Hoeveel rijden bestelauto's?

Nederlandse bestelauto’s legden in 2020 gezamenlijk ruim 18,1 miljard kilometer af. Dat is 3,1 procent minder dan in 2019.Het is voor het eerst in zes jaar tijd dat het aantal door bestelauto’s gereden kilometers afneemt ten opzichte van het jaar daarvoor. Er waren in 2020 1,1 procent meer bestelauto’s dan in 2019, maar de gereden afstand per bestelauto daalde met 4,1 procent naar naar 17,0 duizend kilometer. 

Kilometers naar leeftijd bestelauto

Bestelauto’s van één jaar oud legden gemiddeld de grootste afstand per jaar af, in 2020 was dat 26,8 duizend kilometer. Met het toenemen van de voertuigleeftijd liep het jaarkilometrage geleidelijk terug. Zo reden bestelauto’s van vijf jaar oud gemiddeld 19,6 duizend kilometer, bij die van negen jaar en ouder was dat nog maar 11,9 duizend kilometer. De bestelauto’s die in 2020 nieuw werden aangeschaft (de auto’s van nul jaar oud), legden gemiddeld 15,1 duizend kilometer af. Dat deze bestelauto’s minder kilometers op de teller hadden dan eenjarige bestelauto’s komt doordat ze in de loop van het jaar zijn aangeschaft en dus niet het hele jaar hebben kunnen rijden.

Kilometers naar branche

De bouw telde van alle branches de meeste bestelauto’s, gevolgd door de groot- en detailhandel. Bestelauto’s van bouwbedrijven legden in 2019 gemiddeld 18,2 duizend kilometer af, bij bestelauto’s in de groot- en detailhandel was dat 17,5 duizend kilometer. In de branche vervoer en opslag reden bestelauto’s gemiddeld het meest: 29,8 duizend kilometer.