Hoeveel rijden bestelauto's?

Nederlandse bestelauto’s legden in 2021 gezamenlijk ruim 18,8 miljard kilometer af. Dat is 5,2 procent meer dan in 2020. Er waren in 2021 2,6 procent meer bestelauto’s dan in 2020. De gereden afstand per bestelauto steeg met 2,5 procent naar 18,0 duizend kilometer.  

Nederlandse bestelauto's en bestelautokilometers
jaarAfgelegde kilometers (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Aantal bestelauto's (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Gemiddeld jaarkilometrage (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20192,72,8-0,2
2020-2,90,9-3,8
20215,22,62,5
* Voorlopige cijfers
 

Kilometers naar leeftijd bestelauto

Bestelauto’s van één jaar oud legden in 2021 gemiddeld de grootste afstand per jaar af; 28,4 duizend kilometer. Met het toenemen van de voertuigleeftijd liep het jaarkilometrage geleidelijk terug. Zo reden bestelauto’s van vijf jaar oud gemiddeld 20,5 duizend kilometer, bij die van negen jaar en ouder was dat nog maar 12,7 duizend kilometer. De bestelauto’s die in 2021 nieuw werden aangeschaft (de auto’s van nul jaar oud), legden gemiddeld 16,1 duizend kilometer af. Dat deze bestelauto’s minder kilometers op de teller hadden dan eenjarige bestelauto’s komt doordat ze in de loop van het jaar zijn aangeschaft en dus niet het hele jaar hebben gereden.

Gemiddeld jaarkilometrage bestelauto's, 2021*
leeftijdGemiddeld jaarkilometrage (x 1 000 km)
0 jaar16,1
1 jaar28,4
2 jaar25,8
3 jaar24,1
4 jaar22,2
5 jaar20,5
6 jaar19,4
7 jaar18,4
8 jaar17,5
9 jaar of ouder12,7
* Voorlopige cijfers
 

Kilometers naar branche

Van alle branches bezat de bouw de meeste bestelauto’s, gevolgd door de groot- en detailhandel. Bestelauto’s van bouwbedrijven legden in 2020 gemiddeld 17,9 duizend kilometer af, bij bestelauto’s in de groot- en detailhandel was dat 16,8 duizend kilometer. In de branche vervoer en opslag reden bestelauto’s gemiddeld het meest: 28,4 duizend kilometer. 

Afgelegde kilometers per bestelauto per jaar, 2020*
BedrijfstakkenGemiddeld jaarkilometrage (x 1 000 km)
Vervoer en opslag28,4
Industrie18,8
Specialistische zakelijke diensten18,5
Verhuur en overige zakelijke diensten18,4
Bouwnijverheid17,9
Energievoorziening17,8
Delfstoffenwinning17,3
Waterbedrijven en afvalbeheer17,2
Overige dienstverlening17,1
Handel16,8
Financiële dienstverlening16,8
Informatie en communicatie16,3
Onderwijs15
Gezondheids- en welzijnszorg14,5
Verhuur en handel van onroerend goed14,3
Horeca14,1
Cultuur, sport en recreatie13,6
Landbouw, bosbouw en visserij12,7
Openbaar bestuur en overheidsdiensten11,5
*Voorlopige cijfers