Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?

In 2022 stootte het Nederlandse vervoer over land (spoor- en wegvervoer) 6,1 miljard kilo CO2 uit. De uitstoot die plaatsvond in het buitenland is hierin meegerekend, de uitstoot van buitenlands spoor- en wegvervoer in Nederland is hierin niet meegerekend. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale CO2 -uitstoot door de Nederlandse economie lag in 2022 rond de 3,6 procent.

Vanaf 1997 is de groei van de uitstoot van CO2 van het vervoer over de weg kleiner dan de economische groei (toegevoegde waarde) van het vervoer over de weg. Hierdoor is sprake van relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van het vervoer over de weg.

Stikstofoxiden

Het Nederlandse vervoer over land stootte 17,4 miljoen kilogram stikstofoxiden uit in 2022. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie halveerde in 10 jaar tijd bijna naar 5 procent. De bijdrage van het vervoer over land aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, lag rond de 2,5 procent.