheerd. Deze zorgen voor de ontsluiting van belangrijke waterkeringen en zijn in totaal zo’n 6 duizend kilometer lang.