Hoeveel rijden bestelauto's?

Nederlandse bestelauto’s legden in 2019 gezamenlijk een record afstand af van bijna 18,7 miljard kilometer. Dat is 2,6 procent meer dan in 2018. Het was voor het vijfde jaar op rij dat het totale aantal gereden kilometers door bestelauto’s toenam. De stijging in 2019 komt voornamelijk doordat het aantal bestelauto’s groeide, met 3,2 procent. De gemiddeld afgelegde afstand per bestelauto daalde daarentegen licht, naar 17,8 duizend kilometer.

Kilometers naar leeftijd bestelauto

Bestelauto’s van één jaar oud leggen gemiddeld de grootste afstand per jaar af, in 2019 was dat 28,4 duizend kilometer. Met het toenemen van de voertuigleeftijd loopt het jaarkilometrage geleidelijk terug. Zo reden bestelauto’s van vijf jaar oud gemiddeld 20,4 duizend kilometer, bij die van negen jaar en ouder was dat nog maar 12,6 duizend kilometer. De bestelauto’s die in 2019 nieuw werden aangeschaft (de auto’s van nul jaar oud), legden gemiddeld 15,8 duizend kilometer af. Dat deze bestelauto’s minder kilometers op de teller hebben dan eenjarige komt doordat ze doorgaans in de loop van het jaar zijn aangeschaft en dus niet het hele jaar hebben kunnen rijden.

Kilometers naar branche

De bouw telt van alle branches de meeste bestelauto’s, gevolgd door de groot- en detailhandel. Bestelauto’s van bouwbedrijven legden in 2018 gemiddeld 18,4 duizend kilometer af, bij bestelauto’s in de groot- en detailhandel was dat 17,8 duizend kilometer. In de branche vervoer en opslag reden bestelauto’s gemiddeld het meest: 30,7 duizend kilometer.

Bronnen:

StatLine - Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied
StatLine - Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte